Proč je spolupráce se mnou lepší, než vaše síla vůle?

Při práci s velmi úspěšnými lidmi se vždy ptám na to, co je tím tajným faktorem, který stojí za jejich úspěchem. Nikdy jsem neslyšel vyprávět o pevná vůli, silné vůle atd.

Když chcete udělat ve svém životě skutečný rozdíl a dosáhnout nepředstavitelných výsledků, tak vám síla vůle nepomůže. Pokud chcete dosáhnout se svým týmem doposud nepředstavitelných výsledků, tak nemůžete očekávat, že jim k tomu pomůže jejich síla vůle.

Co je síla vůle?

Síla vůle je schopnost tolerovat nepříjemné okolnosti v honbě za nějakým cílem. Jinými slovy, síla vůle je schopnost mentálně ovlivnit naše jednání/chování.

Pokud chcete dosáhnout exponenciální změny vašeho úspěchu, štěstí a bohatství, tak je nejlepší k tomu přistupovat jako k závislosti. Jinými slovy, zbavte se svého zastaralého způsobu jednání/chování, jako by to byla vaše závislost, protože pevná vůle je právě to, co vás drží zpět.

Pevná vůle je pro lidi, kteří stále neví, co chtějí dělat.

Pokud totiž máte pocit, že potřebujete pevnou vůli nebo nějakou sílu, abyste mohli něčeho dosáhnout, tak zažíváte na nevědomé úrovni nějaký vnitřní konflikt a vaše jednání/chování nevychází z vytvořené budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní.

Síla vůle se nezaměřuje na transformaci prostředí, ale na zvýšení osobní snahy o překonání současného prostředí. Nakonec podlehnete vašemu prostředí, navzdory vašemu úsilí.

Dr. Benjamin Hardy

Pokud tedy potřebujete něco jako sílu vůle, tak je to pravděpodobně ze dvou příčin:

 1. Nevytvořili jste si dostatečně velkou a vytvořenou budoucnost. Jinými slovy, stále nevíte, co skutečně chcete.
 2. Nevytvořili jste dostatečně silný závazek a nevytvořili si prostředí, které vaše závazky usnadní.

Dokud se jednoznačně nerozhodnete, co skutečně chcete, tak budete muset používat nějakou sílu, jako je například síla vůle.

Pokud máte pocit, že musíte využít nějakou sílu, například sílu vůle, fyzickou sílu nebo spirituální sílu, tak:

 • Ještě jste se skutečně nerozhodli, co chcete.
 • Vaše vytvořená budoucnost nemá dostatečně silný smysl, záměr a velký cíl, který by naplňoval zájem všech zúčastněných stran a byl větší, než jste vy samotní.
 • Nevytvořili prostředí, ve kterém je dosažení vašich cílů nevyhnutelné.

Moji klienti nepotřebují sílu vůle

Kdykoliv začnu s někým pracovat, tak je to na 1 až 3 roky. Hned na začátku každému řeknu, že si nebudeme hrát na to, jestli má dostatečně silnou vůli nebo nějaké speciální schopnosti a dary. Právě síla vůle a jejich dary či schopnosti jsou to, co je nyní limituje.

Proto první věc, kterou si musí uvědomit a udělat, aby mohli dosáhnout skutečné změny:

 1. Investovat svou energii, čas a peníze. Právě často peníze jsou jistou formou závazku.
 2. Své rozhodnutí jít do spolupráce se mnou musí být veřejné. Musí získat podporu od své rodiny, partnerů ve firmě a kolegů. Jejich rozhodnutí musí být sdíleným zájmem všech zúčastněných stran.
 3. Naše spolupráce má jasně definovaný časový rámec.
 4. Nastavujeme si různé formy zpětné vazby a zodpovědnosti za jednotlivé části našeho strategicko-taktického partnerství.
 5. Nastavujeme a odstraňujeme vše, z prostředí, co by mohlo mít dopad a vliv na výsledky. Jinými slovy, vytváříme si podpůrné prostředí, které eliminuje obavy a nebezpečí, se kterými bychom se mohli během naší cesty potýkat.
 6. Vytvoříme takovou vytvořenou budoucnost přes vytvořený kontext, že všechny pochybnosti a nedůvěra zmizí. Já jsem pak ten, kdo se stává zdrojem této budoucnosti, ze které společně odhodlaně přicházíme, jako bychom již uspěli.

Závazek v jakémkoliv vašem projektu znamená, že kolem vaší vytvořené budoucnosti vybudujete externí obranný systém. Závazkem není vaše vnitřní odhodlání, odhodlanost nebo změna prostředí.

Ve svém životě nic nezměníte, když si netransformujete své prostředí

Transformace vašeho prostředí je silnější než jakékoliv vnitřní nastavení. Proto se nesnažte pro dosažení exponenciálního dopadu o změnu vašeho způsobu bytí, ale začněte transformací vašeho prostředí. Vědomě si navrhněte sv prostředí tak, abyste dosáhli vaší vize budoucnosti.

Pokud se chcete být lídr, který umí efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, tak se musíte obklopit lidmi, kteří jsou zdrojem konverzace o tom, co je mistrovství bytí lídrem, který efektivně uplatňuje leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Vaše exponenciální evoluce má jednoduché pravidlo fungování. Vědomě si přizpůsobte nebo vytvořte prostředí, které vás bude formovat do člověka, kterým chcete být.

Kdo skutečně jste, je jen to, jak se vám vaše prostředí zobrazuje a jak jste schopni v tomto prostředí vědomě tady a teď jednat.  

Miroslav Sázovský

Místo zaměření pozornosti na vaše chování/jednání, zaměřte pozornost na vaše prostředí a způsob bytí – vše, co ses vámi děje vnitřně.

Největším ukazatelem toho, kdo jste je to, s kým se stýkáte. Proto se obklopte lidmi, kteří jsou zdrojem konverzací o exponenciálním růstu, bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření a růstového 10x nastavení mysli.

Pokud kolem sebe nikoho takového neznáte, tak mě kontaktujte. Individuálně pracuji vždy jen pro 5 klientů, právě proto, abych mohl být zdrojem transformace vašeho prostředí.