Úspěch je jednoduchý

Čím se liší nejúspěšnější lidé od těch úspěšných? Tuto otázku jsem si kladl od začátku své podnikatelské praxe. Po odchodu z korporátního světa jsem se stal CEO ve výrobním závodu o 120 zaměstnancích. Moje kariéra ředitele netrvala dlouho, protože mi došlo, že vůbec nic nevím o tom, jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership. Nemohl jsme vést firmu k úspěšnému cíli, když jsem neuměl vést ani sám sebe.

V roce 2009 jsem se rozhodl, že se stanu nejúspěšnějším expertem a specialistou na stavební sklo.  Od té doby jsem nepřestal studovat a objevovat tajemství nejúspěšnějších lidí planety. Vždy mě zajímalo jejich myšlení k bohatství.

Nyní koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem v myšlení těch nejúspěšnějších lidí, proto s vámi mohu sdílet nejen své objevy, ale i objevy mých klientů, kteří se dostali na vrchol úspěchu. V textu této knihy zjistíte, že nijak neliší od nás ostatních. Jediná věc, která je odlišuje je odvaha a odhodlání dostat se za to, za koho se považují.

Být úspěšný je skutečně jednoduché. Když to pochopíte, tak to trvá jen jednu vteřinu. Každý z nás může být tak úspěšný, jak jen si vybere a jak moc odvážně vytvoří závazek, že toho úspěchu dosáhne.

Nejúspěšnější lidé nemají jen velké cíle, které jim určují jejich identitu. Nejúspěšnější lidé milují proces, který je k jejich cíli dovede.

Kapitola 1

Jak být v přítomnosti svým budoucím já?

Většina z nás žije v takzvané „iluzi konce historie“, kterou popsal dr. Daniel Gilbert. To znamená, že se domníváte, že za 10 let budete jen dokonalejší podobou svého já. Je to přirozené, protože pamatovat si minulost je lehčí než představit si budoucnost.

Téměř vždy na začátku spolupráce svým klientům říkám jednu zásadní věc: „Dnes jste velmi úspěšný, bohatý a chytrý člověk, ale to už vám nestačí. Pokud se nestanete někým jiným, tak můžete zapomenout na to, že dosáhnete jiných výsledků.“

Vaše osobní sebedůvěra vychází z vašeho pokroku a jde směrem k cílům, které jsou větší než vaše současné schopnosti. Pokud dále zůstanete člověkem, kterým nyní jste, tak máte pravděpodobnou až téměř jistou budoucnost. Nečekejte, že vaše výsledky porostou exponenciálně.

Vaše budoucí já po spolupráci se mnou bude naprosto jiná osobnost, a to bez ohledu na vynaložené úsilí a úmysly. Pokud chcete uspět, změna je nevyhnutelná.

Buď si vzpomínáte na minulost a na základě toho jednáte, nebo si představujete budoucnost, ze které přicházíte.

Představivost je důležitější než znalosti. – Albert Einstein

Nezáleží na tom, kdo jste, ale jak velkou představivost máte.

Když mi klienti vyprávějí o svých vizích, které nazývám sny při vědomí, tak je vždy nechávám snít ještě víc.

Vaše budoucí já je vždy naprosto jiné než vaše minulé já. Zdá se vám to logické? Přesto většina lidí žije v přesvědčení, že za 10 let budou jen vylepšenou verzí svého současného já. Ohlédněte se do minulosti. Kdo jste byli před 10 lety?

Určitě úplně někým jiným, než jste teď.

Teď mi řekněte, jaká je vaše vize budoucnosti.

Pokud v přítomnosti nežijete z vytvořené budoucnosti, tak žijete malý život.
Pokud se na nic netěšíte, nic neděláte a nikoho nemilujete, nemůžete být šťastní. Pokud každý den neusilujete o dosažení svého bdělého snu, tak se necítíte sebenaplnění. Můžete doslova prožívat smutek.

Máte-li však svůj cíl, který není cílem, ale možností v přítomnosti z tohoto cíle žít život, tak skutečně žijete.

Nedělejte tu chybu, že byste si určili cíl, který se má stát, ale vytvořte si vytvořenou budoucnost, ze které přicházíte, abyste v přítomnosti mohli jednat jako vaše budoucí já.

Mými klienty jsou jen bohatí lidé. Přicházejí za mnou s tím, že se rozhodli dosáhnout nové vize budoucnosti a odvážného cíle.

Nestarají se o to, co si o tom myslí ostatní lidé. Naopak se orientují na to, aby se vše stalo, a celý svůj život tomu přizpůsobí. Jejich jedinečnou schopností je přijímání nedokonalosti a ochota selhat. Někdy bych řekl, že je to až ochota zemřít.

Teď už není otázkou, zda chcete budoucnost, která je větší, než si dokážete představit, ale zda jste na to připravení.

To je ten důvod, proč mohu pomáhat jen bohatým lidem. Chudí lidé mě slyší, ale nerozumí mi. Propast mezi tím, co říkám, a tím, kde se nacházejí, je tak veliká, že se ke mně ani nedostanou.

V tuto chvíli už musíte vědět, zda jste odhodlaní žít život, ve kterém jste zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní, a zda jste ochotní se dostat až za způsob, za koho se považujete. Buď máte velké ANO, nebo velké NE a obojí je v pořádku. Tomuto textu rozumí jen bohatí lidé.

Řekli jste teď ANO?

Většina lidí v této fázi udělá to, že nechá svou identitu, aby určila jejich cíl, ale ti nejúspěšnější lidé dělají to, že cíl určuje jejich novou identitu. Jinými slovy, ve chvíli, kdy si vytvoří novou vytvořenou budoucnost, změní se jejich identita. Zažijí exponenciální skok svých možností bytí.

Nestačí jen snít, je potřeba udělat závazek. Jedním takovým způsobem je investovat peníze do svého snu.

Položte si teď otázku: Jak daleko je teď váš život, způsob, jakým žijete, prostředí, ve kterém se pohybujete, lidé, se kterými se scházíte, a chování, které máte, od vaší vytvořené budoucnosti?

Cesta za vlastním snem bude bolet. Budete si muset zvyknout.

Nemluvím teď o náročné dřině nebo vyčerpávajícím intelektuálním úsilí, ale o houževnatém a záměrném tréninku.

Problémem většiny lidí nejsou cíle, ale jejich emoční připoutanost k výsledkům. Pokud jste ochotni zemřít, tak vás nemůže nic zastavit.
Většina lidí se zaměřuje jen na to, co chybělo, co se nepodařilo a co jim nejde. Co když je to mnohem jednoduší, než si myslíte?

Každých 30 dnů a každý kvartál začínejte s těmito otázkami a udržíte se na cestě, po které přicházíte z vytvořené budoucnosti, kde děláte to, na čem vám záleží a co je pro vás důležité.

 • Kde jsem teď?
 • Co se mi povedlo za posledních 90 dnů?
 • Čeho chci dosáhnout v následujících 90 dnech?
 • Kde chci být za tři roky? (být – dělat – mít)
 • Kde chci být za jeden rok?

Pokud v tom, co si vytváříte a následně realizujete, nemáte lehkost a zábavu, tak pravděpodobně ztratíte PFP (power, freedom, peace of mind). Vaše power je funkcí rychlosti.

Užívejte si zábavu a jděte do toho!

Pokud patříte mezi ty bohaté, kteří mi rozumí, tak vás rád na vaší cestě povedu, budu koučovat a pracovat s nepořádkem ve vašem myšlení.

Kapitola 2

Tajemství exponenciálního růstu úspěšných lidí

Pokud se podíváte na životy úspěšných podnikatelů, tak zjistíte, že se prvních 5 až 10 let intenzivně věnují mistrovskému zvládnutí svého profesního zaměření. Já sám jsem toho důkazem.

První tři roky pracovního života jsem strávil v jedné z největších nadnárodních firem na výrobu plochého skla. Dalších 5 let jsem každý den záměrně trénoval dovednosti specialisty na sklo. Trvalo mi dalších 5 let, něž jsem zvládl specifický obor plochého skla ve stavebnictví na mistrovské úrovni.

Těchto pár let změnilo celý můj život a dalo by se říct, že bych mohl dalších 40 produktivních let jet na zlaté vlně úspěchu. Jenže radikální pokrok se děje jen na začátku při SPRINTU. Víte, co chcete, zatnete zuby a intenzivně, soustředěně a houževnatě pracujete.

Vytvoříte si rutinu.

Zaměříte se na produktivitu, efektivnost a účinnost každé činnosti, kterou děláte.

Jste kreativní, ostatní vám nestačí a ve svém oboru začínáte být tak jedineční, že nemáte soupeře. Lidé nechápou, jak to zatraceně děláte. Nedává jim to smysl.

Postupně se mění vaše identita. Máte kvalitnější a uspokojivější životní styl a zvyšuje se vaše společenské postavení.

Najednou je to nová úroveň vašeho bytí, která se vám stává přirozenou. Po zbytek života můžete prožívat 10% růst tohoto standardu a těšit se z pravděpodobné až téměř jisté budoucnosti úspěšného specialisty, kouče, konzultanta nebo podnikatele.

Co kdyby existovala možnost, jak tuto schopnost změnit v následujících 3 až 5 letech v exponenciální skok vašeho bytí na úroveň 10x?

Zdá se vám to nemožné? Myslím, že před deseti lety se vám zdálo nemožné, že budete na současné úrovni odborníka. Ve vlastním životě máte mnoho důkazů, že lze prožít 10x růst.

Jediné, co by vám teď mohlo vrtat hlavou, je: jak toho dosáhnout 10x rychleji?

Co kdybyste místo 1 500 000 Kč vydělávali 15 000 000 Kč, a přitom měli 10x více času pro sebe, na rodinu a na vše, co je pro vás důležité a na čem vám záleží?

Jak dosáhnout exponenciálního skoku možností vašeho bytí?

Ten, kým jste teď, vás nedostane na jinou úroveň bytí. Budete muset změnit svou identitu, prostředí, skupinu lidí, se kterými se stýkáte, své návyky a kamarády.

Během svého profesního růstu jsem objevil jedno velké tajemství:
Pokud se zaměříte na své „postavení“ (životní úroveň), tak ve chvíli, kdy tohoto postavení dosáhnete, pravděpodobně přestanete růst.

Vaše cíle by měly být jen prostředkem k dosažení toho, na čem vám v životě skutečně záleží a co je pro vás skutečně důležité.

Hned jak dosáhnete nějakého postavení nebo životní úrovně, tak si stanovte nové cíle. Neustále buďte zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní.

Tam, kam zaměříte svou pozornost, dopadne světlo. Zatímco sledujete cíl nebo své postavení, tento cíl se STÁVÁ vaší identitou.

V každém okamžiku svého života jednejte z právě vytvořené budoucnosti, která je větší, než jste vy samotní, jedině tak můžete mít neustále novou identitu, která se pro vás stává zdrojem a součástí něčeho většího, než jste v přítomnosti.

Koučuji a vedu úspěšné, bohaté a chytré lidi na této planetě. Pozorně sleduji jejich způsob bytí a způsob jednání. Znám jejich jedinečné schopnosti, ale i temné stránky. Všichni mají 12 společných strategií, které z nich dělají ty nejzajímavější lidi v místnosti.

1. Mají jen jeden cíl, na který směřují veškerou svou pozornost

Problém většiny lidí není v tom, že nevědí, co chtějí. Naopak, chtějí toho tolik, že nevědí, na co se zaměřit.

Chcete uspět jako online podnikatel? Zaměřte se jen na jeden web.

Chcete být úspěšný kouč? Koučujte jen úzkou skupinu lidí. Třeba jako já. Všichni se věnují těm chudým, proto já se věnuji těm bohatým.

Řekněte NE všemu, čeho se většina lidí bojí vzdát.

Vyberte si jen jednu věc a jděte na to!

Jen jeden cíl, který se vám stane filtrem na vše, co budete dělat. Tento cíl musí být měřitelný, jednoduchý, srozumitelný, jasný a musíte si ho umět představit.

Přál bych vám vidět mé klienty. Vidí svůj cíl tak jasně a zřetelně, že jejich mozek věří, že je to možné. Jsou motivování a plně zaměření jedním směrem.

Jejich cíl se jim stává filtrem, skrze který vidí svět.

2. Nemají dva cíle, mají skutečně jen jeden

Jeden cíl je funkcí power. Power je funkcí rychlosti. Když máte jeden cíl, vše se dá do pohybu a vy získáte hybnost.

Potřebujete jen jeden cíl, protože když jich máte víc, tak odvádíte pozornost. Mít více cílů je projev strachu a nerozhodnosti.

Moji klienti mají jeden cíl, který podporuje všechny klíčové oblasti jejich života. Vydělat do 3 měsíců 100 000 000 Kč. Napsat za týden knihu. Získat do 3 měsíců 5 klientů na dlouhodobý kontrakt každého za 500 000 Kč/rok.

Jeden cíl soustředí magickou moc pozornosti do jednoho místa. Na co směřujete svou pozornost, to máte. Soustředění do jednoho místa vytváří hybnost.

Dokážete-li si vytvořit funkční a efektivní návyky v jedné oblasti života, automaticky se vám tyto zvyky zobrazí i v jiných oblastech.

3. Jejich cesta je tak jasná, že nemohou minout svůj cíl

Mají jen jeden cíl, který vytváří dílčí cíle, kterými je lemována cesta k dosažení tohoto cíle.

Když jsem se rozhodl, že ukončím svou kariéru specialisty na sklo a začnu koučovat, tak jsem si stanovil jeden cíl. Většina koučů se zajímá o chudé lidi, já se budu věnovat těm bohatým. Hned jsem získal dílčí cíle, kterých je potřeba dosáhnout nebo které je potřeba dokončit. Čím jasnější byl můj cíl, tím jasnější byla má cesta.

Většina věcí, které děláte, je pravděpodobně pro dosažení požadovaného výsledku zbytečná a neefektivní.

Je to jednodušší, než si myslíte.

4. Zaměřují se na výsledky, nikoliv na proces

Pokud své zájmy myslíte vážně, tak musíte i své výsledky brát vážně.
To, kým jsou pro sebe a okolí, vychází z toho, jakým výsledkům ve svém životě dali své slovo a závazek.
Mají odvahu říct pravdu o svých výsledcích.

Máte jen jeden cíl a tím je váš nový závazek a nové zaměření.

Když si stanovíte cíl, tak si pokládejte otázku, která z vašeho cíle udělá filtr na vše, co budete dělat. Jako plavec, který se rozhodl, že vyhraje zlatou medaili: „Když budu dělat tohle, poplavu nejrychleji?“

Všichni moji klienti jsou tak moc odhodlaní dosáhnout svého cíle, že nepotřebuji motivaci a soustředí se na dosažení výsledků.

5. Mají svůj příběh o úspěchu

Je jim jedno, kdo jsou, protože neustále hledají osobu, kterou chtějí být.

Svůj příběh nevypráví na základě toho, kým byli, ale na základě toho, kým budou.

Když se jich zeptáte, kdo jsou, tak mluví o svém cíli, jejich cíl se stává jejich identitou.

Váš jeden cíl musí být tak velký a přesvědčivý, že pokud ho dosáhnete, změní vám celý život.

Váš příběh a vaše identita jsou založeny na jednom cíli. To, kým jste do teď byli, vychází z vašeho statusu (životní úrovně). To, kým budete, vychází z růstu a bude vyžadovat, abyste se vzdali toho, kým nyní jste.

6. Vytvářejí své okolnosti z cílů, nikoliv cíle z okolností

Cíle, které si stanovíte, nesmějí vycházet z okolností, se kterými se nyní potýkáte. Vaše okolnosti by se měly stát vedlejším produktem vašich cílů.

Pokud je váš jeden cíl větší, než jste vy samotní, tak se vše ve vašem životě přizpůsobí tomuto cíli. Pokud ne, tak váš cíl není dost velký a důležitý.

7. Zakládají svou identita na cíli, nikoliv cíl na identitě

Je jim jedno, co o nich říkají testy osobnosti nebo jiní lidé, jen jejich cíl určuje jejich identitu.

Nestanovujte si své cíle na základě toho, za koho se považujete, ale považujte se za člověka vhodného pro váš cíl.

Když jsem začal sloužit bohatým, úspěšným a chytrým lidem, tak jsem si nedal nálepku: „Nikdo ti neuvěří, že jim můžeš pomoci, protože jsi nedůvěryhodný“, ale udělal jsem něco jiného. Na jeden web jsem napsal: „Jsem kouč bohatých, úspěšných a chytrých lidí, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, a pomáhám jim, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“.

To, kdo jste, by mělo sloužit cíli, nikoliv cíl způsobu, za koho se považujete.

8. Většinu času tráví prací na jednom cíli

Když se jich zeptáte, tak jejich pracovní týden vypadá tak, že 80 % času tráví nad jedním jediným cílem.

Jsou tak odhodlaní dosáhnout jednoho cíle, že tento jeden cíl má maximální prioritu – čas, peníze, myšlení, pozornost atd.

Věnují maximální pozornost důležitým věcem a minimum pozornosti věcem naléhavým.

Pokud každý den věnujete svůj čas naléhavým věcem, zůstanete tam, kde nyní jste.
Udělejte naléhavé věci dřív, než máte vyhrazený den na tvoření těch důležitých.

9. Večer odpočívají, nikoliv mlsají a konzumují

Přes den se tak věnují velkému jedinému cíli, že večer jdou odpočívat, místo aby mlsali a konzumovali. Tráví čas se svou rodinou, se svou ženou a se svým spánkem.

Pokud se totiž večer zapojujete do konzumního světa běžných spotřebitelů, tak váš cíl není dostatečně veliký.

10. Jejich ráno se skládá z mini návyků, které je aktivují k dosažení jediného cíle

Nečekají s rozhodnutími, co budou dělat ráno, až na ráno, rozhodnou se večer a ráno o tom už nepřemýšlí.

Nedělají věci z důvodu, že je chtějí, ale z důvodu, že si vybrali, že je budou dělat.

Mají plán, který je připravil na úspěch, namísto toho, aby jejich úspěch vytvářel plán za pochodu.

Před spaním si naplánujte den, a až se ráno probudíte, tak o tom nepřemýšlejte a rovnou to udělejte.

11. Mají podpůrné prostředí v rodině

Za každým velkým mužem se skrývá jeho milovaná žena. Ať už se jedná o ženy, nebo muže, tak vždy dosahují velkých úspěchů díky podpůrnému prostředí svých partnerů.

Nemají transakční vztahy, ale transformační vztahy. Jejich vztahy je neudržují v současném stavu, ale umožňují jim vzájemnou transformaci.

Když máte podpůrné prostředí v podobě svého partnera, tak 1 + 1 = 3 a více.

Jejich rodinné role podporují jejich jeden velký cíl.

12. Každý den mají odvahu posunovat své schopnosti

Jejich osobní sebedůvěra a jistota vycházejí z pokroků, které dělají směrem k jedinému cíli, který je mnohem větší než jejich současné schopnosti.

Mají odvahu pravidelně podnikat velké kroky směrem k jedinému cíli.

Mají způsob, jak pravidelně trénovat své podvědomí, které má přirozeně sklon bránit jim v odvážných krocích, protože se na první pohled jeví jako životu nebezpečné.

Každý den se vzdají části svého pohodlí a o 3° se vyklání ze své komfortní zóny.

Pokud se váš cíl nenachází mimo zónu toho, co je pro vás „normální a průměrné“, tak máte malý a neodvážný cíl.

Váš cíl musí být mimo komfortní zónu a vyžadovat si odvážný skok, jinak nemáte možnost získat nové schopnosti. Schopnosti, které teď máte, vás dostaly na místo, kde nyní jste, a nemohou vás dostat do místa, ze kterého přicházíte.

Váš závazek odvážně dosahovat jednoho velkého cíle vám poskytuje nové schopnosti, které zvyšují vaši sebedůvěru a jistotu na cestě k dosahování stále větších cílů.

Uděláte-li velký závazek dosáhnout jediného cíle, který naplňuje to, na čem vám skutečně záleží a co je pro vás důležité, a odvážně se vydáte do neznáma, získáte hybnost, která vám poskytne nové jedinečné schopnosti.

Kapitola 3

Jedna věc, která má vliv na úspěch – závazek

Skutečně úspěšní podnikatelé jsou běžní lidé, kteří se rozhodli závazně udělat prohlášení o výsledcích, kterých dosáhnou. Vaše výsledky jsou důkazem vašeho závazku.

Vaše závazky jsou obrazem výsledků, kterých v současnosti dosahujete. Jak vás vnímá váš tým, je obrazem vašeho závazku, jak jste odhodlaní být lídrem a efektivně uplatňovat leadership, aby byl zájem všech zúčastněných stran naplněn.

Pokud chcete mít ve svém životě více úspěchu, musíte extrémně vlastnit výsledky, které získáte. Dokud si nepřevezmete zodpovědnost za současné výsledky, tak nemůžete vlastnit ani budoucí výsledky.

Výsledky, které máte v současnosti, odrážejí velikost vašeho odhodlání pro dosažení výsledků.

Buďte transparentní

Váš úspěch v životě začíná tím, že budete zcela transparentní – budete říkat pravdu. Říkat pravdu si vyžaduje odvahu a odvaha bez zranitelnosti neexistuje. Být transparentní není příjemné.

Abyste mohli závazně prohlásit, že dosáhnete určitých výsledků, musíte říct pravdu o svých touhách, což si vyžaduje radikální upřímnost, odvahu a zranitelnost.

Když koučuji úspěšné lidi, tak se setkávám s jejich strachem a obavou, zda jejich výsledky nejsou jen slova. Jejich strach je jen maskou touhy. Pokud by se nebáli, tak bych měl obavy, že je vedu po cizí cestě.

Pokládám jim otázku: „Co by se stalo, kdybyste extrémně vlastnili to, co skutečně chcete a na čem vám záleží?“

Víte, co by dostali? Dostali by jen to, co skutečně chtějí a na čem ji záleží.

Proto vždy koučům, které trénuji, říkám, aby si dávali pozor, co si klient skutečně přeje. Pokud totiž neslyšíte, co je sen za snem, co klient skutečně chce, tak se může stát, že dostane jen to, k čemu se nevědomě celý život zavazuje. Pokud neříkají pravdu, dosáhnou jen velikosti skutečného závazku.

Veškerý váš úspěch spočívá v tom, jak jste zranitelní a jak máte odvahu říkat pravdu.

Jednou z velkých chyb, kterých se většina z nás dopouští, je extrémní vlastnictví záměrů, nikoliv výsledků.

Musíte být radikálně upřímní o tom, co skutečně chcete.

Váš závazek je funkcí akce. Bez akce se nic nestane.

Položte si otázku:
Jak moc jste se odhodlali dosáhnout výsledků, ke kterým se ve svém životě zavazujete?
Jak moc jste ochotní dosahovat výsledků, které nesrovnáváte s nikým jiným?

Většina z nás přeceňuje to, čeho může dosáhnout za rok, a podceňuje to, čeho dosáhne za 25 let. Jste mnohem silnější, než si myslíte.

Stále zatím máte malé závazky. Jste odhodlaní vytvořit závazky, které jsou zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní?

Vaše závazky vytvářejí vaši identitu

Většina bohatých lidí, kteří za mnou přijdou s žádostí o koučování, hledá, kým skutečně jsou. Ještě neobjevili, že úspěch není o hledání toho, kým jsou, ale o uvidění sebe jako někoho, kým musí být.

Vaše identita je tvořena vaším závazkem sloužit druhým lidem. Protože lidé nemají jasné cíle, tak nemají ani jasnou identitu a stále hledají, kdo skutečně jsou.

Co kdyby existovala možnost, že to, kdo ve skutečnosti jste, záleží na tom, jak se vám život zobrazuje tam, kde se vaše vidění života odehrává?

Co kdyby to, kdo jste, bylo v realitě jen to, jak umíte dát své slovo a jak své slovo ctíte v době, kdy má být dodrženo?

Dokud budete mít v přítomnosti neuzavřené problémy z minulosti, tak nemůžete do svého života přidat nic nového z budoucnosti.

Pokud nebudete ochotní opustit svou identitu z minulosti a přítomnosti, tak budete mít předepsanou budoucnost, která se pravděpodobně až téměř jistě naplní.

Vaše sebedůvěra je funkcí závazku. Váš závazek je funkcí odvahy. Vaše odvaha je funkcí nových schopností.

Sebedůvěru můžete získat až poté, co se k něčemu zavážete.

Vaše závazky lze měřit jen pomocí výsledků, nikoliv podle úmyslů.

Vaše sebedůvěra je vedlejším produktem vašich výsledků. k dosažení nových výsledků musíte mít nové schopnosti.

Vyjasníte-li si své cíle, vyjasní se vám vaše identita. Bez jasné identity nejste v integritě sami se sebou ani s ostatními. Bez integrity nemůže nic fungovat a můžete zapomenout na dosažení výsledků.

Vaše cíle určují vaši identitu a stávají se filtrem na vše, co děláte.

Chcete-li mít silnou identitu lídra, budete muset být součástí a zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní a než je způsob, za koho se považujete.

Buďte mistři toho, co děláte

Pokud chcete vydělat více peněz, musíte závazně prohlásit, kolik peněz chcete vydělat, a pak deklarovat svou novou identitu.

Pokud jste se skutečně odhodlali vydělat více peněz a svůj závazek posedle vlastníte, tak vyděláte více peněz.

Závazek ke konkrétním výsledkům vám umožní vlastnit současné výsledky. Musíte mít jen jeden cíl, ne dva cíle.

Abyste mohli sami sobě a ostatním dát slib, musíte být dostatečně kompetentní ke splnění cíle. Pokud jste skutečně odhodlaní, tak se dokážete naučit cokoliv. Když něco ovládáte na mistrovské úrovni, tak jste kompetentní dát slib a deklarovat svou identitu.

Každý sebemenší krok k vašemu cíli zvýší vaši sebedůvěru, a tím zvýší motivaci udělat větší závazek udělat další krok o něco větší.

Buďte odvážní a učiňte nahlas prohlášení, co chcete, za čím si stojíte a k čemu se zavazujete. Buďte konkrétní a specifičtí. Jen si dejte pozor, co si přejete.

Vše, co děláte a jak se chováte, demonstruje to, kdo skutečně jste.

Závazek ke konkrétním výsledkům zvyšuje vaši víru v sebe sama

Zá-zraky se ve vašem životě dějí tak, jak jste ochotní učinit konkrétní závazky. Mám rád slovo zázraky, protože to je něco, co je schováno za zraky. Zázrakem je jakýkoliv výsledek, který se vám zdál nepředstavitelný.

Zázraky jsou výsledky, které máte ve chvíli, kdy jste použití životem, a jsou za limitem vašich schopností.

Vaše víra vytváří zázraky.

Nestačí se rozhodnout jen na 80 %, 90 % nebo na 99 %. Musíte se rozhodnout na 100 %. Buď řeknete životu 100% ANO, nebo jste se ještě úplně nerozhodli.

Věříte tomu, k čemu jste se zavázali?

Život vás zve, abyste se nezaměřovali na proces, ale na cíl, kterého chcete dosáhnout, a řekli mu ano – vytvořili řečový akt, který mění vaši budoucnost a vytváří novou možnost bytí a jednání vycházející z právě vytvořené budoucnosti. Proces je jen vedlejším produktem cíle.

Cíl určuje proces.

K čemu jste se zavázali?

Ať už vytvoříte závazek k čemukoliv, můžete si být jistí, že to dostanete, proto si dejte pozor na to, co si přejete.

Kapitola 4

Proč úspěšní lidé mají to, co chtějí?

Pokud nevíte, kdo skutečně jste, za čím si stojíte a co chcete, je téměř nemožné žít svůj sen. Protože většina lidí nevěnuje čas osobní transformaci a hluboké vnitřní práci, nemůže získat poznání tajemství úspěchu. Ve chvíli, kdy objevíte, co chcete, už jste na cestě.

Je to jednoduší, než si myslíte. Stačí jen žít své sny a být úspěšný.

Co tím myslím? Myslím tím, abyste žili takový život, který stojí za to žít. Život, ve kterém děláte jen to, na čem vám záleží a co je pro vás skutečně důležité. Je to život, o kterém si myslíte, že byste ho měli žít.

To však není úplně snadné.

Když koučuji klienty, mezi které patří bohatí, úspěšní a chytří lidé, vždy se jich ptám:

Co chceš?

Jeden z důvodů, proč za mnou přicházejí, je ten, že se dostali do stavu úcty, klidu na duši až blaženosti, ale něco uvnitř je stále nenaplňuje. Na otázku: „Co chceš?“ většinou odpovídají variacemi na následující slova:

„Vybudoval jsem nejednu firmu, vydělal spoustu peněz a dopřál si všechen luxus, který svět nabízí, abych přišel na to, že mě to stejně neudělalo šťastným. Dá se říct, že mám dostatečné poznání toho, jak funguje život, ale nemohu se pohnout dál. Vím, že mohu mít velký vliv a přispět světu, zanechat za sebou dědictví, ale už nechci dřít, investovat tolik času a zanedbávat sebe, rodinu, děti a své přátele. Do teď jsem dával sobě a pochopil jsem, že smysl života je v přispívání světu a životu. Chci sloužit ostatním, ale bojím se, že to bude jen práce a mé představy budou jen slovy a já opět zklamu sebe a ostatní. Vše chci mít do 14 dnů hotové, ale přitom to dělám 10 let.“

Bronnie Ware ve své knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme napsala: „Přála bych si, abych měla odvahu žít život podle sebe, ne podle očekávání ostatních.“

Z konverzací s klienty a z vlastních zkušeností vím, že úspěch není o tom, jaké máte auto, dům nebo jak se oblékáte, ale zda dokážete být sami sebou. Což znamená, zda děláte a žijete to, na čem vám záleží a co je pro vás důležité.

Věřit v něco, ale nemanifestovat to v realitě je neautentické a nepravdivé.

Položte si otázku:

• Na čem mi záleží a co je pro mě důležité v osobním životě?
• Na čem mi záleží a co je pro mě důležité při práci s klienty?
• Na čem záleží a co je pro mě důležité v naší organizaci, společnosti nebo firmě?
• Na čem záleží a co je pro mě důležité doma, když jsem s dětmi, s ženou a rodinou?

Problém není v tom, že byste to nevěděli, ale v tom, že nepoznáte, že sami sobě neříkáte pravdu.

Uvedu vám příklad ze svého života. Tvrdím, jak mi záleží na mém těle, abych mohl ještě v 80 letech stát na pódiu a předávat lidem své poznání, aby mohli transformovat životy, a prožít tak exponenciální skok svých možností bytí. Jenže nyní místo spánku píšu tento článek.

• Co opravdu chci?
• V co opravdu věřím?
• Jak pro mě vypadá bohatství?
• Co pro mě znamená úspěch?
• Jak ten úspěch v realitě vypadá?
• Na čem mi záleží a co je pro mě skutečně důležité, bez ohledu na názory a přesvědčení ostatních?
• Jaký život nemám odvahu žít a říkám mu NE?
• Jaký život chci žít, ale bojím se udělat velký závazek?

Většina mých klientů má na tyto otázky racionální odpovědi. Jenže na tyto otázky se musí odpovídat skrze napojení na srdce a emoce. Pokud chcete získat odpověď na tyto otázky, musíte být v kontaktu se svým tělem a svým skutečným já.

Být k sobě radikálně upřímný není příjemné a vyžaduje si to být odvážný a dovolit si být zranitelný. Jenže my nechceme být odmítnuti, selhat, nechceme se mýlit, proto sami sobě lžeme a ignorujeme své emoce.

Co vás dostalo až na místo, kde teď jste, vás nedostane do míst, ve kterých chcete být.

Už teď jste celí a kompletní. Už teď máte vše, co jste měli mít a po čem jste toužili. Pokud chcete žít nový život a mít jiný způsob bytí a způsob jednání, tak musíte být někým úplně jiným.

Buďte k sobě radikálně upřímní.

• Co milujete?
• Co chcete?

Už od narození víme, co milujeme a co chceme, ale v průběhu života a učení se jazyka zapomínáme, protože jazyk nám vytváří mentální modely vnímání světa. Tyto modely nám nedovolí rozpomenout se, co skutečně milujeme a chceme.

Nikdy se nebudete cítit úspěšní, pokud nebudete žít život, ve kterém děláte to, co chcete a na čem vám skutečně záleží.

Kdo chcete skutečně být?

Budete dalšími z těch, kteří na smrtelné posteli říkali:

• Přál bych si, abych měl odvahu žít opravdu podle sebe, ne podle očekávání druhých.
• Přál bych si, abych nepracoval tak tvrdě.
• Přál bych si, abych měl odvahu vyjádřit své pocity.
• Přál bych si, abych si udržel vztahy s přáteli a byl s nimi stále v kontaktu.
• Přál bych si, abych si dovolil být šťastnější.

Nebudete, vím to, protože čtete tento článek nebo jste již můj současný nebo minulý klient.

Na co tedy ještě čekáte?

Prvním krokem k úspěšnému životu, ve kterém dosahujete toho, čeho chcete dosahovat, je žít život ve 24hodinových blocích. Ano, každý den je jeden blok, který je potřeba splnit a stát se mistrem této rutinní činnosti. Doslova by vás snový den měl používat tak, že nemusíte myslet na to, co budete dělat, kdy to budete dělat. Jen to děláte a užíváte si to, jelikož žijete svůj sen.

Jednou jsem na internetu objevil tento seznam od Deana Jacksona:

Vím, že jsem úspěšný, když…

1. Každé ráno se mohu probudit s otázkou: „Co bych dnes chtěl dělat?“
2. Mohu žít kdekoliv, kde si vyberu.
3. Můj pasivní příjem je větší, než co potřebuji pro svůj životní styl.
4. Pracuji na projektech, které mě vzrušují a umožňují mi dělat to, co umím nejlépe.
5. V mém životě nejsou ukňouraní lidé.
6. Nemám žádné šibeniční časové termíny nebo obligátní závazky.
7. Nosím, cokoliv chci.
8. Mohu kdykoliv opustit jakýkoliv projekt.
9. Mohu zmizet na několik týdnů, aniž by to mělo dopad na můj příjem.
10. Hodinky nosím jen ze zvědavosti.

Už víte, proč úspěšní lidé mají to, co chtějí?

Jaký je ten váš seznam: Vím, že jsme úspěšný, když…

Kapitola 5

Čemu úspěšní lidé věnují pozornost

Úspěšní lidé se zaměřují na měření výsledků z místa, kde začali, nikoliv z místa, kde chtějí skončit.

Vaše představy úspěchu by neměly být měřítkem úspěchu, ale vaše představy úspěchu by měly být kontextem k dosažení cíle.

Pokud nemáte konkrétní cíle, tak není možné je změřit a vaše cesta je nejasná, proto byste neměli hodnotit dosavadní pokrok podle svých představ, jelikož jsou obecné (ještě jste tam nebyli).

Pokud nedosahujete pokroku, nemůžete mít sebedůvěru, protože sebedůvěra je funkcí předchozího úspěchu. Vaše předchozí úspěchy vznikly vytvořením závazku a prvním odvážným krokem.

Většina lidí tvrdí, že nastavování cílů je past, protože mohou být šťastní i bez cílů, a jiní lidé naopak usilují o dosažení stále větších cílů a nikdy s nimi nejsou spokojení. Ve výsledku ani jeden z těchto modelů nenabízí zanechání lidí s pocitem radosti a štěstí.

Při koučování úspěšných, bohatých a chytrých lidí jsem si všiml, že nejsou šťastní a neprožívají radost ze svého pokroku proto, že:

 • Svůj růst neustále porovnávají s představou, kde by mohli být a kam se nikdy nedokážou dostat. Doslova ztrácejí radost z cesty, po které se rozhodli jít. Jejich cílem je představa, do které směřují, místo aby z této představy přicházeli a jejich cílem byla cesta, na které sledují sebemenší pokroky.
 • Nerostou a jejich identita se nemění. Jako by zapomněli, že jako malé děti prožívali štěstí, když se zlepšovali. Většinou se stali velmi úspěšnými v podnikání, kde se dostali na vrchol, proto se vydali na cestu duchovního a spirituálního rozvoje, kde opět objevili podstatu veškerenstva. Dali sobě vše, co jim svět a život nabízí, přesto nejsou šťastní a sebenaplnění. Často si neuvědomují, že jediný způsob, jak dosahovat štěstí a radosti, je změna toho, kým nyní jsou.

Představy vs. cíle

Koučoval jsem klientku, která za mnou přišla s představou, kterou zaměňovala za cíl. Řekla mi: „Chci být koučka finančně velmi bohatých lidí.“ Považovala tuto představu za cíl a začala dělat aktivity, aby tohoto cíle dosáhla. Usilovala několik let, ale stále se jí nedařilo získat klienta, který by vydělával tolik peněz. Byla z toho frustrovaná a stále opakovala, že nechápe, jak to dělám.

„Chceš dosáhnout iluze reality, nikoliv jednoho cíle, který bude větší, než jsi ty samotná, a stále směřuješ k své představě místo toho, aby tvůj cíl definoval tvou identitu a přicházela jsi z něj.“

 • Představa uspokojí jen nějaký koncept toho, co považuješ za dokonalé a co je jen iluzí tvé fantazie.
 • Cíl je konkrétní, měřitelný a časové vymezený výsledek nebo zkušenost, o kterou usiluješ.

Na první pohled se zdálo, že její touha koučovat milionáře je jasně definovaný cíl, ale skutečně se jednalo jen o představu. Nabídl jsem jí možnost, aby svou představu konkretizovala z pohledu psychografického profilu lidí, které chce koučovat. Vše se rázem změnilo. Během prvního kvartálu naší spolupráce získala prvního klienta podle svých představ.

Změna, kterou udělala, vycházela z přístupu, jak měřila svůj pokrok. Ten měřila na základě toho, kde byla na začátku naší spolupráce, kdy jsme definovali jasný cíl, namísto měření proti její iluzi reality.

Nikdy nepřestaňte snít

Když za mnou přijdou klienti a vyprávějí mi o svých snech, nechám je snít ještě víc a pak je vyzvu, aby svůj sen začali žít.

Vzpomeňte si na své dětství. O čem jste snili? Po čem jste toužili? Co jste si představovali? Věřím, že vše, co jste si vysnili, v současnosti máte, nebo k tomu směřujete. Představy a sny jsou naší lidskou přirozeností.

Moji vrstevníci, rodina, přátelé, a dokonce i bývalé přítelkyně mi říkali, že jsem snílek a lítám si v oblacích. Radili mi, ať se vrátím nohama na zem. Jejich negativní emoce a zkušenosti s dosahováním snů a cílů způsobily, že přestali rozvíjet svou identitu.

Když se podívám zpět a vzpomenu si, jak tito lidé prožívali svůj život, tak nebyli skutečně šťastní.

Pusťte si TED přednášku: Play is more than just fun (CZ titulky), kde Stuart Brown vysvětluje, jak hraní vede k mozkové plasticitě, přizpůsobivosti a kreativitě. Nic nedokáže tak nakopnout mozek jako hra.

Jeden můj klient, který je skutečně úspěšným, bohatým a chytrým člověkem, mi dal zadání: „Mirku, chci vydělat do 3 měsíců 100 000 000 Kč, ale chci toho dosáhnout s lehkostí, hravostí a musí to být zábava.“

Takové zadání jsem s radostí a lehkostí přijal se slovy: „Let's play!“

Jak to dopadlo? Ještě nemám jak měřit náš výsledek, protože když píšu tento text, tak si zrovna hrajeme a užíváme zábavu.

Staňte se zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní

Být úspěšným a bohatým člověkem je „jedno-duché“. Má to jen jednoho ducha a tím je vaše dětská představivost, hravost a lehkost, s jakou se rozhodnete dosáhnout úspěchu. Čím více svým představám uvěříte, tím více budou formovat vaši identitu a tím více se projasní cesta k dosažení vašich snů. Řekněte každé buňce svého těla, co chcete, a jejich kolektivní vědění vyšle do světa patřičný signál, aby se vaše představy v realitě zhmotnily.

Nevěříte? Tak se podívejte kolem sebe. Na čem sedíte? Jak jste oblečení? Kde bydlíte? Co jste měli k jídlu? Kolik peněz máte na účtu? Jakou dovolenou máte za sebou? Vše odpovídá tomu, jak moc jste snili a jak moc jste svým snům uvěřili.

Dan Sullivan v jedné ze svých knih The Gap and The Gain píše: „Pokud se budete neustále porovnávat se svými představami, budete žít v propasti, což vytváří pocit neštěstí a nespokojenosti.“

Váš cíl nesmí být jen cílem, ale spíše kontextem k dosažení cíle.

Když totiž dosáhnete cíle, který byl jen cílem, tak se může stát, že budete držet v ruce svůj první milion a nic se nestane. Sám jsem to prožil. Mylně jsem se domníval, že jakmile dosáhnu cíle vydělat si milion korun, tak budu mít pocity ještě většího štěstí, lehkosti a hravosti, než jsem měl na začátku, kdy jsem si svůj cíl představil.

Moje zkušenost potvrzuje, že až dosáhnete svých cílů, nebudete mít pocity radosti, štěstí a hravosti. Ty mají jiný účel. Mají vás nakopnout, abyste dosáhli svých cílů. Tyto emoce jsou jen vytvořeným kontextem z právě vytvořené budoucnosti.
Vaše emoce na začátku jsou vaším cílem. Nesnažte se jich dosáhnout, ale naopak je stále znova a znova získávejte.

Žijte teď a tady – radujte se a s lehkostí si hrajte.

Vaše cíle musí být měřitelné a velmi konkrétní

Vraťme se k mé klientce, který chtěla koučovat finančně bohaté lidi. Její představa nebyla dostatečně konkrétní. „Koučovat bohaté lidi“ je příliš obecný a nepřesný cíl a nikdy se nebudete cítit, že jste ho dosáhli. Váš cíl není založený na konkrétní realitě. Význam „bohatý člověk“ se vám neustále bude měnit. Na začátku je to možná člověk, který vydělává 3 000 000 Kč/rok. Postupně zjistíte, že existují lidé, kteří dokáží vydělávat 1 000 000 000 Kč/rok.

Když nemáte stanovené velmi konkrétní a měřitelné cíle tak:

 • nikdy nebudete vědět, kde se na své cestě nacházíte;
 • nebudete zažívat radost, sebedůvěru, jistotu a vděčnost;
 • když neprožíváte radost, jistotu, sebedůvěru a vděčnost, tak vás dosahování cílů nebude bavit a přestanete o své cíle usilovat.

Pokud nemáte konkrétní a měřitelné cíle, tak žijete pravděpodobnou až téměř jistou budoucnost. Žijete malý život.

V TED přednášce The Happy secret to better work (CZ titulky) psycholog z Harvardu Shawn Achor vysvětluje, že tajemstvím úspěchu je vaše schopnost být šťastný.
Máte to podobně? Já jsem si všiml, že když jsem šťastný, tak:

 • mám větší produktivitu,
 • pracuji mnohem efektivněji,
 • mnohem více využívám svou intuici,
 • jsem mnohem otevřenější zpětné vazbě,
 • jsem mnohem kreativnější.

Čím dál víc si všímám, že moje štěstí je spojeno s mou sebedůvěrou. Jak některé studie a moje osobní zkušenosti odhalují, tak sebedůvěra je funkcí minulého výkonu.

Udělejte si čas a porovnejte své minulé úspěchy s těmi současnými. Zvýší se vám sebedůvěra, a tím si dovolíte stanovit odvážnější a větší cíle.

Pokud některý z mých klientů říká, že potřebuje motivaci, aby něčeho dosáhl, tak mu vždy odpovím: „Nejsem motivační řečník nebo motivační kouč. Jsem přesvědčený, že pokud potřebujete motivaci, tak máte stanovený malý nebo málo odvážný cíl.“

Kapitola 6

Dokážete víc, než si myslíte

Úspěch je jen funkcí vaší představivosti. Už teď jste úspěšní v tom, co máte.

Máte 20 kilo nadváhu? Jste úspěšní v tom, co jste si vytvořili, že budete mít.

Nemáte práci a firmy vám nabízejí malé peníze? Jste úspěšní v tom, co si přejete mít.
Dejte si pozor na to, co si přejete!

Úspěch je hra, nikoliv dřina

Jestli chcete mít v životě úspěch, tak si hrajte.

Skoro každý den slýchávám příběhy lidí, kteří si stěžují, že úspěch je dřina. Říkají, že v dnešní době není jednoduché být úspěšný.

Dodnes si pamatuji příběh, který vypráví Daniel Coyle, jak Warren Buffett prodával žvýkačky. Chodil ode dveří ke dveřím a nabízel lidem různé druhy žvýkaček. Nebyla to pro něj dřina, ale hra, ve které byl zvědavý, která chuť se nejvíc prodává. Stejné hry hraje dodnes.

Změňte pravidla hry – pokud se dá něco počítat, můžete hrát hru.

Nebojím se klientům slíbit úspěch

Na začátku jakékoliv spolupráce – hned po tom, co jsme si začali hrát – položím svým klientům jednu zásadní otázku vycházející z předpokladu, že to, co je dostalo sem, je nedostane tam.

Kým chcete být?

Pokud nemáte identitu spojenou s dlouhodobou vizí, nedojde ke vzplanutí touhy (nevědomé energie), která vás bude motivovat a dodávat pohon.

Znáte ten pocit, kdy si řeknete: „Tohle bych mohl mít…“

Bez tohoto pocitu nikdy nedosáhnete úspěchu. Není možné se stát úspěšným podnikatelem, sportovcem nebo koučem, pokud uvnitř vás není představa vašeho budoucího já. Někoho, kdo je úplně jiný než vy teď.

Pokud nejste ochotní změnit svou identitu, můžete zapomenout na exponenciální úspěch.

Jediný rozdíl, který vidím mezi podnikateli a úspěšnými podnikateli, je jejich vize budoucího já. Vidí sebe jako hrdinu, legendu, lídra trhu, specialistu a vyhledávaného experta.

Nemluvím teď jen o svých klientech, ale i o svém příběhu. Když jsem v roce 2009 opouštěl korporátní svět, uviděl jsem se jako specialistu v oboru. Jako někoho, kdo bude vyhledávaný expert, který se stal legendou. Někdo, kdo změní pravidla hry a transformuje celý obor. V roce 2019 jsem opouštěl obor stavebnictví ve své síle a na vrcholu kariéry jako uznávaný a vyhledávaný expert. V roce 2020, kdy jsem už téměř rok nepracoval jako expert v oboru stavebnictví, za mnou dál chodili lidé domů a prosili mě, abych pro ně pracoval. Bohužel můj kariérní žebřík byl opřený o špatnou zeď.

Využil jsem svých konzultantských zkušeností a vytvořil si novou identitu kouče bohatých, chytrých a úspěšných lidí. Lidí, kteří na tom jsou nebo byli stejně jako já.

Měli zlatou kariérní klec a pravděpodobnou budoucnost, ve které by do smrti měli spoustu práce, ocenění a úspěchu, ale oni cítí, že mohou mít mnohem větší dopad, přínos a vliv na svůj svět.

Stojíte na vrcholu a rozhlížíte se kolem sebe, ale máte pocit, že tohle není ten kopec, na který jste se chtěli dostat? Jste úspěšní, ale práce vás nenaplňuje? a Cítíte, že chcete dělat něco jiného, ale přechod do nového oboru vás děsí?

Vím, jaké to je, a mám pro vás dobrou zprávu.

Kontext je rozhodující.

Změňte kontext k tomu, kdo jste, a vaše chování se také změní. Pokud se vědomě nerozhodnete, že změníte svou identitu, a nezačnete si hrát, nemůže dojít ke změně vašich výsledků.

Nebojte se ukázat světu

Co si o vás myslí ostatní, není vaše záležitost. Pokud chcete zůstat průměrní, tak se dále skrývejte, ale pokud chcete být velmi úspěšní, tak veřejně sdílejte své sny s lidmi, kteří jsou vám blízcí a na kterých vám skutečně záleží.

Zobrazte se svým nejbližším jako malé dítě, které se zrovna teď rozhodlo, že je pirátem nebo hasičem. Hrajte si a nenechte nikoho, aby vám novou identitu bral.

Jako malé děti jste se rozhodli, že budete čaroděj, pirát, hokejista, lyžař nebo požárník Sam a bylo vám jedno, co máte na sobě, kde se nacházíte nebo co si o vás myslí ostatní. Nasadili jste si na hlavu papírovou čepici a vaše identita se změnila. Do své hry jste vtáhli rodiče, prarodiče, kamarády, sourozence a kohokoliv, kdo přišel na návštěvu.

Jak zapojíte do své nové identity a hry klíčové lidi a jak tuto vášeň zapojíte do svého života?

Vytvořte si vizi, která bude fungovat

Peter M. Senge v knize Pátá disciplína napsal: „Nezáleží na tom, jaká je vaše vize. Záleží na tom, co vaše vize způsobuje.“

Tohle je jeden z důvodů, proč své klienty, když za mnou přijdou se svým snem, nechám snít ještě víc. Zahrajeme si spolu na piráty a vydáme se do světa pohádek, ve kterých je vše možné, protože vaše vize je příčinou toho, co děláte.

Co vám v životě vaše vize způsobuje?

Jaké zázraky se vám zobrazují, když máte novou identitu a hrajete hru na piráty? Kdo pak jste? Jste jako pirát, nebo pořád vaše staré já?

Vzpomeňte si na dětství. Vaše staré já se nudilo, tak mu rodiče pustili pohádku.

Uviděli jste piráta a jeho odvážné a dobrodružné akce. Vzali jste vařečku (meč), na hlavu nasadili tátovu ponožku (klobouk), kolem pasu si zavázali kousek prádelní šňůry (pásek) a začali na pohovce skákat a bojovat.

Najednou vaše nová identita změnila, co jste dělali – najednou jste byli odvážní, hraví a neporazitelní.

Vidíte, jak se svět kolem vás transformuje? Začínáte mít nová přátelství, potkáváte úplně jiné lidi, získáváte nové příležitosti, navštěvujete nová místa.

Pokud ano, tak vaše vize funguje. Vaše vize změnila vaše chování.

Tajemství změny identity je v soukromých vítězstvích

Nejlepší sportovci světa, jako byl například Kobe Bryant nebo Jaromír Jágr, chodili do tělocvičny jako první a po skončení tréninku často zůstávali a představovali si, jak vyhráli zápas. Trénovali 10x víc než ostatní a měli nejvíc osobních trenérů. Vždy byli 3 % za hranicí komfortní zóny a neustále posouvali své hranice. Zdokonalovali ty nejmenší stránky svých dovedností.

Nejúspěšnější lidé si hrají.

Každý z nás je tak silný, jak silná je jeho nejslabší část. Nesouhlasím se současným tvrzením, že se máte věnovat jen silným stránkám a ty slabé ignorovat. Vaše silné stránky jsou vaší předností, darem a výhodou, ale skuteční mistři dělají pravý opak.

Jsou si vědomi svých silných stránek, zdokonalují je, ale zároveň transformují své slabé stránky a mění je na silné. Jinými slovy, dokážou být kýmkoliv, kdo se rozhodnou být.

Jste snílek, nebo makač?

Snílci investují peníze a čas do rozptýlení, zatímco makači investují čas a peníze do svých snů.

Díky finanční investici budou vaše sny skutečné. Pokud investujete peníze do svých snů a vizí, tak se vám již staly skutečnými. Vaše finanční a časová investice do snu mění vaši identitu, a tím i vaše chování. Začnete se tady a teď ztotožňovat se svým budoucím já. Dáváte si svolení být tím, kdo chcete být, tak, že už to děláte. Vaše chování formuje vaši osobnost a identitu.

Nejmagičtější okamžik nastane, když si uvědomíte, že už to děláte a že skutečně můžete být pirátem.

Dokážete víc, než si myslíte

Dělejte to a nezastavujte, dokud to není kompletní, bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat.

Jednou mě trénoval bývalý voják speciálních jednotek a řekl mi, abych udělal 20 angličáků s výskokem.

Udělal jsem jen 15 plných angličáků.
Pak mě vyzval, abych si dal 30 vteřin pauzu a udělal to znova.
Udělal jsem jen 10 plných angličáků.
Opět mě vyzval, abych si dal 30 vteřin pauzu a udělal to znova.
Udělal jsem už jen 3 plné angličáky a věděl jsem, že už dám snad jen jeden.
Řekl mi: „Neodejdu, dokud jich neuděláš ještě 100.“
Usmál jsem se a řekl, že tady bude pěkně dlouho. Než uplynula naše tréninková hodina, udělal jsem jich 100. Jeden po druhém.
Můj trenér dokázal zničit mou – mnou vytvořenou – mentální bariéru, že nedokážu udělat 100 angličáků.

Díky tomuto principu jsem si uvědomil, že nejlepší postup je založený na cílech, nikoliv na čase.

Kapitola 7

První krok, jak být úspěšný

Znáte pohádku Císařovy nové šaty? Každý z nás žije v podobné iluzi reality.

Přetvařujeme se, že vypadáme tak, jak bychom chtěli vypadat, ale ostatní nás tak nevidí, nebo naopak máme pocit, že nevypadáme tak, jak nás ostatní vidí.

Měl jsem možnost koučovat krásné lidi, kteří měli pocit, že jsou oškliví. Měl jsem možnost koučovat velmi úspěšné lidi, kteří si vůbec nevěří a mají syndrom podvodníka. Jak si myslíte, že je ostatní vidí?

Pokud máte odvahu vydat se na nové nebezpečné dobrodružství, tak se budete muset podívat do zrcadla a říct si pravdu.

Vy jste císař.

Budete muset být k sobě radikálně upřímní. Pravděpodobně to bude bolet, ale nemusí to bolet dlouho. Tato bolest upřímnosti je zdravá bolest, která vám pomůže dosáhnout vašeho snu.

Myslíte si, že to nebude potřeba?

Pak zatím nemáte sen, který by byl dostatečně velký nebo dostatečně důležitý. To, co vás dostalo sem, vás nedostane tam. Dokud se doslova vědomě neodpojíte od sebe sama, tak nebudete mít možnost začít chodit se svým budoucím já, které vás povede z vaší vytvořené budoucnosti.

Nepotřebujete se měnit, pokud vám v životě stačí 10% nárůst výsledků. Pokud máte jiné ambice a chcete v životě dosáhnout 10x výsledků, tak bude muset dojít k transformaci.

Každý z nás může dosáhnout mnohem většího úspěchu, než si myslí.
Transformace života je jedno-duchá. Má to však jeden háček, jedná se o proces, který nazývám lezení na horu bez vrcholu.

Když je to jednoduché, proč to nemá každý?

Položil jsem tuto otázku svým klientům, mezi které patří velmi úspěšní, bohatí a chytří lidé, a zeptal jsem se svých učitelů, kteří mě vedou. Získal jsem různé odpovědi, ale nejlepší byla ta od kouče Steva Hardisona: „Mirku, nehledej odpověď u druhých lidí. Co vždy bránilo tobě, abys byl mnohem úspěšnější než ostatní úspěšní lidé?“

Ještě teď se usmívám, když si vzpomenu, na co jsem přišel: „Jsem to jen já sám.“
Pokud ještě neznáte knihu The Big Leap (česky vyšla jako Zóna úspěchu), tak vám ji doporučuji. V knize Dr. Gay Hendricks vysvětluje tzv. „upper limit problem“.
Dr. Hendricks popisuje, že podvědomí je fyzické tělo a je založené na emoční úrovni člověka. Pokud patříte k lidem, kteří nejsou zvyklí cítit se skvěle, tak se pravděpodobně ve chvíli, kdy se cítíte skvěle, začnete podvědomě chovat tak, že vytvoříte chaos.

Dám vám příklad z praxe. Koučuji úspěšnou podnikatelku, která má pod sebou databázi 300 000 lidí a vede 30 lídrů. Tato žena se rozhodla, že začne žít jiný život. Už nechtěla trávit 18 hodin prací a každého držet za ruku, ale chtěla získat 10x více času na svou rodinu, záliby a manžela. Pomalu se jí ze života vytrácela intimita, láska a pocit domova. 15 let ustavičně dřela, aby se stala touto ženou, a když se ji to podařilo, tak zjistila, že před ní stojí ještě větší výzva a ještě víc práce.

15 let toužila po úspěchu, a když ho získala, tak její „upper limit“ (vnitřní sabotážní program) způsobil, že si ještě víc naložila. Není možné teď být úspěšná a spokojená, když jsem 15 let usilovala a zdolávala nemožné. Její tělo (podvědomí) se považuje za ženu, která musí dřít, a nic není zadarmo. Proto i když vydělává 500 000 Kč/měsíc, tak se dře a vše musí dělat sama. Jenže nyní k tomu má 3x víc zodpovědnosti, práce a starostí.

Vzpomínám si i na svůj příběh s upper limitem. Když jsem se rozhodl, že budu koučovat úspěšné, bohaté a chytré lidi, a podařilo se mi během 4 měsíců být plně obsazený kouč, tak jsem začal hned vymýšlet, co dál. Moje tělo však na takové situace vždy reaguje tím, že během týdne přiberu 10 kg. Vždy, když se mi daří a druzí lidé říkají, že jsou se mnou spokojení, ztloustnu. Když tloustnu, začínám být nespokojený se sebou, a tím pádem i se životem, který žiji. Začnu hned vymýšlet, co vše dalšího musím udělat, začnu být nepříjemný na své okolí a… víc už nemusím popisovat, protože věřím, že už začínáte chápat, co je „the upper limit problém“ (problém s horním limitem).

Problém této situace je v tom, že co si nevědomě myslíte, to nakonec máte.
Když to vidíte, tak s tím lze něco dělat. Začnete vidět varovné signály. U mě to je pásek na kalhotách nebo touha být schovaný, aby mě nikdo neviděl. Někdy mám takové pocity, že bych nejraději svou firmu prodal a začal znova a lépe. Ačkoliv jsem úspěšný a uznávaný, tak mám syndrom podvodníka.

Dnes mám tento stav rád. Těší mě, protože vím, že jdu vpřed a mohu si užívat štěstí, úspěch, obdiv a uznání, které mi ostatní poskytují. Tento stav bytí je i pro vás příležitost zastavit se a odpustit sami sobě, že si nevědomě sabotujete úspěch.

Když teď víte o problému s horním limitem, tak vám odhalím způsob, jak 10x zvýšit svůj příjem, úspěch, štěstí a volný čas na to, na čem vám nejvíce záleží a co je pro vás skutečně důležité.

Musíte mít jeden cíl

Ne dva cíle, ale jen jeden, protože čím konkrétnější a jasnější je vaše zaměření, tím větší hybnost naberete.

Nerozhodujte se nad cílem, ale vyberte si ho. Je velký rozdíl mezi rozhodnutím a volbou. Když se rozhodujete, musíte odříznout alternativní možnosti, ale stále budete přemýšlet, zda vaše rozhodnutí bylo správné. Můžete si vytvořit rozhodovací deník a pravidelně do něj nahlížet, nebo si můžete vybrat, co chcete.

Pokud nejste na 100 % rozhodnutí, tak stále nevíte, co chcete.

Nestačí být rozhodnutý na 80 %, 90 % ani na 99 %. Vaše rozhodnutí musí být na 100 %. Pak je to totiž volba.

Lidé, kteří si nevybrali, mají většinou více cílů. Pokud máte dva a více cílů, tak jste se ještě nerozhodli.

Jen jeden cíl.

Jeden cíl nevytváříte teď vy, ale vytváří ho vaše budoucí já, kterým se chcete stát.

Kdo jste si vybrali, že budete?

Pokud nedokážete být radikálně upřímní sami k sobě a ke svým konkrétním a konečným cílům, vydáte se špatným směrem.

Musíte mít jasno v tom, co skutečně chcete a na čem vám skutečně záleží a proč to chcete.

Teprve pak můžete nastavit jeden cíl. Tento jeden cíl musí být vetší, než jste vy samotní. Musí být tak velký, že vás vzrušuje a zároveň děsí. Během své praxe jsem si sestavil 10 kontrolních bodů, jak si nastavit jeden cíl:

1) Je cíl konkrétní a měřitelný?
2) Je cíl formulován pozitivně?
3) Je cíl dostatečně náročnou výzvou za hranicí pohodlí?
4) Je cíl dosažitelný?
5) Mohu tento cíl ovlivnit?
6) Naplní cíl zájem všech zúčastněných stran?
7) Přinese mi cíl nějaký rozdíl v životě?
8) Je cíl něčím, na čem mi záleží a co je pro mě důležité?
9) Je cíl formulován jazykem založeným na budoucnosti?
10) Jak tento cíl vypadá v realitě?

Jeden cíl je vše, co potřebujete, abyste změnili celý svůj život.

Jen jeden cíl.

 • Jaký je váš jeden cíl?
 • Vybrali jste si tento cíl?
 • Milujete svůj jeden cíl tak, že jste ochotní pro něj „zemřít“?

Pokud ano, tak se nerozhodujte, vyberte si ho a jděte si za ním. Když máte jeden cíl, který jste si vybrali, tak vaše identita není tvořena okolnostmi, ale vaše identita je tvořena tímto cílem. Vaše rodinná role se změní. Změní se i prostředí a vše, co budete dělat.

Když budete mít ten správný jeden cíl, tak se život bude radovat a nejbližší lidé ve vašem okolí budou zářit a říkat vám, že je radost vidět vás v této energii. Vše vám půjde jednodušeji a váš život vzplane.

Pokud na této cestě pocítíte, že se něco děje, že vám lidé začínají říkat, že jste divní, odpojení a nepřítomní, tak jste narazili na problém s horní hranici (upper limit) nebo máte nevědomě dva a více cílů.

Vytváření vytvořené identity

Při studování nejnovějších vědeckých poznatků o fungování lidského mozku jsem si všiml, že většina psychologů a odborníků na lidský mozek tvrdí, že jediný způsob, jak ošálit mozek, je jednat v přítomnosti z vytvořené budoucnosti. Jinými slovy, být v přítomnosti svým budoucím já.

Dám vám silný důkaz.

Nikdo z nás nemůže vědět, kým budeme za 10 let. Vzpomeňte si na to, kdo jste chtěli být před deseti lety a kdo ve skutečnosti nyní jste?

Já osobně jsem chtěl být nejuznávanější sklenářský specialista, kterého zná celý svět, a nyní jsem kouč bohatých, úspěšných a chytrých lidí na této planetě. Nikdo mě nevedl a neměl jsem žádného specialistu na proces (kouče a lídra), který by mi pomohl v přítomnosti jednat z vytvořené budoucnosti. Představoval jsem si jen sám sebe jako dokonalejší osobu – „vyleštěnější já“.

Einstein jednou řekl: „Představivost je důležitější než vědění.“

Vaše nová identita musí být založena na vytvořeném budoucím já, které vychází z vašeho jediného cíle. Když dokážete vytvořit své budoucí já jako někoho úplně jiného, můžete si položit skvělé otázky:

 • Kdo jsem?
 • Jaký jsem?
 • Jakou mám každodenní rutinu?
 • Kdo jsou moji přátelé?
 • S kým se potkávám a kde trávím čas?
 • Kolik peněz vydělávám?
 • Co studuji?
 • Na čem mi záleží a co je pro mě důležité?
 • Jak se oblékám a jakou komunitu navštěvuji?

Odpověděli jste si na tyto otázky? Vytvořili jste někoho úplně jiného? Někoho, kdo není jen dokonalejší současné já?

Pokud ano, tak vám chci prozradit jedno tajemství: „Celému světu je úplně jedno, koho jste vytvořili, jaké máte záměry a vznešené úmysly se svým novým já. Dokud nezačnete z této nově vytvořené osoby v přítomnosti jednat, neznamená to nic.“
Abyste mohli dosáhnout svých cílů, budete muset vytvořit dostatečně silný závazek těchto cílů dosáhnout a odvážně se vydat vstříc dobrodružství. Jaké dovednosti bude vaše budoucí úplně jiné já potřebovat?

Pokud začnete v přítomnosti jednat jako vaše budoucí já, a nebudete se cítit nepříjemně a nebudete mít strach, tak jdete po cestě někoho jiného. Pravděpodobně nemáte dostatečně velký a důležitý cíl, který by změnil vaši identitu, nebo se snažíte být jen někdo, koho dobře znáte.

Je přirozené, že podvědomí vás začne tahat k něčemu, co je mu dobře známo. Mozek je nastavený na přežití, a pokud se necítíte pohodlně, máte strach, tak vás podvědomě začne stahovat zpět k starému já. Odborně se tomu říká homeostáze.

Jedná se o schopnost živého organismu udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jeho fungování a existence, i když se vnější podmínky mění.

Normální je být průměrný

Pavel Vosoba ve své knize Únik z průměrnosti píše: „…velikost člověka není v záznamech toho, co vykonal, ale ve stopě a esenci, kterou na ZEMI zanechal.“

Vše, co považujete za průměrné, nyní již máte. Abyste dosáhli jednoho cíle a zcela změnili svůj život, budete muset uniknout z průměrnosti. Položte si otázky:

 • Jaký je váš průměrný výkon během dne?
 • Jaká je vaše průměrná nálada?
 • Jaké jsou vaše průměrné pocity?
 • Co pro vás znamená „průměrné“?
 • Jaká je vaše průměrná strava?
 • Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

Nemusíte usilovat o dokonalost, ale začněte každý den o 1 % zlepšovat svůj průměr.
Jaký průměr má vaše budoucí já?

Co by se stalo, kdybyste dnes udělali něco jinak a naklonili se o 1 % až 3 % do průměru vašeho budoucího já?

Co kdyby vaše budoucí já vytvářelo standard vašeho současného jednání a chování?
Řeknu vám, co by se stalo – dosáhli byste jednoho cíle.

Není důležité, za jak dlouho ho dosáhnete, ale vaše akce, kterou budete dělat.
Pokud chcete dělat věci, na kterých vám skutečně záleží a které jsou pro vás důležité, potřebujete monitorovací systém právě toho, na čem vám záleží a co je pro vás důležité.

Při koučování úspěšných podnikatelů jsem si všiml jedné věci. Vydělávají hodně peněz, ale nemají co ukázat. Utrácejí to za nadstandardní dovolené, auta a hloupé investice.

Nepřicházejí z vytvořené budoucnosti, ale směřují do ní.

Dokud nebudete vůči sobě radikálně upřímní, tak budete stále nemocní. Každý člověk je stejně nemocný jako jeho tajemství.

Každý z vás může dosáhnout velkého úspěchu. Můžete mít v životě exponenciální nárůst příjmu, štěstí, radosti a zábavy. Můžete toho dosáhnout za poměrně krátký čas.

Jediné, co vás od toho dělí, je transformace vašich záměrů a snů do akce. Jedině akce může změnit vše.

Kapitola 8

Čemu úspěšní lidé říkají ANO?

Rozdíl mezi úspěšnými a velmi úspěšnými lidmi je v tom, že velmi úspěšní říkají ANO věcem, kterým ostatní říkají NE. Jinými slovy, říkají NE věcem, kterým ostatní říkají ANO.

Velká většina lidí řekne ANO drobným věcem, ale ti velmi úspěšní řeknou ANO jen něčemu, co je větší než oni samotní, a říkají ANO jen tomu, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité.

Velmi úspěšní lidé říkají ANO jen těm věcem, nad kterými se jejich budoucí já raduje.

Došlo vám to? Jste tím, čemu řeknete ANO.

Stále říkáte něčemu ANO. Právě zrovna teď, když čtete tento text nebo posloucháte podcast, tak jste řekli ANO tomu, čemu věnujete svůj čas a pozornost. Když ráno mlsáte koblihy a popíjíte u toho sladkou limonádu, tak jste řekli ANO tomu, co budete jíst. Pokaždé, když si pustíte seriál nebo se díváte na sociální sítě, tak jste řekli ANO.

Pravdou však je, že když něčemu řeknete ANO, tak všemu ostatnímu říkáte NE.
Přemýšlejte, chcete žít malý život, nebo říkat ANO jen tomu, na čem vám záleží a co je pro vás důležité, aby se vaše budoucí já radovalo a abyste byli součástí a zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní?

Čemu řeknete ANO, to vytváří vaši identitu

Následující 2 minuty budu mluvit o vědeckých poznatcích a text si bude vyžadovat vaši intelektuální pozornost a úsilí. Nevypínejte nahrávku, ale vyberte si, že objevíte, co říkám.

Kdo skutečně jste, je určováno vaší akcí. Vaše identita se časem stane vaší osobností. Proto je velmi důležité, abyste v přítomnosti jednali z vytvořené budoucnosti, protože pak nemáte defaultní identitu, ale identitu, která je vytvořena z vytvořené budoucnosti skrze váš vytvořený kontext k této budoucnosti.

Vaše akce totiž poskytují vašemu podvědomí informace, kdo jste a za koho se považujete.

Je to jednoduché. Pokud si teď čtete tento článek nebo posloucháte můj podcast, tak jste člověk, který si čte tento článek a poslouchá podcast o tom, jak je úspěch jednoduchý. Takto dospějete k závěru, že jste člověk, který se zajímá o jednoduchost úspěchu.

V knize Nasadit vlastní kůži: Skryté asymetrie v každodenním životě vysvětluje Nassim Nicholas Taleb, že to, co děláte, je nejčastější definice vašeho hodnotového systému. Nebo Simon Sinek ve své knize Začněte s PROČ píše: Vaše jednání ukazuje na to, čemu věříte.

Pokud v něco věříte a nežijete s tím v souladu, tak nejste sám k sobě poctivý. Jinými slovy nejste v integritě sám se sebou, což psychologové nazývají kognitivní disonancí – stavem vnitřního konfliktu.

Při koučinku klientů se s kognitivní disonancí setkávám poměrně často. Především u chytrých, bohatých a úspěšných lidí. Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi. Je to stav, kdy je člověk konfrontován a je vyzván, aby porovnal své znalosti, přesvědčení nebo naučené chování. Klient srovnává, co ví, a o čem je přesvědčený, že to ví, s tím, co mu říkám, a jeví se mu to jako nekonzistentní (ve vzájemném rozporu).

Při koučování často dochází ke kognitivní disonanci, když se klient setkává s nekonzistentností (disonancí), kterou prožívá v okamžiku, když je konfrontován s tím, jak právě teď žije, a já mu odhaluji nový způsob bytí a způsob chování a jednání, kterým by mohl být použítý, aby dosáhl svého záměru, smyslu a cíle, se kterým za mnou přišel.

Rozumíte tomu? Já vím, není to zrovna jednoduché téma. Nevypínejte tuto nahrávku, ale chtějte objevit, co vám říkám.

Identita úspěšných lidí

Úspěšní lidé znají dvě rovnice:

 1. Když při hře využijete svou jedinečnou schopnost, tak získáte důvěryhodnost všech ostatních hráčů.
 2. Když se spojíte s těmi správními lidmi a budete mít jejich důvěru, tak získáte peníze.

Nejdůležitějším faktorem pro vytváření důvěry jsou výsledky. Pokud máte výsledky, tak máte i peníze.

Schopnost rozvíjet, poskytovat a obnovovat důvěru je klíčovou dovedností všech velmi úspěšných lidí.

Důvěra je emoční stav někoho, jehož předchozí akce byla v souladu s přesností a zaměřením na to, kdo chtěl být. Jinými slovy, vaše současná důvěra vychází z vašich předchozích rozhodnutí. Tím pádem bude vaše budoucí důvěra vycházet z vašich současných rozhodnutí.

Vaše rozhodnutí vycházejí z toho, kdo jste sami pro sebe a pro ostatní a čemu jste včera řekli ANO. Jste tím, čemu jste včera řekli ANO.

Vaše budoucí identita je jen to, čemu dnes řeknete ANO. Kdo budete zítra, je výsledkem vašich současných ANO.

Čemu dnes řeknete ANO?

Nenechte svou minulost, aby vás definovala. Pokud si uvědomujete, že vaše identita z minulosti má vliv na to, čemu zítra řeknete ano, tak je zřejmé, že nad tím nemáte žádnou moc. Jediný způsob, jak můžete tuto defaultní budoucnost vycházející z minulosti změnit, je vytvořit vytvořenou budoucnost, která bude definovat vaši novou identitu a stane se filtrem na vše, co budete dělat.

Řekněte ještě dnes ANO jen tomu, co jste si vytvořili ve své vytvořené budoucnosti. Kam zaměříte svou pozornost, tam dopadne světlo a vaše cesta se vyjasní. Jak řekl Napoleon Hill: „Čemukoliv vaše mysl uvěří, toho můžete dosáhnout.“

Má to jeden háček. Vaše současná akce musí být v souladu s vytvořenou budoucností. Způsob, jak se vám v přítomnosti jeví svět, musí být vytvořený skrze posilňující kontext – neviditelný filtr, skrze který vidíte svět, lidi a sám sebe.

Jen vy teď rozhodujete, kdo budete, a to právě teď ovlivní vaše jednání a chování. Pokud nejste spokojení se svým jednáním nebo chováním, sami sobě budete signalizovat, že jste někdo jiný, protože jste jen tím, jak se chováte a co děláte.

Jste tím, čemu říkáte ANO.

Kapitola 9

Úspěšní lidé mění pravidla hry

Všimli jste si, že nejúspěšnější lidé téměř vždy mění pravidla hry?

Pracuji především pro lidi, kteří jsou rebelové a mění pravidla hry svého oboru nebo celých průmyslových odvětví. Tito lidé vytvářejí transformační hodnotu, kterou se od nich ostatní chtějí učit a kterou chtějí získat. Jsou to lidé, kteří mění pravidla způsobu podnikání, hospodářské soutěže a celých průmyslových odvětví.

Úspěšní podnikatelé berou podnikání jako hru. Říkají: „Hravost je součástí podnikání a ten, kdo si nehraje, tak ve své podstatě nepodniká, ale jde po cestě někoho jiného.“
Podnikatelé, kteří mění pravidla hry, mění komplexnost v jednoduchost.

Jejich základním problémem je kreativita a vysoká inteligence. Dalo by se říct, že toho mají příliš mnoho v hlavě, a proto potřebují nový způsob myšlení.

Těmto lidem při koučování nepřidávám nové strategie a postupy, ale naopak zjednodušuji a destiluji to nejdůležitější, co navždy změní pravidla hry jejich života a podnikání.

Každý má možnost být velmi úspěšným podnikatelem, který mění pravidla hry. Pokud se jím chcete stát, tak musíte změnit nastavení své mysli a způsob přemýšlení o životě a podnikání.

Jak poznáte, že jste úspěšný podnikatel, který změnil pravidla hry?

Když se vaše konkurence stane vaším nejlepším zákazníkem.

Nemusíte s nikým soutěžit. Jste tak jedineční, že nemáte soupeře.

Neprodáváte komodity, ale možnosti. Když prodáváte komodity, tak narazíte na omezení trhu, ale když prodáváte „možnosti“, tak je váš trh neomezený a vy nemáte konkurenci.

Například: Nenabízejte svou aplikaci, ale možnost být celý den v kontaktu s blízkými přáteli. Nenabízejte aplikaci na tvorbu webových stránek, ale možnost mít jen jeden web. Nenabízejte specifický způsob koučování, ale možnost být rebelem, který mění pravidla hry.

Většina lidí si své myšlenky a nápady hlídá a bojí se, aby jim je nikdo nesebral, ale rebelové své nejlepší nápady a myšlenky sdílejí se světem a nabízejí je všem ostatním, aby je mohli společně rozvíjet, a tím přispívají světu.

Rebelové, kteří mění pravidla hry, nepřemýšlejí nad tím, jak zničit nebo porazit konkurenci, ale přicházejí na trh s nápadem, který konkurenci pomůže vyřešit jejich největší problém.

Víte, proč mám koučovací program pro kouče, které učím, jak si získat finančně zajištěného klienta na dlouhodobý kontrakt? Ano, většina koučů neustále bojuje s konkurencí a nedokážou si představit, že by měli jen 5 klientů na rok, a přitom dosahovali 10x většího příjmu a měli 10x více času na to, na čem jim skutečně záleží a co je pro ně důležité.

Jedním z mých cílů je být učitelem úspěšných podnikatelů, aby měli možnost těžit z mých myšlenek a nápadů. Budu rád, když uvidím, jak moji konkurenti využívají mých postupů a metod a jsou úspěšní nejen v podnikání, ale i v osobním životě.

Pomáhejte konkurenci, aby mohla být úspěšná. Změňte svou konkurenci v loajálního zákazníka.

Jak rebelové pro-dávají

Pamatuji si pohádku S čerty nejsou žerty, kde mluvili o čertovi, který měnil pravidla hry: „Je to rebel!“

Pokud mám nějaký nápad, tak se do něj nezamiluji, dokud není pro-daný.

Ano.

Mám nápad a začnu ho milovat až tehdy, když mám peníze na účtu.

Jak být plně obsazený kouč do 3 měsíců?

Když jsem svůj koučovací program Jak být plně obsazený kouč do 3 měsíců pro-dával konkurenci, tak mi říkali, že mi drží palce a že budu překvapený, jak to ve světě koučinku funguje. Nevěřili mi, že je to možné, tak jsem tuto myšlenku pro-dal sobě a během prvních 3 měsíců jsem měl 5 platících klientů na roční spolupráci.

Pokud se bojíte odmítnutí a máte strach, že na trhu budete za rebela, tak nikdy nezměníte pravidla hry.

Klientům nenabízím koučovací program na to, jak být plně obsazený kouč, ale nabízím jim možnost změnit pravidla hry, aby mohli být během 3 měsíců plně obsazeným koučem.

Problém ostatních koučů není v tom, že by nebyli dobrými kouči nebo měli špatné koučovací techniky, ale v tom, že svůj koučink nabízejí lidem, kteří nejsou jejich klíčovými klienty.

Být rebelem, který mění pravidla hry, znamená, že transformujete sebe z role prodávajícího do role kupujícího.

Každý podnikatel chce cokoliv, co mu zjednoduší podnikání, co bude levnější a rychlejší. Budou se vás ptát: „Uděláš to ty?“

Podnikatelé, kteří mění pravidla hry, se nebojí odmítnutí. Nabízejí své nápady za účelem získání zpětné vazby. Testují své nápady přímo v aréně.

Dan Sullivan ve své knize Game Changer píše: „ANO vás odmění, NE vás naučí, ale MOŽNÁ vás zabije.“

Podnikatelé, kteří mění pravidla hry, nastavují novou úroveň průměrnosti odstraněním všech MOŽNÁ. Vyhledávají zákazníky, kteří maximalizují jejich tvorbu.
Kdo je váš nejlepší zákazník?

Mám pro vás jedno tajemství. Váš ideální zákazník je ten, koho ráno vidíte v zrcadle. Podívejte se ráno do zrcadla a buďte k sobě radikálně upřímní o tom, kdo jste.

Moji optimální zákazníci jsou lidé, kteří jsou:

- houževnatí,
- tak dobří, že je nelze přehlédnout,
- kreativní,
- vytrvalí,
- týmoví hráči,
- odvážní riskovat,
- ochotní se změnit,
- posedlí svým jedním cílem,
- již úspěšní lidé,
- bohatí.

Tito lidé dokážou využít mých hodnot a myšlenek. Těmto lidem mohu pomoci být legendou na trhu.

To nejdůležitější až na konec – peníze

Během praxe jsem zjistil, že dokud jsem svou pozornost zaměřoval na peníze, tak jsem jich neměl nikdy dost. Nebylo vždy snadné peníze získat. Byl jsem v podstatě chudý člověk. Dnes jsem bohatý člověk. Bohatí lidé neřeší peníze, protože si uvědomují, že peníze budou mít, když budou soustředit pozornost na své jedinečné schopnosti a většinu pracovního času si budou hrát.

Čím víc si hrajete, tím více roste vaše kreativita, a tím jste šťastnější.

Bohatí lidé jsou neustále ve spojení s lidmi, kteří je inspirují. Způsob, jakým se zobrazují světu, vytváří jejich důvěryhodnost. Důvěra a integrita je jednou z jejich klíčových hodnot.

Podnikatelé měnící pravidla hry mají dva zákony:

 1. Když při hře využijete svou jedinečnou schopnost, tak získáte důvěru všech ostatních hráčů.
 2. Když se spojíte s těmi správními lidmi a budete mít jejich důvěru, tak získáte peníze.

Nejúspěšnější lidé si nekladou otázku, jak vydělat více peněz, ale jak znásobit svou jedinečnou schopnost, kreativitu, důvěryhodnost, spojení a důvěru.

Ti nejúspěšnější lidé mají svého manažera inovací, aby jejich hru měnící nápady přivedl k životu. Nekladou si otázku, jak to udělat, aby tento nápad změnil pravidla hry, ale kdo to udělá.

Kdo je pro vás manažerem inovací, který bude manifestovat v realitě vaše hru měnící nápady?

Kapitola 10

Důvěra je funkcí úspěchu

Nejen v podnikání, ale i v partnerském životě je důvěra to nejdůležitější, co rozhoduje o úspěchu.

Nedávno jsem byl pozvaný jako poradce na firemní poradu, kde neustále docházelo ke střetu majitele firmy s managementem. Obě strany měly pocit, že se spolu nedohodnou na tom, co chce majitel a co potřebuje management.

Po vášnivé hodinové diskusi, kdy jsem viděl, jak obě strany začínají být frustrované, jsem si uvědomil, v čem je problém. Ani jedna strana se necítila pochopená, a proto jejich mozek vysílal signál nebezpečí, které ničilo vzájemnou důvěru.

Během své praxe kouče jsem si všiml, že nejúspěšnější lidé se liší od těch úspěšných v 5 dovednostech, které vytvářejí důvod, proč jim lidé důvěřují a následují je.

1) Autenticky vám naslouchají

Lidé vám nemohou důvěřovat, když se necítí pochopeni. Být pochopen znamená, že budete naslouchat bez zapojení svých postojů, pohledů, názorů, ospravedlňování, souzení významné minulosti a čehokoliv jiného, čím byste mohli být ovlivněni, nebo co vám může bránit v tom, aby se ostatní cítili skutečně pochopeni.

Tento druh naslouchání je skutečně autentickým nasloucháním. Není to aktivní naslouchání, není to ani hluboké naslouchání. Je to skutečně autentické naslouchání, kdy dokážete být autentičtí o své neautentičnosti.

Leadership stojí a padá s tím, jak dokáže být lídr autentický o své neautentičnosti.
Druhý člověk se cítí pochopen, když řekl vše, co chtěl říct, a nechce už nic dodat k tomu, co právě řekl.

Neznamená to, že ho necháte vymluvit, až už únavou nemá co říct, ale že se cítí skutečně pochopený a že vy jste skutečně slyšeli, co říkal, a rozuměli tomu.

Pocit „jsem pochopen“ při naslouchání vzniká tehdy, když dokážete znovu vytvořit realitu druhého člověka. To se může stát, když nasloucháte z pohledu „jejich reality“, ale vynecháte „jejich“ ze svého naslouchání.

Při autentickém naslouchání nejde o to, jestli souhlasíte, nebo nesouhlasíte, vy jen znova vytváříte konkrétní „jejich realitu“ bez toho „jejich“.

Jednodušeji řečeno, při autentickém naslouchání pochopíte, co je řečeno, bez dodání nebo odebrání něčeho z toho, co je řečeno.

Nejedná se o způsob, kdy je druhý vyslyšen, jedná se o pocit, kdy druhý člověk po tom, co vše řekl, má pocit, že je pochopen. Nejde tedy ani o pocit, že jste mu naslouchali.

Když umíte autenticky naslouchat, tak nasloucháte bez sebemenšího odporu k tomu, co někdo říká. Nemáte žádný názor na to, co druhý říká. Během naslouchání k tomu, co mluvící říká, nebo o čem mluví, nic nepřidáváte. Ani nejste v pozici „já už vím“.

Nasloucháte z pohledu, že je to jen to, co je pro druhou stranu „skutečné“.

Vraťme se k příběhu, kdy jsem byl pozván jako poradce na firemní poradu. Majitel a management firmy se navzájem vyslechli a porozuměli tomu, co ten druhý říká, ale navzájem se nezanechali s pocitem kompletního pochopení. Když jsem si převzal slovo a zanechal obě strany s pocitem kompletního pochopení, majitel firmy se dozvěděl důležitou informaci: „Ty nám nevěříš!“

Na tomto krásném příkladu můžete vidět, že díky autentickému naslouchání můžete objevit klíčové informace, které by vám při běžném způsobu poslouchání nebyly k dispozici. Obě strany uvízly v pevně držených postojích, pohledech, názorech, racionalizacích, ospravedlňování a v posuzování. Tím zažívaly pocit, že nedošlo k pochopení.

Velmi úspěšní lidé jsou při naslouchání zvědaví, chtějí rozumět tomu, co druhý říká, a záleží jim na tom.

Když prodáváte své nápady, produkty nebo služby, druhý člověk vám bude důvěřovat jen tehdy, když se bude cítit pochopený.

2) Zajímají se o to, na čem vám skutečně záleží a co je pro vás důležité

Na mém příběhu o náročné a frustrující poradě si můžeme ukázat další dovednost velmi úspěšných lidí. Mezi managementem a majitelem firmy nebyla důvěra, protože jednotlivé strany necítily, že je pro druhou stranu důležitý jejich „záměr“ a „pohnutky“.

Ve chvíli, kdy lidé necítí, že vás skutečně zajímá jejich záměr a pohnutky a že jim rozumíte, tak se cítí nepříjemně a často přechází do frustrace z nepochopení.
Víte, jak jsem si převzal slovo, abych změnil náladoprostor porady, kam jsem byl pozvaný jako poradce?

„Williame, počkej, počkej. Chceš říct, že tvá divize je od 1. března připravena věnovat maximální pozornost novému projektu?“ Odpověděl: „Ano, říkám to tu celou dobu.“ Pokračoval jsem: „To je důležité, co říkáš, můžeš nám o tom říct víc, jedná se o klíčovou informaci.“

William během vteřiny získal pocit: „Konečně jsem pochopen a záleží na tom, co říkám.“

Když lidé cítí, že jejich potřeby jsou pochopeny, jsou ochotni investovat čas a energii do něčeho nad rámec toho, co nyní dělají.

Když lidé vnímají, že to myslíte upřímně vážně a chcete pro ně to nejlepší, vytvoříte hybnost, která pracuje pro vás.

Toužíte-li po jejich blahobytu, cítí to a budou toužit po vašem blahobytu. Znalost záměru a pohnutek vašeho týmu je pohon pro důvěru.

Upřímný zájem není možné předstírat. Existuje dovednost, kterou má každý člověk – používání zrcadlových neuronů. Jedná se o schopnost zrcadlit mozkovou aktivitu druhého člověka. Druzí lidé doslova vnímají vaše pocity. Snadno tak odhalí, když zájem jen předstíráte.

3) Jsou způsobilí v tom, co dělají

Můžete mít sebelepší záměry, odhodlání a informace, ale pokud vám druzí neuvěří, že jste způsobilí provádět danou činnost, tak nemůžete dosáhnout úspěchu při manifestaci výsledků v realitě.

Úspěšným lídrem se nenarodíte, musíte se jím stát a následně jím být za každé situace bez ohledu na okolnosti. Buď jste dobrý lídr ve všech oblastech života, nebo si na něj jen hrajete.

Skoro pokaždé, když začnu koučovat velmi úspěšného člověka, slyším: „Nepotřebuji kouče na leadership, jsem dobrý lídr, ale co bych teď potřeboval, je být více doma s rodinou, mít 10x více času a…“

Není možné být dobrý lídr v práci, ale nebýt dobrý lídr sám sobě nebo doma. Buď jste lídr ve všech situacích bez ohledu na okolnosti, nebo si na něj jen hrajete a nejste k sobě radikálně upřímní.

Aby vám v pozici lídra mohl někdo důvěřovat, musí vědět, že máte schopnost vést lidi. Váš tým musí věřit, že máte schopnost efektivně uplatňovat leadership a vést tým z vytvořené budoucnosti k dosažení výsledků.

Pokud chcete být úspěšný lídr, musíte se cítit jako úspěšný lídr a kolektivní vědění každé buňky vašeho těla musí tuto informaci vysílat do světa.

Dobrého lídra poznáte během několika minut, kdy mu dáte možnost, aby vás vedl.
Lidé vám musí důvěřovat, že je dovedete z bodu A do bodu B.

Zamyslete se nad tím, jak vypadá člověk, který je skutečným lídrem, kterému můžete důvěřovat. Co z něj vyzařuje, jaký jazyk používá, jaké máte v jeho přítomnosti pocity, jak vypadá jeho chování, jaké má výsledky?

4) Mají určitý druh charakteru

Důvěru nevyvolá charakter člověka, ale určitý druh charakterových vlastností, jako je například integrita, radikální upřímnost atd.

Abychom někomu věřili, musí daný člověk vykazovat určité charakterové vlastnosti, které odpovídají tomu, v čem jim důvěřujeme. Jinými slovy musí vykazovat určitou úroveň hodnověrnosti.

 • Od kouče a poradce chceme, aby byl objektivní a moudrý, aby nebyl reaktivní.
 • Od zdravotní setry chceme, aby měla soucit.
 • Od výkonného ředitele chceme, aby byl součástí a zdrojem integrity a autenticity.
 • Od lídra chceme, aby měl neustálý nadhled, ale přitom dokázal být v případě potřeby i v první linii.

Důvěru si můžete vytvořit tím, že budete prokazovat určitý druh charakterových vlastností, které jsou potřeba k tomu, aby vám lidé důvěřovali v kontextu vaší žádosti o důvěru.

Pokud nejste autentičtí, tak si můžete být jistí, že si toho všichni všimnou.

5) Jsou zdrojem integrity

Důvěryhodnost získáte tím, že budete vědět, kdo skutečně jste, a budete dosahovat výsledků. Když nemáte výsledky, které se od vás očekávají, ztrácíte důvěryhodnost.
Pokud vaše slova nejsou ve shodě s tím, co děláte, tak vám nikdo nebude důvěřovat.

Jinými slovy, pokud dáte někomu své slovo, ale pak ho nectíte, tak není možné vám věřit.

Kde se nachází vaše slovo v době, kdy dáváte slib, že ho dodržíte?

Být mužem/ženou integrity si vyžaduje víc než jen být čestný. Osobní integrita člověka je především o tom, jak dokážete v realitě manifestovat to, co říkáte.

 • • Jakou mají ostatní zkušenost s tím, jak doručujete výsledky?
 • Dorazili jste na schůzku včas?
 • Měli jste o ně skutečný zájem?
 • Splnili jste úkol tak, jak víte, že měl být udělaný?
 • Udělali jste věci tak, jak jste řekli, že je uděláte?
 • Udělali jste vše, co se očekávalo, že uděláte?
 • Znají vás jako člověka, u kterého platí, že co řekl, je to, co řekl, a neznamená to nic jiného?
 • Stojíte si vždy za tím, co jste řekli, nebo rádi měníte názor?
 • Dodržujete a užíváte si pravidla, zákony a předpisy společenství, ve kterém se nacházíte?

Bez osobní integrity není důvěra.

Jediné, na čem záleží, je vaše schopnost dát slovo a ctít ho v době, kdy má být dodrženo. Vaše výsledky rozhodují o vaší důvěryhodnosti.

Možná teď namítnete, že není možné vždy dostát svému slovu, protože různé okolnosti, jako například dopravní situace na dálnici D1, mohou ovlivnit vaši akci. Nebo se prostě rozhodnete, že své slovo nedodržíte. Být člověkem integrity není o morálnosti, ale o tom, zda budete ctít své slovo. To znamená, že svým chováním a jednáním za sebou nezanecháte nepořádek a vždy obnovíte integritu vztahu, aby v realitě bylo jen vaše slovo a všichni se na něj mohli spolehnout, protože vaše slovo je v souladu s vaší akcí (chováním/jednáním).

Nejúspěšnější lidé se od úspěšných lidí liší tím, že těchto 5 dovedností zvládli na mistrovské úrovni. Stali se mistry důvěry, protože si uvědomují, že jedině mistrovská úroveň v těchto nejdůležitějších pěti dovednostech jim umožní dosahovat výsledků.

Jsou doslova použiti tím, že jejich jednání a chování je v souladu s jejich slovy a určitými charakterovými vlastnostmi. Způsobile dělají to, čemu dali své slovo. Autenticky se zajímají o pocity a potřeby druhých lidí. Využívají určitý druh naslouchání, aby ostatní měli pocit, že jsou pochopeni.

Jsou tu ještě tři věci, které vnímám jako velmi zásadní a klíčové pro bytí úspěšným člověkem.

Je skutečně jedno, po čem toužíte, jak vznešené záměry máte nebo co byste chtěli dělat. Jedině akce může vše změnit. Proto se ti nejúspěšnější lidé liší od těch úspěšných v tom, že jsou vždy příčinou v tom, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité. Jsou vždy součástí a zdrojem něčeho většího, než jsou oni samotní, a mají odvahu dostat se za způsob, za koho se považují.

Kapitola 11

Úspěšní lidé se vzdávají toho, co mají, aby měli něco lepšího

Už na vysoké škole v roce 2000 jsem se začal zajímat o to, proč jsou někteří lidé úspěšnější než ti ostatní. Zajímalo mě, jak mohu dosáhnout skutečně velkého úspěchu. Od té doby uplynulo 20 let a já píšu tento článek a sdílím tento podcast, abych se s vámi podělil o velké tajemství těch nejúspěšnějších lidí na zemi.

Nejúspěšnější lidé planety ve chvíli, kdy dorazí do cíle, začínají opět znova.

Jejich současný úspěch pro ně není překážkou budoucího úspěchu. Nestojí sami sobě v cestě. Jejich budoucnost je vždy větší než jejich minulost.

Jinými slovy, úspěch, který teď máte, je právě teď minulostí, a pokud nemáte před sebou vytvořenou budoucnost, která je větší, než jste vy samotní, tak pravděpodobně nemůžete být dlouhodobě udržitelně šťastní.

Aby vaše budoucnost byla větší než vaše minulost, není možné být stejným člověkem, jako jste nyní. Dokud se totiž nedostanete za to, za koho se nyní považujete, nepřestanete žít ve své minulosti.

Život v minulosti vás nedostane do budoucnosti. Jedině život v přítomnosti z právě vytvořené budoucnosti vás může dostat tam, kde chcete být.

Vědomě se odpojte od svého minulého já, které je právě teď již minulostí a nechte budoucnost, aby definovala vaši novou identitu, skrze kterou budete v přítomnosti jednat. Pokud chcete něco nového a většího, tak musíte začít dělat věci jinak a musíte se stát někým jiným.

Vzdejte se toho, co máte, kvůli tomu, co chcete.

Když se ohlédnu zpět za svými kariérními a osobními úspěchy, tak pro mě úspěch nikdy nebyl to, kolik času trávím tím, co mám rád, ale to, jak málo času trávím tím, co nenávidím.

Zrovna teď, když píšu tento text, slyším za dveřmi paní, která nám pomáhá s úklidem domácnosti. Včera u nás zase byla paní, která nám pomáhá s péčí o děti jejich doprovázením na cestě k dospělosti. Když jsem se jich zeptal, co na této práci mají rády, na čem jim záleží a co je pro ně důležité, tak mi obě odpověděly:

„Nemůžu si pomoct, ale mě to prostě baví. Záleží mi, aby po mě zůstalo uklizeno tak, jako by to byl můj dům.“

„Miluji, když se děti usmívají a jsou šťastné, a líbí se mi, jak objevují svět.“

Paní, co nám pomáhá s úklidem, se mě na oplátku a se zájmem zeptala na tu samou otázku. Odpověděl jsem jinak, než očekávala: „Miluji proces, skrze který dělám to, na čem mi záleží a co je pro mě důležité. Je jedno, jakou budu dělat práci, ale je pro mě mnohem důležitější, abych za sebou zanechal nějaké dědictví, aby moje práce měla vliv (dopad), abych měl svobodu bytí a svobodu jednání, vnitřní energii a klid na mysli. Záleží mi na tom, abychom já a moje výsledky byli pro lidi příležitostí žít život, který milují a který stojí za to žít. Chci, aby děti mých dětí byly tím, co teď předávám druhým lidem, již použití a mohly pro sebe objevovat něco ještě většího, co si teď ani nedokážu představit. Doslova jsem tím posedlý a těším se, až uvidím, jak se tyto výsledky manifestují v realitě.“

Paní uklízečka se na mě usmála a pak řekla: „Takhle pěkně to říct neumím. Co tedy děláte?“

„Koučuji úspěšné, chytré a bohaté lidi, kteří chtějí změnit to, za koho se považují, vědomě se odpojit od toho, co mají, aby dosáhli toho, co chtějí,“ odpověděl jsem s lehkostí a láskou.

Tázavě se mě podívala: „Jak mám vydělávat více peněz, abych byla bohatá a úspěšná?“

Začal jsem se jí ptát:

 • Jste ochotná vzdát se toho, co máte, kvůli tomu, co chcete?
 • Jste ochotná přestat jen uklízet a místo toho, abyste si nechala platit za svůj čas, prodávat lidem jejich sen?
 • Jste ochotná se přestat držet toho, co máte, když víte, že je to ta samá věc, která vám brání získat to, co opravdu chcete?
 • Jste ochotná začít sloužit králům?
 • Jste ochotná investovat peníze, čas a energii do toho, abyste se zbavila své závislosti sama na sobě?
 • Co jste pro to už udělala?

Co myslíte, že mi odpověděla?

V jedné mega slavné knize nazvané Snadná cesta, jak přestat kouřit autor Allen Carr vysvětluje, že důvodem, proč lidé zůstávají v závislosti, je strach z neznámého.

Ve vědecké studii Fear of the unknown: One fear to rule them all? se vědci shodují na tom, že strach z neznáma je základem všech strachů.

Nejúspěšnější lidé se nebojí otevřít změně a dokážou převzít odpovědnost a vytvořit závazek dosáhnout nové budoucnosti. Nejúspěšnější lidé vědí, že to bude těžké, ale přesto mají odvahu se změně zranitelně otevřít.

Chcete uklízet králům a mít blahobyt, nebo uklízet domácnosti obyčejným lidem, abyste měli na živobytí?

Legendární trenér a kouč Tim Grover v knize Relentless odhaluje, co je zapotřebí k dosažení skvělých výsledků, a ukazuje, jak být vytrvalý a dosáhnout toho, co si přejete. Jedna věta z této knihy mi utkvěla v hlavě dodnes: „Nemysli. Už víš, co musíš udělat, a víš, jak to udělat. Co ti brání?“

Být bohatý a úspěšný je snadné

Každý z nás se intuitivně rozhoduje na základě okolností a svých přesvědčení o sobě, jiných lidech nebo o životě.

Nejúspěšnější lidé jsou běžní lidé, kteří mají odvahu dostat se za způsob, za koho se považují. Jinými slovy, dostat se za přesvědčení o nich samotných, která vycházejí z jejich zkušeností z minulosti.

Dokud pro sebe neobjevíte, že být bohatý a úspěšný je snadné a lze toho dosáhnout v mžiku, tak budete stále hledat způsoby a důvody, proč právě vy nemůžete být úspěšní a bohatí.

Potkal jsem člověka, který toho pro Českou republiku dělá skutečně hodně. Jen tak mezi řečí se mě zeptal, co dělám. Odpověděl jsem mu, že koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem v myšlení bohatých, úspěšných a chytrých lidí. Tato věta je pro mě jakýsi filtr, kterým velmi rád filtruji lidi, kteří mě nejen slyší, ale také mi rozumí. Víte, co mi suše odpověděl?

„Takže každého.“

Ještě teď se usmívám, jak jsem se nahlas začal smát…

V tom okamžiku jsem věděl, že přede mnou stojí člověk, který to již pochopil.
Uvědomil jsme si, že bych měl své představení upravit na: Koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem lidí, kteří ještě neodhalili, že úspěch, bohatství a chytrost již dávno uvnitř nich existuje, ale oni si toho stále nejsou vědomí.

Víte co?

Považuji se za člověka, který rád mění pravidla hry. Proto svým klientům a všem lidem, kteří za mnou přijdou, říkám, že úspěch a bohatství nemusí být nic náročného a bolestivého. Být úspěšný a bohatý nebolí. Úspěch a bohatství je něco nenuceného a radostného. Není potřeba to hledat, protože když hledáme, tak nemůžeme vidět, že to stačí jen pochopit a prožívat.

Neexistuje žádný mezistupeň, dílčí kroky nebo plán, jak dosáhnout štěstí, bohatství a úspěchu. Vše získáte v okamžiku, kdy to pochopíte. Proto lidem nenabízím žádné kurikulum toho, jak být dobrý lídr nebo úspěšný podnikatel. Úspěch není nikde tam venku, ale je uvnitř vás.

Jak píše David R. Hawkins: „Úspěch je nedílnou součástí energie života samotného.“

Můžete být úspěšní, slavní, bohatí a chytří do té úrovně, jak chcete. Veškeré znalosti světa, koučinky a motivační semináře nejsou zárukou úspěchu.

Úspěch je ladnost, elegance, přirozenost, jednoduchost, vyváženost, přesnost a soustředění na to, co je pro vás důležité a na čem vám skutečně záleží.

Když se stanete mistrem, už nikdy to nemusíte nikomu dokazovat

Když jsem dosáhl vnitřního mistrovství bytí expertem na stavební sklo, tak jsem to už nikomu nepotřeboval dokazovat.

Skutečný mistr v koučinku nemusí hledat lidi všude kolem sebe, aby je mohl koučovat. Když na něj někdo začne verbálně útočit, tak se na něj mistr dívá a autenticky mu naslouchá. Zná desítky způsobů, jak mu pomoci a situaci uklidnit, protože má absolutní jistotu a vnitřní povědomí o svojí schopnosti. Verbální násilník to neví, ale mistr koučinku ho může během několika minut klidně rozbrečet.

Stejně jako mistrovství v koučinku, tak i úspěch je nenucený. Spočívá v dotyku přesného středu podstaty – v pochopení, co úspěch skutečně znamená.

Vědecké články popisují, že průměrný člověk má během dne 10 000 až 60 000 myšlenek a z nich je 95 % stejných jako předchozího dne.

Což by znamenalo, že velká většina toho, co si dnes myslíte, je stejná jako to, co jste si mysleli včera. Co jste si o sobě mysleli včera, je stejné s tím, co si o sobě myslíte dnes.

Většina z nás přesně ví, co má dělat a co chce, ale přesto stále nedosahujeme výsledků, kterých bychom chtěli.

Dokud neuvidíte stále se opakující vzorce myšlení, tak můžete zapomenout na to, že budete úspěšní. Úspěch nespočívá v tom, že zítra budete myslet na stejné věci jako dnes. Pokud chcete být skutečně úspěšný jako nejúspěšnější lidé planety, tak musíte zítra být tím, kdo chcete být, a myslet skrze posilňující kontext z této právě vytvořené budoucnosti.

Napište si svůj seznam toho, čeho se musíte vzdát, abyste mohli mít to, co chcete.
Když tento seznam uvidíte, tak získáte hybnost ke svému cíli. Velký a důležitý cíl vás doslova přitahuje a dává více energie. Když se zbavíte všeho, co není důležité pro to, abyste mohli mít to, co chcete a na čem vám záleží, úspěch se nevyhnutelně dostaví.

Nemůžete tlačit na úspěch, protože potom na druhé straně vzniká odpor (jakýsi protitlak). Váš úspěch vychází z vnitřní síly, která vše přitahuje. Dělejte jen to, co je potřeba udělat a co chcete dělat, abyste dělali jen to, na čem vám skutečně záleží a co je pro vás důležité.

Ano. Vyžaduje si to odvahu.

Nedělejte to, co víte, že víte, nebo o čem si myslíte, že to víte. To, co víte, že víte, nebo o čem si myslíte, že to víte, je jen to, co se s vámi děje vnitřně. Je to jen to, co jste věděli včera.

Jak už jsme si řekli, pokud chcete dosáhnout něčeho většího, než jste vy samotní, tak musíte jednat z identity někoho, kým potřebujete být. Což znamená, že bude potřeba nejednat z toho, co víte, že víte, nebo o čem si myslíte, že to víte, ale vaše akce musí vycházet z toho, co si realita skutečně žádá.

Vaši akci musí vytvářet realita, nikoliv to, co se s vámi děje vnitřně.
Nejúspěšnější lidé na světě se dokázali dostat za způsob, za koho se považují, a v přítomnosti jednat z toho, co právě nevědí a chtějí objevit.

Kapitola 12

Jak koučovat úspěšné lidi

Sám jsem se stal úspěšným podnikatelem a expertem v jedné oblasti, proto mohu s klidným svědomím napsat, že následující slova jsem i sám prožil. Nikdy jsem svůj úspěch neopustil, jen jsem změnil obor podnikání a pokračuji dál.

Objevil jsem, co mě dostalo na vrchol, ale uvědomil jsem si, že mě to už nedostane na ten další. Můj exponenciální růst nezačínal od nuly, ale z místa, kde jsem naposledy skončil.

Není potřeba padnout dolů a šplhat znovu na jinou horu.

Dobrá, ale zároveň děsivá zpráva je, že být úspěšný je lezení na horu bez vrcholu.
Dnes již úspěšně na profesionální úrovni koučuji úspěšné, bohaté a chytré lidi. Při koučování těchto lidí jsem uvědomil, že nezáleží na tom, jak jste úspěšní. Stejně budete zažívat vzestupy a pády, proto pro vás někdo, kdo je ochotný napadnout vaše myšlení, může mít velký přínos.

Většina koučů má strach koučovat velmi úspěšné lidi. Je to škoda, protože by jim často mohli tolik pomoci. Podělím se s vámi o několik tipů, jak pracuji s úspěšnými, bohatými a chytrými klienty.

Jak koučovat jedinečné klienty

Nikdy se nesrovnávejte a nesnažte se s nimi soutěžit. Úspěšní a velmi výkonní lidé často soutěží sami se sebou. Pokud budete srovnávat své vnitřní pocity s tím, jak vypadají na venek nebo v jakém prostředí se pohybují, tak se chytíte do pasti.

Ve chvíli, kdy máte potřebu porovnávat sebe s klientem, máte nedostatečný pocit vlastní hodnoty a můžete zapomenout na to, že budete mít vliv a pomůžete klientovi dosáhnout skutečného rozdílu v životě.

Úspěšní lidé mají svou misi a vy tu svou. Chtějí vydělat miliony, mít větší dopad a přínos světu, touží po rozšíření svého podnikání. Vy jste si vybrali, že budete koučovat, vést a pracovat s nepořádkem v myšlení lidí.

Dělejte svou práci, jak nejlépe umíte, a nenechte se chytit do pavučiny nabídek, které vám tito lidé udělají. Zažijí s vámi transformační zážitky a prožijí exponenciální skok v možnosti bytí, proto budou mít pocit, že byste měli pracovat jen pro ně a být jejich výkonným ředitelem.

Marshall Goldsmith nazval jednu knihu Co tě dostalo sem, tě nedostane tam (What Got You Here Won’t Get You There).

Tou největší výzvou všech úspěšných lidí je úspěch samotný. Velmi často prožívají obavy a strach, aby neselhali a dostáli svému slovu.

Existuje spousta firem, které byly jako startup na začátku úspěšné, ale pak začaly bojovat. To, co jim stačilo na rozjezd, nestačilo na další růst. V podnikání platí Peterův princip, který říká, že každý manažer nebo ředitel firmy většinou dosáhne své úrovně nekompetentnosti.

Ještě jsem se nesetkal s člověkem na vedoucí pozici, který by neustále studoval leadership a nechával se koučovat a vést někým, kdo by pro něj byl zdrojem nejnovějších poznatků o leadershipu a fungování mozku. Většina manažerů a ředitelů firem si přečte knihu, navštíví jeden dva kurzy a tím pro ně poznávání v oblasti vedení lidí skončilo.

Jak byste věřili lékaři, který si po všeobecné lékařské fakultě přečetl pár knih, byl na několika kurzech o tom, co je to být lékař, a pak 5 let nikde nebyl?

Věřte mi, že poznáte rozdíl mezi takovým člověkem a lékařem, který se průběžně vzdělává a neustále studuje nejnovější poznatky o bytí lékařem a efektivním uplatňování medicíny. Stejně tak jako poznáte lídra nebo kouče, který neustále studuje a je v konverzaci o tom, co je být lídrem a efektivně uplatňovat leadership.

Koučování velmi úspěšných lidí nespočívá tolik ve speciálních technikách. Úspěch koučování je ze 40 % závislý na klientově odvaze a odhodlání změnit sám sebe. Z 35 % jde o kvalitu pracovního vztahu, který s klientem vytvoříte, a z 15 % jde o vaše vzájemná očekávání. Všimněte si, že z 85 % nejde o koučovací techniku, kterou použijete.

Studoval jsem různé techniky a přístupy od transakčního po transformační koučování. Dobře znám:

 • ontologické koučování
 • koučování zaměřené na řešení
 • Gestalt koučování
 • NLP koučování
 • psychodynamické koučování
 • existenciální koučování

Ať už jsem použil jakoukoliv techniku, vždy jsem dospěl ke stejnému výsledku. Je tedy jedno, z jakého teoretického konceptu vycházíte.

Klienty nezajímá, jakou techniku použijete nebo jaké kurzy jste navštívili. Ani je nezajímá, kolik certifikátů vám visí na zdi v kanceláři. Jediné, co je zajímá, je to, jestli vám mohou věřit a jestli se díky vašemu koučování a vedení dostanou z bodu A do bodu B.

Copyright © 2020 Miroslav Sázovský
Korekce textů: Alžběta Vintrová
První vydání, Brno 2020

Získejte měsíční newsletter, ve kterém s vámi budu sdílet obsah připravovaných knih a otázky, které rád svým klientům pokládám. Váš email je...