Metoda - From Leader To Master

Cílem má práce je zanechat klienty skutečnými lídry, kteří umí efektivně uplatňovat Leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, kteří mají klid na duši, svobodu bytí a svobodu jednání. Výrazem „své přirozené sebevyjádření“ mám na mysli spontánní a intuitivní způsob bytí a jednání v jakékoliv leadership situaci, jako reakci na to, s čím se musí lídr vypořádat. Jinými slovy nechat klienty pro sebe objevit, jak být mistrem čehokoliv ve svém životě.

Ještě jinými slovy moje metoda je vymyšlena tak, aby lídr pro sebe objevil, jak v jakékoliv leadership situaci nemusí přemýšlet nad postupy nebo metodami, které by měl využít, aby jednal jako lídr a uplatňoval leadership. Metoda From Leader To Master poskytuje doslova bytí, ve kterém je lídr použitý tím, co znamená býtí lídrem a efektivně uplatňovat leadership v době, kdy je potřeba být lídr.

Osobním prožitkem skutečně zažijete, co je být lídr přímo jako hráč na „hřišti“.

Abyste mohli dosáhnout jakéhokoliv posunu ze současného stavu do stavu nového, tak musí dojít ke změně vaší pojmové mřížky a vašeho nastavení mysli o tom, co víte, že víte nebo si myslíte, že víte o leadershipu. Bude potřeba si osvojit a pro sebe objevit novou konverzační doménu, kterou začnete uplatňovat při interakci se světem, s druhými a sami se sebou. Bude potřeba přerámovat váš současný pohled na svět. Pomocí nové lingvistické domény bytí lídrem a efektivního leadershipu začnete vidět svět novým úhlem pohledu. Pohledem skutečného lídra, který v dané leadership situaci, ve které se zrovna nachází, má klid na duši, svobodu bytí a svobodu jednání a dosahuje záměru - vize budoucnosti.

Ti z vás, kteří dokážou efektivně vést ostatní, jsou moudří, ti z vás, kteří ovládli a řídí sami sebe, jsou osvícení.

Nejdůležitějším základem celé metody jsou 3 základní pilíře (základy leadershipu, kontextový framework, ontologická omezení), které vám nebudu prezentovat jako důležité myšlenky, které musíte pochopit a zvládnout. Spíše se zaměříme na intenzivní pochopení souvislostí, jak se vám daná situace jeví a co vám ukazuje v určitých situacích bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Právě pochopením těchto souvislostí vám poskytnu v jakékoliv situaci možnost být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Není možné být lídrem jen v práci a doma ne. Pokud to tak máte, tak někde hrajete falešnou hru.

Být efektivním lídrem v dnešní rychlé době plné neustálých změn a vysoce konkurenčního prostředí, vyžaduje být doslova použitý různými způsoby bytí v přítomném okamžiku, aby odpovídaly okamžité situaci.

Lídr se v daném okamžiku může setkat se situacemi, kdy si právě probíhající situace bude vyžadovat být inspirativním, motivujícím, houževnatým ve svých rozhodnutích o lidech nebo financích, delegující, nebo být hluboce ponořeným do detailů. Přijdou časy, kdy lídr bude muset komunikovat na veřejnosti a kdy bude muset mít soukromé konverzace, kdy bude muset zakřičet nebo naopak se nechat vést. 

Použitím adaptivních způsobu bytí v daných situacích, se kterými se lídr právě teď potýká, není neautentické a je velmi odlišné od hraní vítězných rolí, spíše než být sám sebou.

Dobří lídři jsou schopni vidět a používat jednotlivé odlišnosti jejich způsobu bytí v právě probíhajících situací. Dobří lídři vědí kdy a jak dislokovat jednotlivé způsoby bytí.

V tréninkovém programu From Leader To Master nepopisuji různé styly úspěšných lídrů a nevnucuji vám je, abyste je přijali. To by bylo neautentické, kdybyste přijali a začali uplatňovat hraní nějaké "správné" role při rozvoji leadershipu. V praxi takové hraní "správných" rolí (zkoušet hrát lídra) může být nazváno jako definice neautentického leadershipu.

V tréninkovém programu From Leader To Master se nezabývám psychologickými nebo sociologickými fenomény různých stylů leadershipu. Spíše se zabývám tím, jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Sami pro sebe objevíte rozdíl mezi ontologickým modelem a psychologickým model leadershipu.

Transformace vašeho bytí lídrem a leadershipu na mistrovskou úroveň vám poskytne svobodu bytí v tom, kdo potřebujete být, abyste mohli být výjimečnými lídry.

Obrázek znázorňuje rozdíl mezi tím, když jednáte na základě návodu a manuálu vs. když jste použitý metodikou From Leader To Master.

 

Jak z vás vytvořím lídra?

Naše bytí člověkem (lídrem sám sebe) a efektivní leadership je schováno v jazyku, který používáme při komunikaci s druhými i sami se sebou. Lídra dělají lídrem odborné termíny, které jsou navzájem mezi sebou specifickým způsobem poskládané do konverzační domény, se kterou mezi sebou budeme komunikovat. Mistrovstvím pak bude v této specifické lingvistické doméně, skrze kterou budeme vnímat a chápat svět, ostatní a sebe. Výsledkem bude taková interakce se světem, ostatními a se sebou, jak to dělají lídři.

Jinými slovy pro sebe objevite nový jazyk leadershipu, který začne měnit to, jak se vám jeví svět, abyste mohli dosahovat v jakékoliv leadership situaci nepředstavitelnou produktivitu, a přitom stále měli klid na duši, svobodu bytí a svobodu jednání.  Dokážete-li být lídrem sami sebe, pak teprve můžete v přítomnosti vést druhé do právě vytvořené budoucnosti.

Délka programu

 Stát se mistrem v jakémkoliv oboru si vyžaduje intenzivní a záměrný trénink, změnu nastavení mysli a eliminaci našich ontologických omezení, které nás často limitují v dosahovaní nepředstavitelných výsledků. Ani můj program a postupy, přes které pomáhám lídrům nedokáží urychlit přirozený proces změny ve vašem bytí lídrem. Jinými slovy, nelze se stát mistrem v hraní tenisu, pokud nebudete intenzivně a záměrně trénovat bytí tenistou a efektivní pohyb na hřišti.

Délka osobní transformace lídra a jeho leadershipu trvá 1 až 3 roky.

Ze své zkušenosti však mohu říct, že být skutečně lídrem, který dokáže efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření je jako lezení na horu bez vrcholu. Pokud nezůstanete v konverzaci o tom, co je být lídrem a efektivně uplatňovat leadership, tak tento specifický jazyk přestanete používat. Vaše bytí lídrem a váš leadership začne upadat. Proto vedu každého účastníka k tomu, aby se stal zdrojem těchto konverzací v jeho organizaci.

Být lídrem není o titulu a manažerských dovednostech. Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření je spíše otázkou toho, kdo jste skutečně ve smyslu lidské bytosti. Trénink From Leader To Master nabízí možnost pro sebe objevit, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Obrázek ukazuje, jak náš kontext (neviditelná kognitivní čočka) tvaruje a zabarvuje to, co se nám v realitě zobrazuje (co slyšíme, vidíme a vnímáme).

Moji klienti dělají věci, které dokáže dělat jen malé množství lidí na celé planetě. Jsou silní, vášniví a úspěšní, ale přesto to, co vidí ve své vizi budoucnosti jim připadá jako něco, co je většího, než jsou oni sami. Jsou zdrojem toho, co se stane.

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“

Pokud vám to zní povědomě, pojďme se spolu setkat a objevit, jak vám mohu pomoci a jak si navzájem sedneme.