Zní to, jako byste to byl(a) VY?

MÁTE ODVAHU

JSTE ODHODLANÍ

MÁTE VÁŠEŇ

 

MÁTE ZA SEBOU ÚSPĚŠNOU KARIÉRU

DOSÁHLI JSTE VELKÝCH ÚSPĚCHŮ

 

PŘESTO TOUŽÍTE PO NĚČEM VÍC?

Můžete mít ještě větší dopad, než si jen myslíte a víte. O čem sníte je mnohem blíž, než si myslíte.

Vaší největší výzvou, které čelíte, je projekt, který je větší, než jste vy a něž jsou ostatní kolem vás. Většina lidí vás sleduje a říkají, že nechápou, jak můžete mít takovou produktivitu a výkonnost, ale vy víte, že to stále je jen malá část z toho, co je možné.

Pomáhám jedinečným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“. 

Díky svým prožitkům a zkušenostem z koučinku a vedení jedinečných a již úspěšných lidí vím, že:

Vaše současná práce a kariéra vás nevede na další úroveň vašeho úspěchu. Stojíte na pomyslném vrcholu své kariéry a nejste sami, ale cítíte se osaměle a kladete si otázku – co dál?

Jste si vědomi toho, že talent a dary, které vás dovedly k úspěchu vás drží a limitují k tomu, abyste mohli mít ještě větší dopad na své okolí, společnost a svět. Máte pocit, že skoro vše byste mohli dělat se zavřenýma očima, ale bojíte se, že pokud přestanete, tak vše končí.

Váš růst a výsledky jsou exponenciální.

Přestože vás lidé obdivují, tak mají pocit, že jste měli nějaké štěstí a nikdy jste nemuseli tvrdě pracovat, abyste dosáhli úspěchu. Je velmi snadné podlehnout těmto tvrzením a pocitům druhých a začít mít pocit, že skutečně máte nějaký tajný dar, který ostatní nemají. Mnoho velmi výkonných úspěšných lidí na planetě sami sebe soudí za lenost.

Uvízli jste v šedé zóně.

Šedá zóna je termín převzatý od běžců, kteří běží příliš rychle na to, aby se mohli zotavit a příliš pomalu na to, aby mohli růst. Přestože se vám toto tempo může jevit jako tvrdý trénink, tak ve skutečnosti lidé v šedé zóně ztrácejí svou výkonnost.

Past šedé zóny pro vysoce výkonné a úspěšné lidi spočívá v domněnce, že stejně vytváříte a dosahujete mnohem větších výsledků a tempa než většina lidí kolem vás. Díky tomu se začnete nevědomě neustále podceňovat a snížíte svou výkonnost.

Hledáte dokonalost.

Čím více úspěchů máte a čím více peněz vyděláváte, tím větší si vytváříte tlak na udržení tempa s touto úrovní úspěchu. Proto každý další projekt se stává neuskutečnitelným, jelikož na základě předchozích zkušeností a odměn máte nastavená vysoká očekávání.

Máte vizionářskou vnitřní sílu.

Vaše obrovská vizionářská vnitřní síla je na úkor úspěchu, protože máte tak velké sny, že vás přemohou a zatíží. Díky vaší vizionářské vnitřní síle máte tolik možností, že je pro vás těžké se rozhodnout, kterou si vybrat, což vám brání začít projekty s velkým dopadem.

Máte nevědomé silné závazky, které vždy vylezou na povrch, když se začínáte stávat úspěšnými.

Pohonem vašeho úspěchu jsou silné závazky a hodnoty, které ctíte. Ve chvíli, kdy neděláte to, čemu jste dali své slovo, tak to znamená, že na nevědomé úrovni jsou mnohem větší závazky, kterým jste mnohem více zavázáni.

Jste perfektním řešitelem problémů.

Vaše dokonalá schopnost řešit problémy vám umožňuje dopředu vyhodnotit rizika, proto vás motivuje a povzbuzuje, když vše necháte na poslední chvíli, dokud dané věci neznamenají problém. Například jako placení daní, udržení si vztahů, zisky a příjmy atd.

Jednáte z vytvořené budoucnosti.

Díky vašemu zaměření na budoucnost dokážete hned jednat, kdykoliv vám přijde na mysl nějaká myšlenka. Ale málokdy dokážete zpomalit na tolik, abyste měli strategický nadhled nad svými nápady, abyste mohli vidět, že některé myšlenky a nápady se čas od času stále dokola opakují.

Nepotřebujete pomoc a raději si vše uděláte sami.

Skutečně nepotřebujete. Lidé jsou doslova šokovaní, co vše dokážete vytvořit. Jste o sobě přesvědčení, že jste jedním z nejuznávanějších lidí, které znáte, jenž nepotřebují žádnou podporu nebo koučink. Díky tomu vám chybí váš osobní podpůrný tým.

Nikdo vám neříká „pravdu“.

Čím jste úspěšnější a uznávanější, tím více je pro vás problém se otevřít ostatním. Čím více rostete, tím je pro ostatní těžší vám říct pravdu. Top konzultanti, lídři, koučové a experti mají kolem sebe málo lidí, kteří by jim řekli to, co se ostatní bojí říct a ukázali jim to, co oni sami nevidí.

Miroslav Sázovský (nar. 1979)

Často jsem pro mé klienty jediným člověkem, který v jejich blízkosti není proto, aby je potěšil. Nebudu vám mazat med kolem pusy. Nedovolím vám, aby vás vaše obavy limitovaly. Nebudu věřit vašim „příběhům“. Ani vám neuvěřím ty vaše výmysly. Narovinu vám řeknu, jak to je. Řeknu vám, co si nikdo jiný ve vašem okolí nedovolí říct. Budu to dělat autenticky a zranitelně. Budu vám autenticky naslouchat, abych slyšel a viděl vše, co se skrývá za tím, co mi budete říkat.