Záměrný trénink leadershipu: Co to je a jak ho využívat

Co je záměrný trénink?

Věda o záměrném tréninku.

Záměrný trénink (Deliberate Practice) je systematická aktivita, která byla záměrně vytvořena za účelem účinného vylepšení výkonu. Na rozdíl od pravidelného tréninku, kdy dochází jen k opakování nějaké činnosti, vyžaduje záměrný trénink soustředěnou pozornost a je prováděný se specifickým záměrem zlepšit výkonnost (performance).

Dříve, než budete pokračovat dále ve čtení tohoto textu, tak si přečtěte článek: Jak začít se záměrným tréninkem leadershipu. V článku se dozvíte, jak začít záměrně trénovat vaše bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu. Můžete si přečíst 5 praktických příkladů, jak začít záměrně trénovat leadership.

Můžete dosáhnout mistrovství v leadershipu jen pomocí praxe?

Nelze se stát mistrem leadershipu jen s dostatkem práce a úsilí. Jako lidské bytosti máme obrovský potenciál rozvíjet své schopnosti. Jsem přesvědčený, že každý z nás má příležitost stát se tak úspěšným, a tak výjimečným, jak jen bude chtít. Mozek a srdce těch největších lídrů světa je „stejný“, jako všech ostatních lidí.

Máme však určité omezení, které je dáno našimi geny, fyzickými proporcemi, druhem svalů, metabolismem atd. Genetika našeho těla ovlivňuje naši výkonnost, ale nestanovuje ji. Byla by škoda zaměňovat osud s příležitostí. Naše genetická výbava poskytuje příležitost, ale neurčuje náš osud.

Rozhodnete-li se být lídrem, který efektivně uplatňuje leadership, tak záměrný trénink vám může pomoci využít váš potenciál na maximum. Doslova změníte svůj potenciál v realitu.

Mistrovství leadershipu - záměrný trénink

Většina lidí, kteří jsou na pozicích lídra, nemá tréninkový plán a díky tomu se v určité úrovni svého leadershipu zaseknou. Dosáhnou úrovně, kdy se neposouvají, nedosahují vyšší produktivity a nejsou zdrojem a součástí něčeho většího, než jsou oni sami.

Mistrovství není o dokonalosti. Jedná se o proces.

Přijdete-li na to, že do svého profesního života lídra je nutné začlenit záměrný trénink "bytí lídrem a leadershipu", můžete rychle přerůst své kolegy nebo konkurenty, protože ve svém odhodlání systematicky se zlepšovat budete pravděpodobně sami. Záměrný trénink vašeho bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu se může stát klíčem k tomu, abyste byli tak dobří, že vás nepřehlédnou. Chcete-li pro sebe objevit mistrovský princip From Leader To Master, musíte se "bytí lídrem a leadershipu" věnovat se záměrným tréninkem.

Pokud chcete být v jakékoliv oblasti vašeho zájmu na mistrovské úrovni, musíte být ochotni zůstat začátečníkem a vypadat jako hlupák. Začátečnická mysl je základ pro učení se čehokoliv nového.

Co by měl lídr záměrně trénovat

Jeden z mých nejdůležitějších vhledů v oblasti leadershipu: "Leadership není profese. Leadership je sada konverzačních praktik. Konverzace je umění. Lídr musí toto umění jako jakýkoliv jiný umělec záměrně trénovat v reálném světě, nikoliv jen pochopit teorii." Bez záměrného tréninku efektivního uplatňování leadershipu nemůžete být nikdy mistr leadershipu. Leadership je jako učit se sport nebo hrát na hudební nástroj. Jen praxe a záměrný trénink jazykové a konverzační domény leadershipu z vás může udělat mistra.

Jak lze záměrně trénovat leadership?

Text se připravuje....

Nejlepší knihy o záměrném tréninku