Získejte měsíční newsletter, ve kterém s vámi budu sdílet obsah připravovaných knih a otázky, které rád svým klientům pokládám. Váš email je...

Seznam knih:

Být prosperující kouč vyžaduje mistrovské zvládnutí jazyka koučů a lídrů, který vám poskytne nový způsob vidění světa koučování a vedení sebe a ostatních.

Ve své dvanáctileté praxi konzultanta, lídra a kouče již úspěšných lidí, kteří přispívají ke změně světa a mají na něj velký dopad, jsem si uvědomil, že všichni procházejí stejným procesem, který jim umožňuje prožít průlom na cestě k ještě většímu úspěchu, než doposud zažili. Na začátku vždy udělají závazek, který je větší, než jsou oni samotní, což je přivede k nutnosti vystoupit z komfortní zóny a udělat velký odvážný skok do neznámého a neprobádaného prostoru.

Jediný způsob, jak získat přístup k bytí prosperujícím koučem, je skrze váš postoj ke koučování a vedení sebe a ostatních lidí.

Být úspěšný je skutečně jednoduché. Když to pochopíte, tak to trvá jen jednu vteřinu. Pokud v přítomnosti nežijete z vytvořené budoucnosti, tak žijete malý život. Pokud se na nic netěšíte, nic neděláte a nikoho nemilujete, nemůžete být šťastní. Pokud každý den neusilujete o dosažení svého bdělého snu, tak se necítíte sebenaplnění. Můžete doslova prožívat smutek.
Máte-li však svůj cíl, který není cílem, ale možností v přítomnosti z tohoto cíle žít život, tak skutečně žijete.
Nedělejte tu chybu, že byste si určili cíl, který se má stát, ale vytvořte si vytvořenou budoucnost, ze které přicházíte, abyste v přítomnosti mohli jednat jako vaše budoucí já.