Ing. Miroslav Sázovský

ROZVOJ A NASTAVENÍ LEADERSHIPU

Specializuji sen na ontoligický leadership a koučink pomocí kterého pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.