Štěstí jako vedlejší produkt leadershipu

Štěstí není spojeno s dosažením vaší vize. Vychází z toho, že děláte akce, které vedou k uskutečnění vize a zároveň jste vděční za to, co se vám již uskutečnit podařilo.

Nemusíte na své štěstí čekat nebo studovat, jak být šťastný.

Štěstí je přirozeným vedlejším produktem akce k uskutečnění vaší vize budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní.

Je nutné pro sebe objevit, jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, díky kterému je vaše bytí zdrojem a součástí něčeho většího něž jste vy samotní, příčinou toho, co se stane a tvůrcem nového modelu reality.

V této skutečnosti si můžete ohnout realitu.

Vámi vytvořená realita je přirozeným zdrojem bytí šťastným bez jakéhokoliv snažení, úsilí, nebo intelektuální činnosti.

Otázkou zůstává, jestli umíte vést sebe a ostatní do vytvořené budoucnosti, která by se bez vás jinak nestala a ve které se naplní zájem všech zúčastněných stran?

Pokud nikdo nevede vás, tak nemůžete vést sebe, ani ostatní.