Vaše osobní integrita – tajný faktor úspěšných

Váš osobní a profesní úspěch je závislý na vaší osobní integritě. Osobní integrita člověka není nic víc než dání slova sobě samému a ctění slova v době, kdy mělo být vaše slovo dodrženo.

Během své podnikatelské praxe jsem měl tu čest přednášet již před tisícovkami lidí na korporátních a jiných událostech. Školil jsem a koučoval manažery a majitele velkých firem různých úrovní. Měl jsem rozhovory s těmi úspěšnými, ale i s těmi, co zbankrotovali. Všichni tito lidé se vždy shodli na jednom. Bez akce, není možné dosáhnout úspěchu a bez ctění slova a jeho dodržení v době, kdy má být dodrženo, není možné dosáhnout jakékoliv vize budoucnosti.

Umím si teď představit, jak si říkáte, že takových slov a slibů jste slyšeli na různých přednáškách nebo kurzech již desítky. Nedivím se vám, jelikož kdyby mi před 5 lety někdo sliboval, že začnu dosahovat nepředstavitelné produktivity a výkonnosti, tak se usměji a pošlu ho pryč. Co když ale existuje něco, co je tak primitivní, ale přitom tak účinný jako samotná gravitace?

Můžete si teď dovolit přestat číst a riskovat, že neobjevíte sílu a moc osobní integrity?

Spousta z těch lidí, se kterými jsem měl rozhovory anebo je koučoval, tak měli své plány sepsané, a dokonce většina lidí měla sepsaný i plán k samotné realizaci. Co však odlišovalo ty, kteří dosahovali úspěchu od těch, kteří měli jen seznamy plánů a strategií?

Akce.

Bez akce se nic nestane. Dokud své plány nepodložíte svými činy, jsou to jen planá slova a váš vysněný lalaland. To vy jste příčina toho, co se stane.

Často klienty žádám, aby mi před koučinkem sepsali své dlouhodobé plány, cíle a touhy. S nadšením je čtou a vysvětlují, co by chtěli, jak se těší a po čem všem touží. Jenže když se jich zeptáte na otázku: „Co by o vás ostatní řekli, kdyby vás mohli nezávisle pozorovat? Poznali by vaše plány, cíle a touhy?“

Být člověkem integrity znamená být někdo, kdo si stojí za tím, co řekl a všichni ostatní se mohou spolehnout na to, že najdou jeho slovo v realitě. Jinými slovy, když jste člověkem integrity, tak se každý, a hlavně vy sami, může spolehnout na to, že své slovo budete ctít v době, kdy má dojít k realizaci.

  • Člověk integrity dělá to, co řekl, že udělá a nedělá, co řekl, že nebude dělat.
  • Člověk integrity dělá to, co ví, že má dělat a nedělá to, co ví, že nemá dělat.
  • Člověk integrity dělá vše, co se od něj očekává, i když to nebylo doslova řečeno.
  • Člověk integrity cokoliv řekne, tak to platí a znamená to jen to, co řekl.
  • Lidé, kteří jsou v integritě se svým slovem, tak poznáte tak, že dodržují, ctí a doslova si užívají zákony, pravidla a předpisy dané společnosti, ve které se zrovna nacházejí.

Už mi začínáte důvěřovat, že znám tajemství nepředstavitelné produktivity a výkonnosti, která je vždy v pozadí osobního a profesního úspěchu?

Podívejte se teď na svůj osobní život a na své osobní vztahy. Jste mužem či ženou integrity? Cvičíte své svaly tak, jak jste si řekli, že budete cvičit? Spíte tak, jak jste si řekli, že máte spát, a hlavně jak víte, že máte spát (ideální doba spánku je 8 hodin)? Věnujete se svému partnerovy tak, jak očekává, že se mu budete věnovat? Máte ve všech věcech pořádek a řád a můžete se na něj spolehnout? Dodržujete všechna pravidla, zákony a předpisy (manželský slib, silniční pravidla, zákony ČR atd.)?  

Vzpomeňte si na někoho, kdo je úspěšný a vy si říkáte, že to je neuvěřitelné, jak to všechno stíhá. Kdybyste měli analyzovat čím se liší od ostatních, tak zjistíte, že jediné, co ho liší od ostatních je ctění jeho slova a jeho následné dodržování. Tyto lidé jsou příčinou toho, co se v jejich životě stane a všichni ostatní se mohou spolehnout na jejich slib. Co řeknou, tak platí a co říkají tak vyjadřuje jejich postoj, který mají sami před sebou a před ostatními.

Strávil jsem stovky hodin trénování a povídání o tom, co je být mužem či ženou integrity. Každý den jsem v neustálé konverzaci se svými dětmi, jak vypadá bytí v osobní integritě. Proto mohu říct, že pokud nejste v neustálé konverzaci o tom, co osobní integrita znamená, pokud nejste v prostředí, které si vyjadřuje integritou a pokud se nestanete vy sami zdrojem integrity pro sebe a ostatní, tak společně každý den najdeme desítky situací, kdy jste nedodrželi své slovo, které jste dali sami sobě a ostatním. Jednoduše řešeno, každý den se nemůžete spolehnout na své slovo, které jste dali sami sobě a ostatním.

Být člověkem integrity je jako lezení na horu bez vrcholu. Werner Erhard.

Se svou ženou Eva a našimi dětmi William, Emily a Katie každý den objevujeme, co skutečně znamená být člověkem integrity. Každý den objevujeme přímo na hřišti, jak vypadá osobní integrita a neustále konfrontujeme některý z 11 závojů neviditelnosti, které nám často nevědomě brání v tom, abychom mohli být mužem či ženou integrity.  

Pokud si uvědomujete, že všechny procesy, které se ve vašem životě a firmě odehrávají, jsou vytvořené v jazyku. Pokud souhlasíte, že vás jako člověka dělá člověkem jazyk (vaše veškerá interakce sami se sebou a s okolím – verbální a neverbální komunikace, intonace, oblečení, chování a jednání), tak vám je teď jasné, že bez dodržování a ctění svého slova nemůžete očekávat plnou funkčnost vašeho života na všech jeho úrovních.

Nemůžete mít skvělý partnerský život, když neděláte to, co váš partner očekává, i když vám to každý den neříká.

Tagy: