Zodpovědnost lídra při vedení sebe a ostatních

Bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, vyžaduje objevit pro sebe na mistrovské úrovni, jak lídr a ostatní reagují na situaci, se kterou se právě teď potýkají.

Nemůžete si vybrat vše, co se vám stane, ale můžete si vybrat, jak na to, co vám stalo,  budete reagovat. Je to vaše reakce na život, která vytváří vaše zkušenosti s životem.

Pokud nevidíte, jak vaše reakce přispívá k situaci, ve které se právě teď nacházíte, tak tato situace má moc nad vámi.

Pokud to vidíte, můžete to změnit. Vaše schopnost reagovat je vaší schopností vybrat si, jak budete na danou situaci reagovat.

Konverzace k akci – Slib

Slibuji a stojím si za tím, že dnes budu trénovat mou schopnost vědomě a autenticky reagovat na situace z vytvořeného mírového prostoru. Můj závazek k tomuto slibu:

  • “Jsem vědomím vlastníkem vytvořených zkušeností s životem”.

Jinými slovy:

  • “Vybírám si a vytvářím si své reakce na každou situaci, která se mi v mém životě zobrazuje.”

Ještě jinými slovy:

  • Mé reakce na situace, které se mi v životě zobrazují, jsou vědomě vytvořené přes vytvořený kontext toho, kdo jsem skutečně.

Možná, že to, kdo jsem skutečně, je jen to, kde se odehrává mé vidění. V místě, kde se skutečný život odehrává. Není to tady ani tam, ale je to přesně v místě, kde se mé vidění odehrává.