Pomáhám mimořádným lidem, aby dosáhli „nemožných“ cílů.

Věřím, že téměř vše se dá ještě zjednodušit. Jak píše Edward de Bono: "Zjednodušování a kreativita se velkou měrou překrývají. Je zapotřebí najít alternativy, jak co udělat. Takové přemýšlení vyžaduje tvořivost."

Jestli je něco, co je mou jedinečnou schopností, kterou neustále maximalizuji, tak je to tvoření a zjednodušování. Nebudu vám přidávat know-how, metody a postupy, ale naopak vám hodně uberu. Zjednoduším vám život, aby se svět kolem vás neustále zrychloval, vy zpomalovali, přitom dosahovali exponenciálních úspěchů. 

Váš cíl nesmí být jen cílem, ale spíše kontextem k dosažení cíle.

Specializuji se na posouvání hranic úspěchu již úspěšných lidí, kteří jsou často bohatší, chytřejší a úspěšnější, než jsem já sám. Jako celoživotní student lidského způsobu bytí (vše, co se s námi děje vnitřně) a způsobu chování/jednání zůstávám stále překvapený, co je možné, i když se to spoustě lidí ze začátku zdá nemožné. Již nesčetněkrát jsem viděl nejen u sebe, jak drobné změny mohou vyvolat radikální změnu v úspěchu každého z nás.

Změníte-li svůj pohled na svět, změní se váš svět. Změna musí nastat zevnitř ven.

Můj koučink je hluboký a má dopad na drobné změny vidění světa, které mají dominový efekt.

Jako otec 3 dětí a  jako bývalý úspěšný konzultant ve stavebnictví vím, co znamená být vysoce výkonný a produktivní. I když jsem si myslel, že už nejde dosáhnout větších úspěchů, produktivity a výkonnosti, tak se vždy našla cesta. Najdu ji, studuji ji a zdokonalím ji.

Cíl se vám stane filtrem na vše, co děláte a musí být takový, aby změna vaší identity byla nevyhnutelná.

Neustále své koučovací a leadership umění vylepšuji a zdokonaluji. Základy bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu a koučinku mi předal Werner Erhard a Steve Zaffron. Velmi mě inspiruje a motivuje práce Riche Litvina, Steve Chandlera, Dana Sullivana, Michaela Niella a Vishena Lakhianiho. 

Vedu a koučuji přímo na hřišti, nikoliv jako divák v hledišti, ale zároveň si umím držet strategický nadhled. Neustále studuji, čtu a dělám výzkum a dělám to víc než moji nejúspěšnější klienti. V rámci svého profesního růstu a osobního rozvoje investuje obrovské množství času, peněz a energie – cestuji po světě za těmi nejlepšími učiteli a platím si koučink a kurzy od těch, kteří jsou stále o krok napřed.

Vaše sny lze v realitě manifestovat jen skrze výsledky. 

Jako malý kluk jsem pociťoval bezmoc a nedůvěru. Díky tomu jsem se naučil vidět v druhých lidech jejich dary a silné stránky. Nakonec se ukázalo, že tento starý model reality (bezmoc, nedůvěryhodnost a nedostatečnost) je mým darem ve spolupráci s velmi úspěšnými lidmi. Jsem velmi nadaný vidět v ostatních lidech jejich velikost a jedinečnost, i když to oni sami nevidí.

Proč vám neposkytnu žádný manuál nebo návod, jak efektivně uplatňovat leadership?

Efektivní vedení sebe a ostatních je situační. Kdo jste a co děláte pro to, abyste fektivně uplatňovali leadership v jedné situaci neznamná, že bude účinné a efektivní v jiné situaci.


Ve skutečnosti neexistuje žádný soubor technik, rolí nebo strategií, které by vám umožnily být v jakékoliv situaci bez ohledu na okolnosti efektivním lídrem.


Leadership není o učení se nějakých technik, postupů nebo strategií. Naopak, techniky, postupy nebo strategie, které používáte a ve kterých často hrajete nějakou roli, vám brání k tomu, abyste se stali efektivním lídrem.


Být efektivní lídr je produktem svobody bytí, což znamená svobodné přivlastnění toho, co je nazýváno nebo je v dané situaci efektivní. Objevit toto rozlišení bytí autentickým lídrem si vyžaduje hluboký koučink k odhalení způsobu, za koho se považujete.


Ve chvíli, kdy se rozhodnete být lídrem, musíte mít neomezenou svobodu využívat všech možných způsobů bytí.

Seznam absolvovaných kurzů a certifikovaných tréninků

- Ontological Coaching and Leadership in Action
- Mastr of Life Coaching (ACELC, PCELC A-ccreditation and MCELC Certification Program)
- Gestalt Psychotherapy Certificate
- Cognitive Behavioural Therapy (CBT)
- CBT for Depression, Anxiety, Phobias and Panic Attacks
- Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Practitioner Certificate
- Career Coach Certificate: Complete Coaching System
- Stress Coach Certificate: Stress Management Life Coaching
- The Complete Stress & Anxiety Breakthrough Programme
- Confidence Coach Certificate: Complete Coaching System
- Group Life Coaching Certification
- Motivation Coach Certificate: Complete Coaching System
- Team Management - EPM Leadership Training
- Ontological Coaching and Leadership in Action
- Being A Leader And The Effective Exercise Of Leadership: An Ontological / Phenomenological Model
- Neuroplasticity: How To Rewire Your Brain
- Mindfulness Practitioner Course (Level I, II, III & Master)
- Being a Exponencial Coach (Rich Litvin)
- Unleashed (Christine Hassler)
- Impacting Leaders (Michael Neill)
- Elements (Christina Berkley)
- Supercoach (Michael Neill)
- Think Like a Hero. Perform Like a Genius. Live Like a Legend (Robin Sharma)
- Conscious Uncoupling (Katherine Woodward Thomas)
- Rapid transformational hypnotherapy for abudance (Marisa Peer)
- Personal Mastery (Srikumar Rao)
- Conscious Parenting Mastery (Dr. Shefali Tsabary)
- Start Your Coaching Business (Ajit Nawalkha)
- Duality (Jeffrey Allen)
- Superbrain (Jim Kwik)
- Super Reading (Jim Kwik)
- The M Word (Emily Fletcher)
- Energy Medicine (Donna Eden)
- Speak & Inspire (Lisa Nichols)
- The Habit of Ferocity (Steven Kotler)
- Becoming Limitless (Vishen Lakhiani)
- The Mastery of Sleep (Michael Breus)
- Unlocking Transcendence (Jeffrey Allen)
- Life Visioning Mastery (Michael Beckwith)
- The New Psychology Of Winning (Denis Waitley)

Děláte věci, které umí málo kdo? Máte obrovskou vnitřní moc a sílu, vášeň a úspěch? Přesto máte pocit, že cokoliv nového přijde je pro vás velký nepředstavitelný skok? Měli bychom si zavolat!

Pomáhám jedinečným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

Pokud vám moje slova připadají povědomá a máte pocit, jako bych psal o vás, tak spolu můžeme pohovořit a zjistit, zda naše spolupráce bude dávat smysl.

Klikněte si na tlačítko, abyste se dozvěděli o způsobu, jak spolu můžeme začít spolupracovat.

Miroslav Sázovský (*1979)

Začínal jsem jako leadership konzultant. Moje metoda je hluboký exponenciální koučink na zakázku a bez časového omezení.

Kontaktují mě lidé, kteří jsou velmi úspěšní – lidé, u kterých byste nepředpokládali, že potřebují kouče. Koučuji úspěšné kouče, konzultanty, sportovce, politiky, herce, profesionální vojáky nebo podnikatele.

Svou práci zakládám na několika učitelích, kteří mě inspirují a využívám jejich metody. Každou metodu vždy vyzkouším sám na sobě, začnu ji ověřovat, rozložím na maličký kousky, pak ji znova spojím do něčeho nového a vylepšeného. Mezi mé učitele patří:

 • Werner Erhard
 • Steve Zaffron
 • Alan Sieler
 • Rich Litvin
 • Michael Niell
 • Steve Chandler
 • Dan Sullivan
 • Morty Lefkoe
 • Katherine Woodward Thomas
 • Vishen Lakhiani
 • DEBORAH SHAW
 • a spousta autorů knih, které jsem přečetl...

 

Záleží mi na radosti a štestí mých dětí...