Nabídka

Články pro štítek Nabídka

Co by nemělo chybět v obchodní nabídce

Umění získat zakázku je schováno v dání kvalitní nabídky. Znáte správný proces dání nabídky? Nabídka je jedním z řečových aktů, se kterým se v praxi podnikatele setkáváme každý...

Kolik pozornosti věnujete slovům, které vyslovíte?

Většina lídrů není radikálně otevřená a radikálně upřímná. Používají slova, která jsou společensky přijatelná, pasivní nebo neposkytující posilňující kontext. Lídři mluví o tom, co si myslí, že...