Uklidňující přítomnost lídra

Přemýšlejte chvilku nad slovy „uklidňující přítomnost“. Znáte snad lepší dovednost lídra, která by dokázala vést jednotlivce, rodiny, týmy, organizace nebo dokonce celé národy?

Co je uklidňující přítomnost?

Pojem uklidňující přítomnost v leadershipu zavedl rabín, rodinný terapeut a leadership konzultant Edwin Howard Friedman2), který žil v letech 1932–1996. Jeho práce se zabývala řešením složitých sociálních systémů. Podle jeho teorie existuje jen málo skutečných lídrů, kteří dokáži efektivně uplatňovat leadership ve svých rodinách, školách, organizacích nebo národech, aby dokázali ve společnosti vyznačující se chronickou úzkostí a reaktivitou pozitivně působit na druhé svou uklidňující přítomností.

Společně s Friedmanem, ale i Wernerem Erhardem zastávám názor, že jakákoliv skupina funguje lépe, je-li vůdce autentický, v integritě, součástí a zdrojem něčeho většího, než je on sám a není zbytečně úzkostlivý. Pokud lídr vykazuje tyto dovednosti, přirozeně na druhé nepřenáší zbytečný strach a obavy. Ze své praxe konzultanta a otce 3 dětí mohu potvrdit, že tyto základy leadershipu platí ve všech skupinách, ve kterých se rozhodnete být lídrem a uplatňovat leadership.

Uklidňující přítomnost

Abyste mohli jako lídr vytvářet kulturu prostředí, která se bude vyznačovat uklidňující přítomností, tak nemůžete být úzkostlivý, ve stresu nebo se neustále rozčilovat a kritizovat. Nikdo z vašeho týmu nebo rodiny nepotřebuje dokonalého lídra, ale pomůže jim, když dokážete vytvořit klidné, pohodové prostředí.

Jedině když se vy sami dokážete zbavit své úzkosti, stresu a strachu, můžete pomoci druhým zvýšit jejich pocit kontroly.

Nelze jen předstírat, že jste v klidu. Aniž si to uvědomujete, tak vaše úzkost, obavy a stres se přenáší na lidi ve vašem okolí. Stres je nakažlivý a můžeme ho nazývat - emoční virus. Dokonce v odborné praxi psychoterapie se používá termín „emoční nákaza“, pro kterou existují vědecké důkazy. Autoři knihy Dítě na vlastní pohon,1) W. Stixrud a N. Johnson píší, že stresová nákaza je jako rýma nebo mor.  Stres se šíří uzavřenou populací a napadá každého, kdo mu stojí v cestě.

Je-li lídr úzkostný nebo kritický, nikdo z týmu to nevnímá jako sociální podporu. Dokonce nastávají situace, kdy úzkost a kritika lídra nakazí členy týmu, načež nedojde k naplnění vize budoucnosti. Takovýto lídr svému týmu nepomáhá.

Jak vytvořit prostředí s uklidňující přítomností lídra

Jestliže chcete ve svém týmu vytvořit svou přítomností uklidňující prostředí, a nejen klid předstírat, budete muset být především lídrem sám sebe – zvládat svůj stres, úzkost, vztek a vše, co se s vámi v daném okamžiku děje vnitřně. Velký podíl na vytvoření a udržování uklidňujícího prostředí je u vás samotných. Připravil jsem několik rad a tipů, které se mi osvědčili při pomáhání lídrům různých úrovní.

1) Nemějte strach z budoucnosti

Snad skoro všichni lídři, se kterými jsem měl možnost pracovat, měli strach z toho, nad čím neměli žádnou nebo velmi malou kontrolu. Jejich obavy jim způsobovali úzkost. Nedokázali se na dovolené odpojit od katastrofických představ, jak jejich tým vyřeší situace, se kterými se v jejich nepřítomnosti budou potýkat. Měli úzkostný strach z toho, že bez nich členové jejich týmů nedokáží řešit problémy.

Pokud vás přepadne sebemenší náznak strachu, tak si uvědomte, že to je jen vaše iluze reality, kterou si vytváříte na základě vašeho nedostatečného pocitu vlastní hodnoty. Každý člen vašeho týmu je celý a kompletní. Dáte-li mu svou důvěru a řeknete mu, že mu věříte, tak uvidíte, jaké se budou dít zázraky. Problémy totiž neexistují. Problém je jen výplod vaší fantazie o tom, co se stalo. Jak Werner Erhard říká: „To, co se stalo, je to, co se stalo. Není to dobré, ani špatné. Jen se to stalo. Pokud záměr nebyl naplněn, tak jste získali možnost objevit nový způsob jednání, abyste mohli záměr naplnit.“

2) Buďte si vědomi svých lidských omezení

Každý jsme jen člověk a máme jistá omezení. Rozlišuji dvě úrovně našich lidských omezení:

  • funkční omezení
  • vnímaná omezení.

Funkční omezení jsou taková, která ovládá váš mozek a vy nad nimi nemáte moc, dokud nedokážete tato omezení „přepsat“. Jedná se o naučené způsoby bytí a způsoby jednání. Jsou to situace, kdy se rozčílíte nebo začnete mít strach ještě dříve, než si vůbec uvědomíte, že už se rozčilujete a máte strach. Je to jako když vám lékař klepne kladívkem pod koleno, a aniž byste ovládali reakci, tak se vám spodní část nohy rozhoupe.

Vnímaná omezení jsou taková, která vás limitují v době, kdy vnímáte to, co se děje. Například váš kolega přichází pozdě do práce a ve vás se bez jakéhokoliv vědomého rozhodnutí objeví špatná nálada nebo vás napadnou myšlenky, že se na něj nemůžete spolehnout. Aniž byste si toho byli vědomi, tak vás toto omezení začne ovládat.

Při práci na „přepisování“ vašich lidských omezení pamatujte na jednu vědecky potvrzenou skutečnost. Vaše intelektuální úsilí, empatie a snaha vědomě reagovat na podměty z okolí jsou vyčerpatelné. Když málo spíte, špatně se stravujete, jste v neustálém stresu a prožíváte úzkost, tak se vám snižuje schopnost mít moc nad funkčním a vnímaným omezením.

Werner Erhard na jedné ze svých přednášek vyprávěl svůj osobní experiment, ve kterém při přednášce vyzval lidi, aby se postavili a šli do jednoho rohu místnosti ti, kteří se alespoň jednou týdně milují. Pak vyzval ty, kteří se milují 2x týdně, aby šli do druhého rohu místnosti. Nakonec požádal lidi, kteří se milují 3x týdně a více, aby se zvedli ze svých židlí. Potom všem řekl, aby se podívali, jaká z těchto lidí vyzařuje klidná a pozitivní energie.

Na některých svých přednáškách tento experiment dělám také. Z těchto experimentů vyplývá, že pokud chcete být dobrý lídr, tak sportujte, odpočívejte, meditujte, dovolte svému mozku radikální odstávku a milujte se minimálně 3x a více krát týdně. Získáte tak klid na duši, moc a schopnost být mnohem více vědomí svých lidských omezení.

Buďte co nejvíce v přítomném okamžiku teď a tady.

3) Užívejte si přítomnost každého člena a možnost být součástí vašeho týmu

Jednou z nejlepších věcí, kterou jako lídr můžete pro svůj tým udělat – užívat si bytí lídrem vašeho týmu. Není potřeba být se všemi členy týmu každý den a přesvědčovat se, že bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu je jednoduché. Leadership je velmi náročná věda a její uplatňování v praxi si vyžaduje těžký, konfrontační a intenzivní dlouholetý trénink.

Každý člen týmu potřebuje cítit radost z toho, jak se vaše tvář rozjasní, když se potkáte, protože jste upřímně nadšení, že s ním můžete být v jednom týmu. Tento způsob jednání má neuvěřitelně mocný vliv na rozvoj sebedůvěry, sebeúcty a klidu na duší každého člena týmu.

Prioritou číslo jedna vašeho bytí lídrem a efektivního vedení vašeho týmu by mělo být užívání si vašeho týmu. Vašim cílem by nemělo být, aby každý člen týmu byl spokojený, ale měli byste věnovat pozornost tomu, co vám brání a co vás omezuje si jich užívat, když jste s nimi – a odstranit to.

4) Položte si otázku: „Čeho se nejvíce bojím?“

Sepsáním si odpovědí na tuto otázku vám poskytne možnost si v klidu uvědomit, co vše si na nevědomé úrovni sami sobě vyprávíte jako příběh. Pokud příběhu „Bojím se…“ vnitřně uvěříte, tak budete mít neustále tendenci každého člena týmu kontrolovat, peskovat a neustále otravovat, aby dodržoval standardy, postupy a směrnice. Tím nechci napsat, že by neměli dodržovat standardy, postupy a směrnice. Aby mohl systém fungovat, musí být v integritě – celý, kompletní, nenarušený, neporušený, v dobré kondici a spolehlivý. To si vyžaduje, aby každý byl předvídatelný a transparentní v dodržování všech nařízení, pravidel a předpisů.

Na každou vaši obavu si položte druhou otázku: „Kdyby se stalo to, čeho se bojím, co bych udělal?“

Sami uvidíte, že váš strach nedokáže nic změnit. Pokud by se naplnila některá z vašich obav, tak už teď máte nějaká řešení, která pomohou vašemu týmu, abyste mohli dosáhnout záměru nebo napravit vzniklou nepříjemnou situaci. Uvědoměním si, že strach je jen výplodem vaší fantazie - příběh, který jste si vmysleli a začali mu věřit - vám poskytne nadhled a přestanete usilovat o kontrolu všeho, co se v týmu děje a vy to nemůžete ovlivnit.

5) Nesnažte se změnit současnou skutečnost

Většina našich emočních bolestí je spojena s touhou změnit současnou skutečnost. Pěkně na toto téma píše Katie Byron v knize Měj rád svoji skutečnost4) . Někteří lidé jsou rozčílení a zklamaní, protože by chtěli jinou současnou skutečnost, než mají. Katie Byron ve své knize ukazuje, jak pomocí speciální koučovací metody „The Work“ pomáhá lidem na všech úrovních objevit pro sebe, co je skutečnost a jak ji mít rád.

            Co je, je. Werner Erhard

Co se nám děje, když máme touhu změnit současnou skutečnost by se dalo nazvat emočním strádáním. Dokud neuzavřeme s realitou mír a nepřijmeme to, co je, tak budeme emočně strádat. Gary Emery a James Campbell v knize: Rapid Relief from Emotional Distress3) nabízejí metodu ACT (Accept, Choose, Take Action) – akceptuj to, vyber si to, udělej akci. V praxi lídra to může vypadat takto:

Akceptuji, že Karel nemá dobré výsledky, není díky tomu v týmu oblíbený a chápu to jako skutečnou skutečnost.

Vybírám si možnost být soucitný, naslouchající, klidný, příčinou toho, co se stane, zdrojem a součástí něčeho většího, než jsem já sám, objevující a podporující.

Moje akce: použiji metodu Extreme Ownership, ve které zaměřím pozornost na jeho osobní koučink, abych odhalil jeho potenciál a poskytl mu konverzace, které mu do této chvíle chyběly. Nastavím hranice a budu na vlastním příkladu ukazovat, jak být mužem integrity, autentickým a naslouchajícím. Pokud přes toto úsilí zjistím, že jeho talent se neshoduje s pozicí, kterou v týmu zastává, tak ho přesunu na jinou, nebo se s ním rozloučím, abych mu poskytl možnost uplatnit své silné stránky a rozvinout svůj potenciál.

Akceptace je jeden z řečových aktů, který v tomto pojetí neznamená, že schvalujete, přehlížíte nebo rezignujete na Karlovo současnou neschopnost dosahovat záměru. Akceptace je jen přijetí skutečné skutečnosti takové, jaká skutečně je. V daném okamžiku emočně nestrádáte – nebojujete s ní ani ji nepopíráte. Akceptací Karla takového, jaký je, vyjadřujete respekt a úctu. Akceptací skutečné skutečnosti získáváte míru kontroly nad něčím, co stejně nelze změnit. Akceptací pro sebe získáváte možnost vytvořit novou vytvořenou budoucnost, nikoliv jednat na základě toho, co víte, že víte, nebo si myslíte, že víte.

Co můžete udělat hned teď pro uklidňující přítomnost

  • Věnujte osobní čas každému členu vašeho týmu a užívejte si ho. Na každého z nich to bude mít ozdravující účinek a získají pocit, že vám na nich záleží.
  • Pokud jste objevili, že jste úzkostliví, udělejte s tím něco. Uvažujte o nějakém druhu terapie nebo speciálním tréninku From Leader To Master. Začněte se více milovat, sportovat, meditovat, cvičit a více času trávit v přírodě. Objevte pro sebe, proč spíte a spěte více.
  • Vidíte-li, že jeden člen týmu má problém, tak využijte metodu Extreme Ownership, věnujte mu osobní koučink a poskytněte mu konverzace, které mu chybí. Koučink nemusíte dělat vy, ale můžete najmout externího kouče.
  • Buďte mužem/ženou integrity a obnovte integritu se všemi členy v týmu ohledně každé činnosti, kde jste nectili své slovo. Požádejte je o odpuštění.
  • Využijte metodu The Work od Katie Byron, abyste mohli objevit myšlenky, které vás svádí k negativním úsudkům.
  • Dejte si do reality plán na zvýšení vaší vnitřní pohody, klidu na duši, svobody bytí a svobody jednání. To znamená, že si do kalendáře naplánujete na každý den nějaké cvičení, meditace, sport, milování atd.
  • Uvědomte si svou náladu a použijte cvičení, díky kterému dokážete během chvilky změnit svou náladu a náladu celého týmu. Nálada je stejně jako stres virus. 

1) William Stixrud a Ned Johnson: Dítě na vlastní pohon: Proč svěřit svým potomkům více kontroly nad životem (Jan Melvil Publishing, s.r.o., 2019)

2) Edwin H. Friedman: A Failure of Nerve: Leadership in the Age of the Quick Fix (New York: Seabury Books, 2007).

3) Gary Emery a James Campbell: Rapid Relief from Emotional Distress: A New, Clinically Proven Method for Getting Over Depression & Other Emotional Problems Without Prolonged or Expensive Therapy (Ballantine Books 1987)

4) Byron Katie, Loving What Is: Four Questions That Can Change Your Life (New York: Crown Archetype, 2002). Česky vyšlo pod názvem Měj rád skutečnost: Čtyři otázky, které vám změní život (Eminent, 2009).