Svět je takový, jaký ho chcete mít

Když mluvím o světě, tak myslím prostředí, které v daném okamžiku považujete za svět. Je to jen to, co kolem sebe vidíte. Celý svět, který v daném okamžiku vidíte (možná jen místnost, ve které teď sedíte) je vše, co pro vás v realitě existuje. Zbytek je jen domněnka, jak to tam (kde nevidíte) vypadá na základě vzpomínek (obrázků) a zkušeností.

Když si teď představíte, nebo vám někdo vnukne myšlenku, že tam venku (kam teď nevidíte) je nebezpečí, krize, utrpení, vše je špatně, lidé podvádějí a tak dál, budete vidět a slyšet jen to, co váš mozek hledá.

Ve svém životě získáte jen to, co budete tolerovat

Pokud teď máte špatné vztahy, málo peněz nebo špatné zdraví, nemůžete zhubnout, tak jste se rozhodli, že tyto věci ve svém životě přijmete. Vaše štěstí, zdraví, bohatství, hojnost a sebenaplnění je jen váš závazek životu, který žijete.

Pokud se zavážete něčemu jinému, budete mít něco jiného. Svět kolem vás je jen vaším výplodem fantazie, které jste uvěřili a zobrazuje se vám jen to, k čemu jste ho vycvičili. Je to stejné jako s internetem, také vám zobrazuje jen to, na co jste ho vycvičili a vy se rozhodujete, zda tomu, co se vám zobrazilo na displeji, uvěříte.

Vše ve vašem životě je naučené. Vaše jedinečná identita je jen naučený způsob bytí a způsob jednání. Vaše zdraví je jen naučený způsob chování ke svému tělu. Vaše vztahy je jen naučený způsob chování/jednání ve vztahu s druhým člověkem. Jste koučem sám sebe a celého světa.

Váš svět je obrazem vás

Pokud přijmete má slova a pro sebe je objevíte, tak si uvědomíte tu krásu, kterou toto uvědomění nabízí. Vše ve vašem životě se dá transformovat. Můžete ohnout realitu a změnit to, co tolerujete a k čemu jste se zavázali.

Jedinou otázku, kterou si musíte klást: „Jak změnit to, co toleruji a jak vytvořit nové závazky, které ohnou mou realitu k lepšímu?“

Váš pokrok a transformace je jako zbavení se závislosti

1 krok: Staňte se vlastníkem pravdy o sobě

Prvním krokem je extrémní vlastnictví (ownership) pravdy o vás samotných a uvědoměním, že současná situace, se kterou se nyní potýkáte je vaším produktem. Musíte se stát lídrem, který extrémně vlastní vše, s čím se potýkal, potýká a bude potýkat. Pokud nezačnete vlastnit vše, s čím se potýkáte a neuvědomíte si, že je to první krok na cestě k transformaci, tak i nadále budete hledat příčinu toho, s čím se potýkáte někde tam venku.

2 krok: Vlastněte jen to, co chcete, nikoliv to, co potřebujete

 Být lídrem a extrémně vlastnit pravdu o sobě samém je velkou výjimkou. Stejně tak je výjimkou, že lidé vlastní to, co skutečně chtějí. Lidé ze strachu skrývají své sny před ostatními a pak s nimi zemřou. Vytvořte veřejný závazek a řekněte všem o svých snech, které chcete. Přestaňte vyprávět příběhy o tom, co bylo a s čím se nyní potýkáte. Raději začnete jednat z právě vytvořené budoucnosti, kterou chcete. Nikdy nejednejte z vytvořené budoucnosti, kterou potřebujete. To, co potřebujete je jen to, co si myslíte nebo víte na základě vaší minulosti a přítomnosti.

3 krok: Jedině akce může změnit vše – udělejte první malý krůček

Je skvělé, že máte strach, protože strach je maskou touhy. Pokud jste udělali závazek, tak odvaha je jako dveře k transformaci. Zemřete dřív, než skočíte. Být odvážný, znamená být ochotný selhat. Odvaha je akce. Nestačí jen chtít změnu, ale musíte skutečně něco udělat. Každá velká transformace začíná prvním malým krůčkem. Podívejte se na své nové budoucí já a zeptejte se ho, co by udělalo za první malý krůček a odvážně ho udělejte.

4 krok: Nesměrujte do budoucnosti – přicházejte z ní, jako byste v přítomnosti už byli

Vidíte a slyšíte jen to, co váš mozek hledá, proto hledejte vše to, co důvěrně znáte ze své vytvořené budoucnosti. Vaše vytvořené budoucí já se musí stát standardem toho, kdo jste dnes. Musíte trénovat svůj mozek na své budoucí já. Vaše přítomné ego se bojí, že by zemřelo a vy přijmete své vytvořené budoucí ego. Čím více času budete denně trávit se svým vytvořeným budoucím já a budete jednat přes vytvořený kontext, tím více budete žít jako lídr svého života, který efektivně uplatňuje leadership jako své přirozené sebevyjádření. Vaše budoucnost musí být větší, než jste vy samotní.

5 krok: Vytvořte si podpůrné prostředí

Neustále potřebujete připomínat, kdo jste si vytvořil, že chcete být. Musíte si vytvořit podpůrné prostředí, které vám bude připomínat, a dokonce vás přiměje, abyste byli osobou, kterou chcete být. Staňte se zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní. Musíte být příčinou toho, co se stane, jinak se stane jen to, co potřebujete. Vaše mysl vás neustále chrání před nepříjemným k příjemnému. Transformace a bytí vytvořeným budoucím já znamená vykročení z komfortní zóny.

6 krok: Nevěřte sami sobě

Nespoléhejte se sami na sebe, že se můžete spolehnout na to, že víte, nebo si myslíte, že víte, kdo chcete být. Buďte neustále v konverzaci o tom, co je vaše vytvořená budoucnost. Staňte se zdrojem osobní integrity a ctěte své slovo v době, kdy má být splnění. Každý den dejte slovo činnostem, která naplňují váš framework na dalších 25 let a maximalizuje vaší jedinečnou schopnost. Choďte spát se smyslem vycházejícím z vytvořené budoucnosti a probouzejte se záměrem jednat z vytvořené budoucnosti. Neustále si svou vytvořenou budoucnost vizualizujte. Každé ráno si zapište své cíle a buďte mužem/ženou integrity.

Najděte si člověka, který bude lídrem vaší vytvořené budoucnosti a zároveň koučem, který bude trénovat váš mozek. Najděte si člověka, který bude koučem, který vám bude klást velké otázky, aby vyzýval váš mozek k exponenciálnímu růstu z právě vytvořené budoucnosti, ze které přichází vaše budoucí já.