Řečové akty v leadershipu

Co je to řečový akt?

Teorie řečových aktů pochází od John Langshaw Austin a John Searle. Tyto dva autoři poukázali na to, že způsob jakým lídr vede konverzaci má vliv na chování a výsledky. V jejich teorii měří tzv. ilokuční sílu dané výpovědi.

Ilokuční síla řečového aktu určuje, jak byl záměr výpovědi naplněn. Jinými slovy, pomocí ilokuční síly dokážeme měřit úspěšnost komunikace. Důležité není co říkáme, ale co se tím myslí. V praxi to znamená, že lídr by si měl být vědom jak velkou ilokuční sílu má jeho tvrzení, dotaz, slib, prosba, příkaz, varování, pozdrav, omluva.

Lídr by si měl být vědom, že právě skrze konverzaci sám se sebou a ostatními vytváří budoucnost, která by se jinak nestala - akce, smysl, význam, naslouchání, náladu a emoce. Právě konverzace tvaruje a zabarvuje realitu, nastavení mysli, budoucí akce, výsledky a způsob spolupráce.

Hlavní druhy řečových aktů

... http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Iloku%C4%8Dn%C3%AD_akt_podle_Johna_Searla

  • reprezentativní akty - tvrzení, domněnka,
  • direktivní - požadavek, příkaz, prosba,
  • komisivní - slib,
  • deklarativní - vynesení rozsudku, deklarace,
  • expresivní - vyjádření pocitu, omluva, přivítání, odpuštění.
banner300x300.jpg