From Leader To Master

Společně přepíšeme budoucnost vaší organizace a vašeho osobního života

Základní otázkou, která je hnací silou programu From Leader To Master je: "Jak mohou lidé dosahovat nepředstavitelných výsledků a vylepšovat svou výkonnost, aby mohli žít život, který milují?

Když většina z nás ve svém pracovním, nebo osobním životě narazí na nějaký problém, tak začne usilovně přemýšlet, kterou část problému vyřeší jako první. Nejdříve využije svých znalostí z minulosti, nebo si koupí knihy a zajde na motivační workshopy a kurzy, kde se dozví, jak to dělají úspěšní lidé, čímž získá soubory praktických doporučení ukazujících jak postupovat.

U většiny z nás je vývoj každého problému předem daný, protože vychází z našich předpokladů o vývoji problému, našich nadějí, obav, rezignace, cynismu a zkušeností z minulosti. Dalo by se napsat, že každý problém má předem danou (defaultní) budoucnost. Tato defaultní budoucnost vytváří kontext snahy lidí o změnu. Jinými slovy naše problémy řešíme jen na základě toho co víme, že víme nebo si myslíme, že víme.

Program From Leader To Master nespočívá v tom, jak pomocí změn dělat věci lépe nebo jinak. Naše práce spočívá ve vytvoření lídrů na všech úrovních firemního prostředí a přepsání budoucnosti, jejíž výsledkem je doposud pro vás nepředstavitelná transformace stávajícího stavu zaručující dramatický nárůst produktivity.

Po absolvování programu From Leader To Master budete vědět, jak přepsat budoucnost vaší organizace a vašeho osobního života. Absolventi dosahují produktivity takové úrovně, o níž na začátku tvrdili, že je nemožné dosáhnout. Pomocí programu From Leader To Master budete schopni odhalovat doposud vám skryté mechanismy, které jsou na pozadí situací, se kterými se teď potýkáte. Dosáhnete takového stupně produktivity, která překročí veškerá vaše očekávání.

Pomocí programu From Leader To Master pro sebe a vaši společnost objevíte:

 • Jak jste se doposud na většinu z toho, s čím se potýkáte, dívali jako „divák z hlediště“.
  Ačkoliv znáte a víte všechny metody a postupy, zkusili jste již snad všechny techniky, kurzy a workshopy, tak vám to nestačí a nemůžete dosáhnout změny. V programu From Leader To Master se doslova stanete „hráčem na hřišti“, kterému se začne vše jevit jiným úhlem pohledu. Začnete vidět svět kolem vás z pohledu skutečného lídra, který umí efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
 • Naučíte se, jak transformovat vše, co vás brzdí a jak ovlivňovat svou vlastní budoucnost a budoucnost vaší společnosti.
  Účastníci pochopí, že každý z nás má defaultní budoucnost, kterou jde předvídat a nemusí se naplnit. Pomocí promyšlených transformačních technologií a ontologické / fenomeologické metody se naučíte vytvářet vytvořenou budoucnost. Jinými slovy se naučíte přepisovat vaši předem danou budoucnost, abyste mohli v přítomnosti dosahovat doposud nepředstavitelnou produktivitu nejen ve vaší organizaci, ale i ve vašem osobním životě. Jinými slovy, pokud se vám zdá, že už není možné dosahovat větší produktivity, protože byste se museli naklonovat, tak po tomto programu budete kroutit hlavou a nebudete věřit, že stačilo „tak málo“, abyste dosáhli mnohem víc, než jste si doposud uměli představit.
 • Identifikujeme klíčové principy úspěšného leadershipu a získáte přístup ke způsobu jejich aplikace.
  Příslibem programu From Leader To Master ve vaší společnosti je dosáhnout toho, aby absolventi doslova byli lídry a efektivně uplatňovali leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Nezískají postupy a metodiku, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership, ale doslova si přímo na hřišti zažijí, co je být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření. To znamená, že budou použití tím, co pro sebe objevili. Jinak řečeno, stanou si mistry svého života a budou sami sebou bez ohledu na okolnosti. Leadership se jim stane jejich návykem a už nebudou muset přemýšlet, jak se chovat jako lídr.
 • Jak začít přemýšlet novým způsobem, abyste dokázali přehodnotit svá stará přesvědčení o tom co je a není možné.
  Naše osobní produktivita a výkonnost organizace, ve které pracujeme je závislá na tom, jak se nám situace, se kterými se právě potýkáme, jeví. Protože to, jak se nám situace jeví a jaký při tom používáme jazyk jsou dvě neoddělitelné věci, tak se budeme zabývat vlivem jazyka na naši minulost, přítomnost a budoucnost. Budeme rozvíjet vaši konverzační inteligenci.

Jazyk a kontext vašeho leadershipu je rozhodující

Jsem přesvědčen, že veškeré procesy u vás ve firmě jsou založené na konverzaci a na použití jazyka. Nic se ve vaší firmě neobejde, bez nutnosti vést konverzace. Přestože se jedná o ten nejdůležitější aspekt vaší firmy, tak mu pravděpodobně nevěnujete dostatek pozornosti. Aby mohlo dojít k transformaci toho, kde se teď vaše organizace a vy nacházíte, k posunu vaší produktivity a výkonnosti na vyšší úroveň, bude muset dojít k vytvoření nové pojmové mřížky, přes kterou se vám jeví svět kolem vás a přes kterou jednáte. Věřím, že posun v konverzaci a v naslouchání je základní esencí transformace vašeho bytí lídrem a efektivnímu uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření.

Chcete-li vytvořit novou budoucnost, stane se tak jedině přes posun v jazyku. Chcete-li například změnu ve firemní kultuře, bude třeba změnit způsob vedení vašich konverzací. Nebo jinými slovy, budete muset začít vést zatím neuskutečněné rozhovory, které mění situace, se kterými se nyní potýkáte v situace, kdy získáváte sílu a moc, schopnost a svobodu bytí a svobodu jednání při vytváření budoucnosti, která se jinak bez vás nestane.

Tvrdím, že „Kontext je rozhodující“. To znamená, že způsob, jakým fungujete, je silně ovlivněn vašim úhlem pohledu na situace, se kterými se nyní potýkáte, nebo ve způsobu, jakým se vám ve vašem jazyku situace, se kterými se teď potýkáte, ukazují (zobrazují). Nic v tom, co vaše organizace nebo vy osobně děláte, nebo v tom, jak vaše organizace nebo vy osobně každý den fungujete, se nezmění, dokud nedokážete zpochybnit a poté znovu vytvořit vaše přesvědčení (někdy nazývané jako mentální modely) – já je nazývám kontexty - které jsou v pozadí toho, co právě děláte a s čím se potýkáte. V programu From Leader To Master objevíte, že máte možnost si váš kontext vybrat, na místo toho, abyste jednali na základě vaší neuzavřené minulosti, kterou si převádíte do budoucnosti.

„Přijmete-li, že vašim omezením je způsob, jakým nasloucháte jazyku a akceptujete-li fakt, že vaše příběhy (jazyk, kterým sami se sebou hovoříte: např. vaše vzpomínky a myšlenky) vás omezují, pak teprve budete otevřeni nové budoucnosti, která je pro vás zatím nepředstavitelná.“

Co společně budeme dělat?

Společně budeme kriticky přezkoumávat naší osobní integritu, neautentičnost, vnímaná omezení, funkční omezení, světonázor (model reality) a kriticky přezkoumávat náš rámec referencí (nastavení mysli) o bytí lídrem (člověkem), leadershipu a toho, kdo jsme sami pro sebe. Tohle všechno bude vyžadovat vaší určitou úroveň dospělosti a odvahu být upřímný a otevřený sám před sebou.

Ve skutečnosti naše spolupráce bude spočívat v naší společné diskuzi v kontextu teorie transformace. Pomocí speciálního jazyka budeme vést dialog, ve kterém budeme hledat společné porozumění a posouzení našich interpretací nebo přesvědčení.

Neposkytnu vám odpovědi na to, co máte dělat, jak se máte chovat a co máte změnit. Poskytnu vám přístup k rozlišení toho, co teď nevíte, že nevíte a toho, co je možné. Naše spolupráce bude o poskytnutí posilňujícího kontextu k možnosti, kterou máte, abyste dokázali žít život který milujete a mohli dosahovat pozitivní změny ve svém životě.  

Jako výsledek tohoto procesu získáte rozšíření toho, za co se považujete. Jinými slovy rozšíření vaší sady možností způsobu bytí, myšlení, plánování a jednání. Celý proces vaší osobní transformace je navržený tak, aby vám poskytl přístup k bytí lídrem a efektivnímu uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Abyste ovládli leadership na mistrovské úrovni a stalo se vaším zvykem – tím, co vás používá.

Tak dobrý lídr, že vás nepřehlédnou

Být dobrým lídrem a umět efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření vyžaduje přístup založený na mistrovství, ve kterém je kladen důraz na bytí zdrojem a součástí něčeho většího, než je lídr sám pro sebe a ostatní.

V přístupu založeném na mistrovství není jednoduché stát se tak dobrým lídrem, že vás nepřehlédnou. Aby vaše úsilí být mistrem leadershipu bylo efektivní, je nutné využívat konceptu založeného na záměrném tréninku.

Každý vrcholový sportovec nebo mistr v jakémkoliv oboru moc dobří ví, jak takový záměrný trénink vypadá. Avšak lidé, kteří vyvíjejí jen intelektuální úsilí, tak princip založený na záměrném tréninku neznají.

Musíte při svém záměrném tréninku dostat své schopnosti bytí lídrem a efektivního leadershipu až k bodu, kdy vám dané bytí lídrem už není příjemné a potom si vyžádat nelítostnou zpětnou vazbu. Právě na tomto principu je založená moje metodika From Leader To Master. 

Jak program From Leader To Master probíhá

Bez dlouhodobého záměrného tréninku nemůže dojít k tomu, abyste dosáhli mistrovství. Proto jak samotný název programu From Leader To Master napovídá, tak mým příslibem je poskytnout vám tréninkové prostředí, ve kterém záměrně budete trénovat své bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu, dokud se vám nezačne stávat vaším přirozeným sebevyjádřením za každé situace bez ohledu na okolnosti. Vše bude probíhat pomocí mezinárodní jazykové domény lídrů, která je v současnosti považována za první odborný jazyk leadershipu. Tento jazyk se budete učit, abyste mohl vidět svět očima lídra, tak jako lékař vidí svět očima lékaře přes pojmovou mřížku lékařství. Jinými slovy, stanete se lídrem, který vlastní speciální leadership jazykovou doménu, díky které má vtyvořený kontextový framework bytí lídrem a toho, co znamená efektivní leadership. 

Minimální délka tréninku je 40 lekcí (koučinků), které trvají min. 1,5 hod.

Trénink probíhá tak, že pravidelně dostáváte studijní materiál v podobě PDF dokumentů spolu s pracovními sešity, které musíte vyplnit vždy nejpozději 24 hod. před našim setkáním (osobní nebo online).

Dohromady tedy absolvujete 60 hodin osobního koučinku a 60 hodin samostudia. Pořadí jednotlivých témat je probíráno individuálně dle potřeby klienta a situací, se kterými se právě potýká.

Probíraná témata:

 • Vše, co se s námi děje vnitřně (emoce, myšlenky, vzpomínky, vnitřní tělesné pocity, postoje, vnímání) má vliv na naše chování a jednání. Nazývám to náš způsob bytí.
 • Osobní integrita – co znamená být mužem/ženou integrity – dát slovo a ctít slovo v době, kdy má být dodrženo. 6 aspektů dání slova a 11 závojů neviditelnosti ctění slova. Nový model integrity dle Michal C. Jansen a Werner Erhard. Kde se nachází mé slovo v době, kdy ho mám dodržet?
 • Integrita systému a organizace, skrytý faktor výkonnosti a produktivity. Článek...
 • Autentičnost. Být autentickým o své neautentičnosti.    
 • Vnímaná a funkční ontologická omezení. Naše tajné programy a antiprogramy, které nás omezují v bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu.
 • Konverzační a emoční inteligence.
 • Nálada lídra a jeho týmu je buď epidemií nebo posilňujícím kontextem. Jak lídr pracuje s náladou, jak ho ovlivňuje a jaký dopad má na lidi kolem něj. Mirror neurons.
 • Kognitivní disonance.
 • Konverzace k akci – řečové akty – požadavek, nabídka, slib, omluva, příkaz, deklarace. Jak komunikovat jako lídr, aby konverzace vedla k akci a naplnění budoucnosti, které by se jinak nestala.
 • Kontext je rozhodující – neviditelná kognitivní čočka, která nám deformuje vidění světa a ovlivňuje naše jednání a chování. Defaultní kontext a vytvořený kontext. 5 aspektů vytvořeného kontextu.
 • Vytváření vytvořené budoucnosti. Jak lídr vytváří budoucnost, ze které v přítomnosti on a jeho tým jedná.
 • Kontextový framework leadershipu – lídr a leadership jako: fenoména, doména, lingvistická abstrakce, termíny.
 • Osobní a firemní (týmové) PROČ – být součástí a zdrojem něčeho většího, než jsem já sám.
 • 5 konverzačních domén lídra. Jak posunout sebe a lidi ve svém týmu na vyšší konverzační doménu, ze které dosahují větší spokojenosti, štěstí, produktivity a výkonnosti.
 • Nedostatečný pocit vlastní hodnoty.
 • Dynamika talentu a osobnostní profily lidí. Umění vidět v druhých jejich potenciál a chápat jejich jazyk, talent, flow a přirozené omezení.
 • Růstové a fixní nastavení mysli.
 • Obnovení integrity vztahu – omluva, odpuštění – proces obnovy integrity.
 • Extrémní ownership a dichotomie leadershipu.
 • Deklarace breakdowns vs. mít problém.
 • Radikální upřímnost a otevřenost jako cesta k efektivnosti, pozornosti a svobody bytí a svobody jednání.
 • Co znamená odvaha vést a být zranitelný v době, kdy máte být lídr a efektivně uplatňovat leadership.

Příslib spolupráci

Příslibem tohoto programu je zanechat absolventy jako mistry leadershipu, aby mohli ve svém osobním životě a v práci dosahovat udržitelných a mimořádných výsledků. Zastávám názor, že lídrem buď jste nebo nejste. Nelze lídrem být v práci a doma ne. Pokud si myslíte, že v práci umíte být lídr a doma ne, tak někde lžete.

Proto slibuji, že v programu From Leader To Master se budeme věnovat všemu, co je potřeba, abyste mohli být lídrem na všech úrovních svého života – práce, rodina, koníčky, sport, přátelé a společenství a efektivně uplatňovali leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Tento přístup si bude vyžadovat, abyste zapomněli na to, co doposud víte o leadershipu a byly ochotni pro sebe objevovat, nechat se konfrontovat, posuzovat a kriticky hodnotit. Váš záměrný trénink vám bude muset být nepříjemný a hned po něm dostanete nekompromisní zpětnou vazbu. Jedině tak vám mohu dát příslib, že dojde ke skutečnému rozdílu ve vašem životě, díky kterému dokážete dosahovat nepředstavitelné produktivity a výkonnosti.