Proč si plánovat rok 2021 ne 2020?

Většina lidí si plánuje svůj další představitelný krok, do kterého pak směřují, ale jedineční velmi úspěšní lidé s velkým dopadem si vytvářejí doposud nepředstavitelnou budoucnost, ze které přicházejí.

Být skutečně jedinečným člověkem, který dosahuje nepředstavitelné budoucnosti s velkým dopadem (dědictvím) si vyžaduje, abyste v budoucnosti byli úplně někým jiným. Nikoliv jen vylepšeným já, ale úplně jiným já. Váš způsob bytí a způsob jednání, který vám je nyní přístupný je jen to, co teď víte nebo si myslíte, že víte, což není možné používat k dosažení nové vytvořené budoucnost, která je větší než vy samotní.

Abyste v budoucnu mohli dosáhnout exponenciálního růstu, měli větší dopad a přispěli světu něčím větším, než jste vy samotní, bude zapotřebí, aby vaše bytí bylo úplně jiné – nepředstavitelné, nezastavitelné, exponenciální.

Máte pocit, že to není možné?

V minulosti jste toho už nesčetněkrát dosáhli, jen si toho nejste prozatím vědomi a neumíte toho vědomě využívat. Nebo vám to vaše ego nedovolí.

Jak to vypadá v realitě, když si plánujete rok 2021 a ne rok 2020?

George Lucas plánoval 6 dílů Star Wars a začal čtvrtým dílem. V kinech právě teď (prosinec 2019) promítají poslední díl Star Wars, který je 9 díl z řady, kdy se nejdříve promítala trilogie, která začínala v květnu 1977 čtvrtým dílem. Následně se promítala trilogie, která začínala prvním dílem v květnu 1999.

Režisér James Cameron napsal scénář filmu Avatar rovnou na 4 díly. První díl byl uveden do kin v roce 2009 a Avatar 2 má být v kinech na vánoce 2021, Avatar 3 v roce 2023 a Avatar 4 v roce 2027. V roce 2019 James oslavil své 65 narozeniny a přesto má naplánované natáčení filmu na dalších 10 let.

Dříve, než J. K. Rowlingová napsala první kapitolu nejčtenější knihu na světě Harry Potter, tak vše 7 let plánovala.

Kdyby Rowlingová, Cameron nebo Lucas plánovali své díla jen o jeden krok napřed, do kterého by pak směřovali, nikdy by pravděpodobně nevznikla tato světová díla. Mohl bych uvést spoustu dalších tvůrců, jako byl například Steve Jobs a jeho nepředstavitelné vize, které navždy změnily svět osobních počítačů a mobilních telefonů.

Nejúspěšnější lidí si dokážou představit více než jeden rok dopředu. Plánují 25 let a více let dopředu a pak si za tím jdou.

Věděli jste, že jen 3% lidí naplní své vize budoucnosti a realizují svou vytvořenou budoucnost? Jinými slovy, jen 3% lidí dělá to, co 97% nedělá.  

Co dělají nejúspěšnější lidé jinak?

Miluji zjednodušování, proto neočekávejte nic složitého. Možná budete překvapení, jak jednoduché to je a už to zná každé malé dítě, které začne používat jazyk (jazyk = jakákoliv interakce sám se sebou a s ostatními). Nejúspěšnější lidé nemají jen zájem o dosažení dalšího kroku na své cestě, ale vytvoří závazek z vytvořené budoucnosti, ze které v přítomnosti jednají.

Závazek je nejdůležitějším nastavením mysli, který stojí za každým velkým úspěchem. Díky závazku se lidé odváží udělat velký skok. Díky tomuto skoku následně získají úplně jiné – nové – schopnosti, se kterými přichází sebedůvěra k vytvoření nových – ještě větších – závazků k dosažení budoucnosti, která je větší než jsou oni samotní.

Závazek – Odvaha – Schopnosti – Sebedůvěra

Co v realitě znamená závazek?

Závazek je možné udělat jen pomocí jazyka. Dokud neumíte dát slovo, které následně ctíte v době, kdy má být dodrženo, tak jste neudělali skutečný závazek. Slib a deklarace je tím nejdůležitějším řečovým aktem pro každého člověka, který chce udělat závazek.

Bez dání slova a jeho následného dodržení nejsem v integritě se svou vytvořenou budoucností a nemůžete očekávat, že dosáhnete vize budoucnosti, záměru a smyslu, která naplňuje zájem všech zúčastněných stran.

Není možné dosáhnout nepředstavitelných výsledků bez toho, aniž byste byli příčinou toho, co se stane. J. K. Rowlingová byla odmítnuta v patnácti nakladatelstvích, než vydala svou první knihu Harryho Pottera. Kdyby nebyla příčinou toho, co se stane, tak bychom nikdy neměli možnost mít ve své knihovně všechny její knihy a vidět stejnojmenné filmy.

Co myslíte?

 Dokázala by Rowlingová napsat tak skvělé příběhy, kdyby neměla odvahu vytvořit něco většího, než je ona samotná? Kdyby neměla touhy vytvořit dílo, které bude dědictvím s velkým dopadem na děti na celém světě? Kdyby neměla svou vnitřní sílu (power), která se stala jejím pohonem? Kdyby se netoužila osvobodit od jejího způsobu života a situací, se kterými se v době psaní potýkala?

Nedokázala!

Jediné, co potřebujete, abyste mohli dosahovat vámi vytvořené budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní, jsou tyto základy:

  • Vytvořit závazek – dát slovo.
  • Být mužem/ženou integrity a ctít své slovo v době, kdy mám být dodrženo.
  • Být příčinou toho, co se stane.
  • Být zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní, abyste měli dopad a zanechali za sebou dědictví (příspěvek světu).

Je důležité být mistrem těchto základů a objevit pro sebe další klíčové aspekty bytí jedinečným člověkem s velkým úspěchem:

  • Vytvořte si svůj dlouhodobý kontextový framework vytvořené budoucnosti, který se vám stane filtrem, na vše, co budete dělat.

Mistrovství v čemkoliv spočívá v tom, že mistrovskou činnost děláte jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Jinými slovy nemusíte přemýšlet nad tím, jaké má být váš způsob bytí a způsob jednání, pro dosažení požadovaných výsledků. Doslova jste použití tím, v čem jste mistrem. Jediné, co vám vtom může bránit jsou omezení, která je nutné odstranit:

  • Funkční omezení.
  • Vnímaná omezení.

Vytvořte si budoucnost pro rok 2021 ze které budete v roce 2020 jednat jakoby jste v roce 2020 už dávno byli.

Miroslav Sázovský