Zjednodušování

Každého podnikatele vnímám jako velkého hrdinu. Díky podnikatelům naše společnost neustále roste a vyvíjí se za hranice našeho chápání. Každé podnikání začíná nápadem, proto svou praxi zakládám na skutečnosti, že většina podnikatelů jsou inteligentní a kreativní lidé, kteří jsou zahlceni nepořádkem ve svém myšlení.

Uvědomuji si, že jim nedávám něco navíc, ale moje práce je spíše o velkém ubírání. Doslova říkám, že doba se zrychluje, ale moji klienti se zpomalují a zvyšují svůj příjem. Většina koučovacích a vzdělávacích programů lidem nakládá nové znalosti, dovednosti a techniky. Protože i já jsem podnikatel a jednou z mých jedinečných schopností je věci zjednodušovat a zvyšovat jejich efektivnost, tak při svém vedení, koučování a práci s nepořádkem v jejich myšlení jdu opačným směrem.

Složitost nahrazuji jednoduchostí

Většina mých klientů mají problémy, se kterými si nevědí rady. Často je nevidí jako příležitosti, ale jako vážné problémy, které přinášejí jiné problémy. Dokonce někteří z nich jsou tzv. „řešitelé problémů“. Svou firmu neustále udržují v módu „přežití“, aby stále mohli řešit problémy. Jejich nevědomé přesvědčení, že bez problémů nemůže dobrá firma fungovat a jejich význam, který dávají tomu, co znamená dobře fungující firma, vytváří kulturu prostředí, ve které je přítomná „hra o přežití„.

Jejich nastavení mysli je často založeno na větě: „Musíme nějak přežít… dáme si roubík do úst a zvýšíme tempo.“

Když se jich zeptám, proč právě teď 2x rozšiřují svou firmu, tak po hlubokém koučinku odhalí, že to je z důvodu, že svou práci mohli dělat se zavázanýma očima a přestávali mít problémy, proto si naložili, aby mohli začít opět řešit problémy a dostat se do stavu „musíme to přežít“.

Nárůst 2x je těžší než 10x

Nejbolestivější uvědomění spousty podnikatelů je fakt, že kdyby změnili své nastavení mysli na růstové 10x myšlení, tak nemuseli 2x zvětšovat svou firmu, a přitom mohli mít 10x výsledky.

Bohužel jejich 2x myšlení pro ně mnohdy znamenalo 3x více práce.

Asi nemusím dále popisovat, kam vede 3x nárůst práce – sociální odpojení, ztráta intimity, spojení a blízkosti v partnerském životě, zhoršení zdravotního stavu, nepozornost, přepracovanost a menší produktivita a výkonnost.

Abyste mohli transformovat současný stav vašeho podnikání, budete muset změnit způsob nastavení mysli jedinečným a zjednodušujícím způsobem.

Zpomalit, mít více času na to, na čem vám skutečně záleží a co je pro vás důležité, a přitom dosahovat 10x výsledků, bude znamenat transformaci vašeho myšlení. Jinými slovy budete muset změnit způsob, jak se vám jeví svět a tím i změnit způsob svého chování a jednání.