Rychlejší cesta, jak se stát koučem a lídrem na světové úrovni

Věřím, že už jste slyšeli pravidlo 10.000 hodin. Toto pravidlo říká, že potřebujete 10.000 hodin záměrného tréninku, abyste se stali světově uznávaným expertem, v jakémkoliv oboru, ve kterém jste prováděli tento záměrný trénink.

Platí toto pravidlo i v podnikání jako koučování nebo vedení lidí?

Kdyby tomu tak bylo, tak při koučování 7 hodin denně a práci 4 dnů v týdnu budete muset koučovat a vést lidi přibližně 7 let, aniž byste měli dovolenou. Jinými slovy, při běžném životě to znamená koučovat 10 let a je z vás uznávaný expert.

Co když pravidlo 10.000 hodin neplatí ve všech oborech?

Znám spoustu lidí, kteří své řemeslo nebo povolání dělají déle než 10 let a nedosahují mistrovské úrovně. Ano, nikdy neprováděli záměrný trénink. Jenže je velký rozdíl v tom stát se mistrem a být mistrem v hraní na hudební nástroj, sportování nebo používání nějakých nástrojů.

Koučování a leadership je něco jiného, než hraní na klavír. Není to o množství praxe, ale způsobu vašeho bytí a způsobu vašeho jednání/chování.

Koučování a leadership je záležitostí bytí.

Můžete se STÁT koučem, ale pokud chcete BÝT koučem světové úrovně, musí být vaše bytí koučem a efektivní koučování vašim přirozeným sebevyjádřením za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Světově uznávaní koučové a lídři se neliší od nikoho z nás. Jediné, co je odlišuje je jejich vidění světa a způsob chování/jednání v situacích, kdy si vybrali být koučem nebo lídrem. Jejich způsob bytí a způsob jednání nevychází z toho, co vědí o tom, jak se stát koučem nebo lídrem, nebo co si myslí, že znamená být kouč a lídr.

Jejich koučování a vedení lidí je jejich přirozeným bytím.

Proto je jedno jaké máte certifikáty, jestli jste v organizaci ACF, nebo vlastníte diplomy o absolvování ontologického, holistického, exponenciálního nebo jiného stylu vedení či koučování. Nikdo vás nemůže trénovat na bytí mistrem čehokoliv. Jen vy se můžete stát trenérem sami sebe.

Nemůžete se stát mistrem koučinku nebo leadershipu na základě vašeho vědomí. Vaše vědomí nemá kapacitu na to, aby vám poskytlo bytí mistrem čehokoliv. Bytí mistrem je věcí bytí, nikoliv vědění nebo praxe.

Každý se může stát mistrem koučování nebo vedení lidí

Jak jsem již psal, tak mistrovská úroveň koučování a vedení lidí je záležitostí bytí. Aby váš způsob bytí a způsob jednání byl vaším přirozeným sebevyjádřením na mistrovské úrovni, tak nestačí absolvovat kurz o nějaké metodě koučování nebo si přečíst a používat návod, jak koučovat nebo vést lidi. Potřebujete transformovat způsob, jak vidíte svět koučinku a leadershipu a jaký vytváří smysl své profesi.

Nelze popsat to, co se musí prožít.

Nabízím vám příležitost trénovat sám(a) sebe v mistrovské konverzační doméně mistrovství bytí koučem a lídrem, který efektivně uplatňuje koučink a vedení lidí jako své přirozené sebevyjádření za každé příležitosti bez ohledu na okolnosti.

Jak spolupráce se mnou probíhá?

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda vás mohu dovést z bodu A do bodu B je osobní setkání. Jedině tak budete moci objevit, zda vám rozumím a zda mám vaší důvěru, že vám mohu pomoci.