Vaše Ego o Bytí vůbec nic neví

Nebýt autentický lídr v týmových vztazích vede u většiny členů týmu k přechovávání skrytých stížností. Každý člen týmu touží po tom, aby lídr byl přítomen jako lidská bytost a ne jako role, přestože svou roli hraje svědomitě.

Možná si teď říkáte, že děláte vše, jak nejlépe umíte a dáváte všem členům týmu ze sebe to nejlepší, čeho jste schopní. Prozradím vám jedno tajemství úspěšných lídrů.

Je jedno kolik toho víte, že víte nebo si myslíte, že víte. Můžete totiž dělat cokoliv chcete, nebude to stačit, pokud opomenete Bytí lídrem.

Vaše Ego o Bytí vůbec nic neví, ale věří, že činy jsou důkazem kvalitního leadershipu. Lídři žijící v zajetí Ega věří, že čím více pro svůj tým budou dělat, tím více pro jejich tým zajistí a pak se budou cítit jako celý a kompletní. Bohužel to tak nefunguje. Z praxe již vím, že tito lídři se ztrácejí ve svých činnostech a nemohou mít strategický nadhled a rovnováhu v dichotomii. Být ztracený v činnostech je jednou z příčin vyhoření lídra, který má často pocit marnosti.

Principy bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření jsou založené na jednoduchém principu bytí – vědomé pozornosti bez formy.

Někdy mi lídři říkají, že mají vědomou pozornost a nesouhlasí, že by pozornost mohla něco změnit. Když jim prozradím, že jejich pozornost je zaměřená na formu a vždy souvisí s činností nebo hodnocením, tak se ptají, o jakou pozornost se tedy jedná.

Pozornost lídra bez formy

Nechci zde tvrdit, že pozornost na formu není důležitá, ale pokud je jedinou pozorností, kterou jako lídr svým členům týmu dáváte, tak svůj tým šidíte o to nejcennější.

Pozornost bez formy se dá vystihnout slovy: „Prostě jen buď (ve smyslu bytí), poslouchej, pozoruj členy týmu, pomáhej jim, buď bdělý, klidný, plně přítomný a nechtěj nic jiného. Buď ve stavu Out-Here.“

Jinými slovy, pozoruj svět, tam kde se v daném okamžiku skutečně odehrává. Není to v tvé hlavě, ani „někde tam mimo tebe“, ale je to out-here.

Vašim Bytím lídrem vytváříte prostor pro svobodu bytí ostatních, ve kterém je svoboda jednání s klidem na duši. Když jste vědomě přítomní ve stavu out-here, tak nejste lídr, nadřízený nebo kamarád, ale jste ztělesněná bdělost a mír. Vytváříte prostor, ve kterém jsou lidé skutečně vyslyšeni.

Tohle je stav bytí lídrem, který efektivně uplatňuje leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti jako své přirozené sebevyjádření.