Jak probíhá spolupráce - způsob transformace vašeho leadershipu

Společně budeme kriticky přezkoumávat naší osobní integritu, neautentičnost, vnímaná omezení, funkční omezení, světonázor (model reality) a kriticky přezkoumávat náš rámec referencí (nastavení mysli) o bytí lídrem (člověkem), leadershipu a toho, kdo jsme sami pro sebe. Tohle všechno bude vyžadovat vaší určitou úroveň dospělosti a odvahu být upřímný a otevřený sám před sebou.

Ve skutečnosti naše spolupráce bude spočívat v naší společné diskuzi v kontextu teorie transformace. Pomocí speciálního jazyka budeme vést dialog, ve kterém budeme hledat společné porozumění a posouzení našich interpretací nebo přesvědčení.

Neposkytnu vám odpovědi na to, co máte dělat, jak se máte chovat a co máte změnit. Poskytnu vám přístup k rozlišení toho, co teď nevíte, že nevíte a toho, co je možné. Naše spolupráce bude o poskytnutí posilňujícího kontextu k možnosti, kterou máte, abyste dokázali žít život který milujete a mohli dosahovat pozitivní změny ve svém životě.   

Jako výsledek tohoto procesu získáte rozšíření toho, za co se považujete. Jinými slovy rozšíření vaší sady možností způsobu bytí, myšlení, plánování a jednání. Celý proces vaší osobní transformace je navržený tak, aby vám poskytl přístup k bytí lídrem a efektivnímu uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Tak dobrý lídr, že vás nepřehlédnou

Být dobrým lídrem a umět efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření vyžaduje přístup založený na mistrovství, ve kterém je kladen důraz na bytí zdrojem a součástí něčeho většího, než je lídr sám pro sebe a ostatní.

V přístupu založeném na mistrovství není jednoduché stát se tak dobrým lídrem, že vás nepřehlédnou. Aby vaše úsilí být mistrem leadershipu bylo efektivní, je nutné využívat konceptu založeného na záměrném tréninku.

Každý vrcholový sportovec nebo mistr v jakémkoliv oboru moc dobří ví, jak takový záměrný trénink vypadá. Avšak lidé, kteří vyvíjejí jen intelektuální úsilí, tak princip založený na záměrném tréninku neznají.

Musíte při svém záměrném tréninku dostat své schopnosti bytí lídrem a efektivního leadershipu až k bodu, kdy vám dané bytí lídrem už není příjemné a potom si vyžádat nelítostnou zpětnou vazbu. Právě na tomto principu je založená moje metodika From Leader To Master. 

Mistrovství leadershipu - záměrný trénink

Být lídrem chápu jako bytí člověka, který využívá intelektuálního úsilí k dosažení záměru při vedení sebe a ostatních. Většina lidí, kteří jsou na pozicích lídra, nemá tréninkový plán a díky tomu se v určité úrovni svého leadershipu zaseknou. Dosáhnou úrovně, kdy se neposouvají, nedosahují vyšší produktivity a nejsou zdrojem a součástí něčeho většího, než jsou oni sami.

Mistrovství není o dokonalosti. Jedná se o proces.

Přijdete-li na to, že do svého profesního života lídra je nutné začlenit záměrný trénink "bytí lídrem a leadershipu", můžete rychle přerůst své kolegy nebo konkurenty, protože ve svém odhodlání systematicky se zlepšovat budete pravděpodobně sami. Záměrný trénink vašeho bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu se může stát klíčem k tomu, abyste byli tak dobří, že vás nepřehlédnou. Chcete-li pro sebe objevit mistrovský princip From Leader To Master, musíte se "bytí lídrem a leadershipu" věnovat se záměrným tréninkem.

Pokud chcete být v jakékoliv oblasti vašeho zájmu na mistrovské úrovni, musíte být ochotni zůstat začátečníkem a vypadat jako hlupák. Začátečnická mysl je základ pro učení se čehokoliv nového.

Moji klienti dělají věci, které dokáže dělat jen malé množství lidí na celé planetě. Jsou silní, vášniví a úspěšní, ale přesto to, co vidí ve své vizi budoucnosti jim připadá jako něco, co je většího, než jsou oni sami. Jsou zdrojem toho, co se stane.

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“

Pokud vám to zní povědomě, pojďme se spolu setkat a objevit, jak vám mohu pomoci a jak si navzájem sedneme.