Podcast

Úspěch je jedno-duchý

Tato podcast serie se věnuje tématu: Úspěch je jedno-duchý. Koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem v myšlení úspěšných, bohatých a chytrých lidí. Při jejich koučovaní a vedení se vždy zajímám o jejich myšlení k bohatství.

Čím se liší od ostatních, že jsou tak úspěšní a jaký vliv na to má jejich......?

Užijte si tuto serii podcastů, která je plná klíčových rozlišení, jak se od sebe liší velmi úspěšní lidé od těch úspěšných.

EP018 - Úspěšní lidé mění pravidla hry

Všimli jste si toho, že nejúspěšnější lidé téměř vždy mění pravidla hry?

Úspěšní podnikatelé podniká-ní berou jako hru. Říkají: „Hravost je součástí podnikání a ten kdo si nehraje, tak ve své podstatě nepodniká, ale jde po cestě někoho jiného.“

Podnikatelé, kteří mění pravidla hry mění komplexnost v jednoduchost.

Jejich základním problémem je jejich kreativita a vysoká inteligence. Dalo by se říct, že toho mají příliš mnoho v hlavě a potřebují nový způsob myšlení.

Těmto lidem při koučování nepřidávám nové strategie a postupy, ale naopak zjednodušuji a destiluji to nejdůležitější, co navždy změní pravidla hry jejich života a podnikání.

Každý má možnost být velmi úspěšný podnikatel, který mění pravidla hry. Pokud se jim chcete stát, tak musíte změnit své nastavení mysli a způsob přemýšlení o vašem životě a podnikání.

EP017 - Čemu úspěšní lidé říkají ANO

Rozdíl mezi těmi úspěšnými a velmi úspěšnými lidmi je v tom, že říkají ANO věcem, kde ostatní mají svá NE. Jinými slovy, říkají NE věcem, kterým ostatní říkají ANO.

Velká většina lidí řeknou ANO drobným věcem, ale ty velmi úspěšní řeknou ANO jen něčemu, co je větší, než jsou oni samotní a říkají ANO jen tomu, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité.

Velmi úspěšní lidé říkají ANO jen těm věcem, nad kterými se jejich budoucí já raduje.
Došlo vám to? Jste tím, čemu řeknete ANO.

Stále říkáte něčemu ANO. Právě zrovna teď, když čtete tento text nebo posloucháte podcast, tak jste řekli ANO. Když ráno mlsáte koblihy a popíjíte u toho sladkou limonádu, tak jste řekli ANO, tomu, co budete jíst. Pokaždé, když si pustíte seriál nebo se díváte na sociální sítě, tak jste řekli ANO.

Pravdou je však to, že když něčemu řeknete ANO, tak všemu ostatnímu říkáte NE.

Přemýšlejte, chcete žít malý život nebo říkat ANO jen tomu, na čem vám záleží a co je pro vás důležité, aby se vaše budoucí já radovalo a vy jste byli součástí a zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní?

EP016 - Jak být v přítomnosti svým budoucím já

Nezáleží na tom, kdo jste, ale jak velkou představivost máte.

Když mi klienti vyprávějí o svých vizích, které nazývám sny při vědomí, tak je vždy nechávám snít ještě víc.

Vaše budoucí já je vždy naprosto jiné než vaše minulé já. Zdá se vám to logické? Přesto většina lidí žije v přesvědčení, že za 10 let budou jen vylepšenou verzí svého současného já. Ohlédněte se do minulosti. Kdo jste byli před 10 lety?

Určitě úplně někým jiným, než jste teď.

EP015 - První krok, jak být úspěšný

Během své praxe jsem si sestavil 10 kontrolních bodů, jak si nastavit jeden cíl:

 1. Je cíl konkrétní a měřitelný?
 2. Je cíl formulován pozitivně?
 3. Je cíl dostatečně náročnou výzvou za hranicí pohodlí?
 4. Je cíl dosažitelný?
 5. Mohu tento cíl ovlivnit?
 6. Naplní cíl zájem všech zúčastněných stran?
 7. Přinese mi cíl nějaký rozdíl v životě?
 8. Je cíl něčím, na čem mi záleží a co je pro mě důležité?
 9. Je cíl formulován jazykem založeným na budoucnosti?
 10. Jak tento cíl vypadá v realitě?

Jeden cíl je vše, co potřebujete, abyste změnili celý svůj život.
Jen jeden cíl.

 • Jaký je váš jeden cíl?
 • Vybrali jste si tento cíl?
 • Milujete svůj jeden cíl tak, že jste ochotní pro něj „zemřít“?

Pokud ano, tak se nerozhodujte, vyberte si ho a jděte si za ním. Když máte jeden cíl, který jste si vybrali, tak vaše identita není tvořena okolnostmi, ale vaše identita je tvořena tímto cílem. Vaše rodinná role se změní. Změní se i prostředí a vše, co budete dělat.

EP014 - Dokážete víc, než si myslíte

Na začátku jakékoliv spolupráce – hned po tom, co jsme si začali hrát – položím svým klientům jednu zásadní otázku vycházející z předpokladu, že to, co je dostalo sem, je nedostane tam.

Kým chcete být?

Pokud nemáte vaši identitu spojenou s vaší dlouhodobou vizí, nedojde ke vzplanutí touhy (nevědomé energie), která vás bude motivovat a dodávat pohon.

Znáte ten pocit, kdy si řeknete: „Tohle bych mohl mít…“

Bez tohoto pocitu nikdy nedosáhnete úspěchu. Není možné se stát úspěšným podnikatelem, sportovcem nebo koučem, pokud uvnitř vás není představa vašeho budoucího já. Někoho, kdo je úplně jiný, než kdo jste teď.

Pokud nejste ochotní změnit svou identitu, můžete zapomenout na exponenciální úspěch.

EP013 - Proč úspěšní lidé mají, co chtějí?

Pokud se zaměříte na své „postavení“ (životní úroveň), tak ve chvíli, kdy tohoto postavení dosáhnete, pravděpodobně přestanete růst.

Vaše cíle by měly být jen prostředkem k dosažení toho, na čem vám v životě skutečně záleží a co je pro vás skutečně důležité.

Hned jak dosáhnete nějakého postavení nebo životní úrovně, tak si stanovte nové cíle. Neustále buďte zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní.

Tam, kam zaměříte svou pozornost, dopadne světlo. Zatímco sledujete cíl nebo své postavení, tento cíl se STÁVÁ vaší identitou.

V každém okamžiku svého života jednejte z právě vytvořené budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní, jedině tak můžete mít neustále novou identitu, která se pro vás stává zdrojem a součástí něčeho většího, než jste v přítomnosti.

EP012 - Tajemství exponenciálního růstu úspěšných lidí

Pokud se zaměříte na své „postavení“ (životní úroveň), tak ve chvíli, kdy tohoto postavení dosáhnete, pravděpodobně přestanete růst.

Vaše cíle by měly být jen prostředkem k dosažení toho, na čem vám v životě skutečně záleží a co je pro vás skutečně důležité.

Hned jak dosáhnete nějakého postavení nebo životní úrovně, tak si stanovte nové cíle. Neustále buďte zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní.

Tam, kam zaměříte svou pozornost, dopadne světlo. Zatímco sledujete cíl nebo své postavení, tento cíl se STÁVÁ vaší identitou.

V každém okamžiku svého života jednejte z právě vytvořené budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní, jedině tak můžete mít neustále novou identitu, která se pro vás stává zdrojem a součástí něčeho většího, než jste v přítomnosti.


EP011 - Čemu úspěšní lidé věnují pozornost

Úspěšní lidé se zaměřují na měření výsledků z místa, kde začali, nikoliv z místa, kde chtějí skončit.

Vaše představy úspěchu by neměly být měřítkem úspěchu, ale vaše představy úspěchu by měly být kontextem k dosažení cíle.

Pokud nemáte konkrétní cíle, tak není možné je změřit a vaše cesta je nejasná, proto byste neměli hodnotit dosavadní pokrok podle svých představ, jelikož jsou obecné (ještě jste tam nebyli).

Pokud nedosahujete pokroku, nemůžete mít sebedůvěru, protože sebedůvěra je funkcí předchozího úspěchu. Vaše předchozí úspěchy vznikly vytvořením závazku a prvním odvážným krokem.


EP010 - Jedna věc, která má vliv na úspěch – závazek

Vaše závazky jsou obrazem vašich výsledků, které kterých v současnosti dosahujete. Jak vás vnímá váš tým, je obrazem vašeho závazku, jak jste odhodlaní být lídrem a efektivně uplatňovat leadership, aby byl zájem všech zúčastněných stran byl snaplněn.

Pokud chcete mít ve svém životě mít více úspěchu, musíte extrémně vlastnit výsledky, které získáte. Dokud si nepřevezmete zodpovědnost za současné výsledky, tak nemůžete vlastnit ani budoucí výsledky.

Výsledky, které máte v  současnosti, odrážejí velikost vašeho odhodlání k pro dosažení výsledků.

Play list celé série - Úspěch je jedno-duchý