Transformační pohádky pro děti – Jak se omluvit kamarádům

Jak se omluvit kamarádům

Když jsem si stanovil cíl 100 transformačních pohádkových knih za 25 let, tak si lidé mysleli, že jsem se zbláznil. Já však měl jasný cíl, který se mi stal filtrem na vše, co jsem začal dělat a vytvořil mou novou identitu.

V dubnu 2020 moje první kniha s transformační pohádkou byla na světě. Více o knize si můžete přečíst zde: Jak se omluvit kamarádům.

První kniha nám trvala přes 6 měsíců a společně s týmem jsme objevovali, co vše je potřeba, aby taková kniha mohla vzniknout. Nastavovali jsme si systém strukturu a způsob komunikace. Učili jsme se přímo v aréně, co znamená tvořit ilustrovanou pohádkovou knihu.

Dnes mohu říct, že kdybych si stanovil cíl napsat jednu knihu, tak bych tuto knihu nikdy nedokončil, protože jsem přeceňoval, co jsme schopný zvládnout za jeden rok a podceňoval jsem, co mohu zvládnout za 25 let.

Proč chci psát transformační pohádkové knihy?

Jsem tátou Williama, Katie a Emily. V době, kdy jsem začal psát první knihu tak jim bylo Williama 2 roky, Katie 8 let a Emily 10 let. Koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem v myšlení lidí, kteří jsou již úspěšní a ostatní je obdivují, ale oni samotní se ocitli na vrcholu a jsou na to sami. Díky těmto lidem každý den vidím, s čím se zabývají a potýkají.

Řekl jsem si:

„Je možné, aby moje děti a děti jejich dětí tyto okolnosti a situace nemuseli řešit a mohli je vidět skrze jiný jazyk? Je možné, aby bytí lídrem a efektivní uplatňování leadership se stalo jejich přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti?“

Hledal jsem možnost, jak být přínosem nejen pro mé děti, ale i pro děti mých kamarádů a přátel. Lámal jsem si hlavu s tím, jak mohu dětem vysvětlit metody a transformační modely teoretických rámců nejnovějších vědeckých poznatků o mozku a jeho fungování.

Jednou jsem dětem řekl, co znamená být mužem integrity. Děti mi odpověděly: „Aha…“ Slovo integrita začali přirozeně používat. Nic jim v tom nebránilo. Neříkali, že to slovo je složité. Bylo to pro ně jen nové slovo, které vyjadřovalo jakýsi framework něčeho, co ještě neznali, ale v kontextu s tím, co jsem jim k tomu řekl to pochopily, přijaly a začali používat.

ANO.

Mohu psát pohádky o tom, co se děje u nás doma a pomáhat tak dětem transformovat jejich způsob používání jazyka, skrze který vidí svět.

ANO.

Mohu být zdrojem něčeho většího, než jsem já sám a zanechat za sebou dědictví. Psaním pohádek mohu mít vliv (dopad) na stovky až miliony dětí po celém světě.

ANO.

Mohu být příležitostí pro děti a jejich děti, aby mohli žít šťastný, sebenaplnění a láskyplný život, který stojí za to žít a který milují.

Nic víc jsem nepotřeboval, jelikož jsem věděl, že celému světu nezáleží na tom, co mám v hlavě nebo jak vznesené záměry a zájmy mám. Jedině akce vše mohla změnit.

Objevte i vy tuto možnost – stát se pro své děti a jejich děti příležitostí a zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní. Pro-dejte svým dětem příležitost žít život, ve kterém budou mít čas a prostor na to, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité.

Jak se omluvit kamarádům