Vnitřní transformace z vnějšku pomocí N.P.S.

Být pro druhé lidi skutečným lídrem, vychází z pochopení základních tří oblastí – nebezpečí, příležitosti a silné stránky.

Bytí dobrým lídrem se odehrává ve vašem vztahu s ostatními. Umožněte jim cítit více nadšení, motivujte je a dodejte jim sebevědomý o jejich budoucnosti.

Jak se s lidmi bavit o jejich lepší budoucnosti a na co se zaměřit?

Zeptejte se lidí na tři oblasti z jejich života:

Když budete pozorně naslouchat, tak uslyšíte a odhalíte jejich sen o budoucnosti a oblasti, kde jim můžete pomoci s vedením nebo koučinkem.

  1. Co je děsí a jaké nebezpečí jim hrozí?
  2. Jaké mají příležitosti?
  3. Jaké jsou jejich silné stránky?

Lidé mají nepřetržitý transformační pokrok díky třem faktorům: nebezpečí, příležitosti a silné stránky.

Nebezpečí v dnešní době spočívá v obavě ze ztráty něčeho, co už máme nebo co bychom mohli ztratit, kdybych nejednali.

Příležitost je oblast našeho života, kde cítíme příležitost něco získat. Často to právě bývá oblast, kde máme pocit nebezpečí nebo strachu. Strach je maska touhy.

Silné stránky jsou naše jedinečné dary a potenciál, který si uvědomíme ve chvíli, kdy cítíme nebezpečí nebo příležitosti.

N – Nebezpečí – Náhlá jednoduchost a jasnost

Jakou kouč nebo lídr si můžete všimnout, že když lidí cítí nebezpečí, tak je to především způsobené nějakým strachem, který vytváří nepořádek v hlavě. Vaším úkolem je pracovat s tímto nepořádkem a přinést jim jednoduchost a jasnost do jejich způsobu jednaní a chování.

Jednoduše se jich zeptejte: „Jaké 3 největší nebezpečí musíte odstranit?“

Uvidíte, jak náhle projasníte a zjednodušíte jejich budoucnost. Pokud totiž máte jasno o svých nebezpečích, tak máte vše k tomu, abyste je mohli vyřešit nebo najít řešení.  

Další otázku, kterou položte: „Co byste chtěli vyloučit během následujících 3 měsíců ze svého života?“

Není nic lepšího, než zapojit lidi do jasných a jednoduchých kroků, které vedou k odstranění strachu a nebezpečí. Nemusíte být člověkem, který řeší problémy druhých, ale dáváte jim svolení, aby mohli být člověkem, který řeší své problémy.

P – Příležitost – Jedinečný skok

Ve chvíli, kdy získáte jasnost a důvěru, tak se zeptejte: „Jaké jsou tři největší příležitosti, které potřebujete zachytit?“

Největší skok v úspěchu druhých lidí, se kterými se angažujete o jejich naplnění vize budoucnosti je v uvědomění si příležitostí, které je potřeba zachytit. Pokud jste si odstranili strach z nebezpečí, tak se před vámi otvírá možnost úspěchu a zisku.

S – Silné stránky – maximalizujte silné stránky

Vaše pozice skvělého lídra bude vždy uznána, když položíte třetí otázku: „Jaké jsou vaše tři nejdůležitější silné stránky, které můžete použít k transformaci největších nebezpečí a příležitostí?“

Nechte lidem uvědomit si svou vnitřní sílu, své dary a potenciál. Eliminujete-li nebezpečí a uvědomíte si příležitosti, vaše silné stránky a potenciál vám projasní a přiblíží vaší vizi a cíl v budoucnosti.

Jako lídr (kouč) máte za úkol, aby ostatní lidé měli jasnost a jednoduchost ve své vizi budoucnosti, svých snech, záměrech a cílech, ze kterých přicházejí a v přítomnosti jednají. Nemůžete znát odpovědi na tyto tří otázky. Vašim úkolem lídra (kouče) je vytvořit vnější prostor, který jim pomáhá k vnitřní transformaci. Zde totiž začíná leadership. Zde se stáváte dobrým lídrem – dobrým koučem.

Tento článek je z velké části inspirován učením od Dan Sullivan, Werner Erhard, Steve Zaffron a Rich Litvin.