Řečový akt konverzace k akci: Požadavek

Když jako lídr řeknete „Žádám vás (požaduji po vás), abyste…“ vytváříte novou budoucnost pro konkrétního člověka, aby udělal slib nebo deklaroval (dal své slovo). Člověk, který vaši žádost přijímá, tak vám dává slib, že udělá specifickou akci nebo poskytne specifické výsledky přesně v době, kdy požadujete, nebo deklaruje (zaujme postoj), že bude dělat vše tak, aby dosáhl požadovaného výsledku.

Požadavek je požadavkem pouze tehdy, když žádaný člověk má možnost požadavek odmítnout, akceptovat (dát své slovo), udělat protinávrh nebo slíbit, že se vyjádří později.

Lidé vašemu požadavku nemohou říct autenticky ano, pokud nemohou, nebo necítí, že mohou říct ne.

Expresivní vyjádření není požadavkem

Lidé často používají expresivní vyjádření a domnívají se, že udělali požadavek. Expresivní vyjádření jsou emočně a pocitově zabarvená slova. Jedná se především o vyjádření, ve kterých vyjadřujete to, co se s vámi děje vnitřně. Často expresivní vyjádření používáme, když jsme naštvaní, hladoví, máme pocit, že nás někdo zdržuje, nebo neautentičtí. Například si můžeme uvést klasické expresivní vyjádření na poradě: „Já chci …..“ Přesněji: „Já chci, aby projekt byl dokončen v čas!“ Lidé, kteří se takto vyjadřují, často považují toto vyjádření za požadavek. Ve chvíli, kdy nedostanou výsledky v čas, tak jsou překvapení, mrzutí, naštvaní a ostatní obviní, že nedodrželi svůj slib.

Expresivní vyjádření jako expresivní vyjádření jsou občas užitečná a vhodná, ale nesmíte je zaměňovat za řečové akty konverzace k akci. V žádném případě nepomohou k uskutečnění budoucnosti, která by se jinak nestala.

Objevte pro sebe, co se druhým děje v mozku, když řeknete „Požaduji (žádám), aby jsi…“

Chcete ve vaší organizaci nebo v týmu začít uplatňovat konverzaci k akci a jednotlivé řečové akty: Požadavek – Nabídka – Slib? Přečtěte si nabídku na workshop, který dělám ve firmách, aby každý pro sebe objevil, jak pomocí jazyka vytvářet vytvořenou budoucnost, která by se jinak nestala.

banner300x300.jpg