Metoda - From Leader To Master

Cílem má práce je zanechat klienty skutečnými lídry, kteří umí efektivně uplatňovat Leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, kteří mají klid na duši, svobodu bytí a svobodu jednání. Výrazem „své přirozené sebevyjádření“ mám na mysli spontánní a intuitivní způsob bytí a jednání v jakékoliv leadership situaci, jako reakci na to, s čím se musí lídr vypořádat. Jinými slovy nechat klienty pro sebe objevit, jak být mistrem čehokoliv ve svém životě.

Jinými slovy moje metoda je vymyšlena tak, aby lídr pro sebe objevil, jak v jakékoliv leadership situaci nemusí přemýšlet nad postupy nebo metodami, které by měl využít, aby jednal jako lídr a uplatňoval leadership, ale by byl doslova použitý tím, co znamená být lídr a efektivně uplatňovat leadership.

Osobním prožitkem skutečně zažijete, co je být lídr přímo jako hráč na „hřišti“.

Abyste mohli dosáhnout jakéhokoliv posunu ze současného stavu do stavu nového, tak musí dojít ke změně vaší pojmové mřížky a vašeho nastavení mysli o tom, co víte, že víte nebo si myslíte, že víte o leadershipu. Bude potřeba si osvojit a pro sebe objevit novou konverzační doménu, kterou začnete uplatňovat při interakci se světem, s druhými a sami se sebou. Pomocí nové lingvistické domény bytí lídrem a efektivního leadershipu začnete vidět svět novým úhlem pohledu. Pohledem skutečného lídra, který v dané leadership situaci, ve které se zrovna nachází, má klid na duši, svobodu bytí a svobodu jednání.

Ti z vás, kteří dokážou efektivně vést ostatní, jsou moudří, ti z vás, kteří ovládli a řídí sami sebe, jsou osvícení.

Nejdůležitějším základem celé metody jsou 3 základní pilíře, které vám nebudu prezentovat jako důležité myšlenky, které musíte pochopit a zvládnout. Spíše se zaměříme na intenzivní pochopení souvislostí, jak se vám daná situace jeví a co vám ukazuje v určitých situacích bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Právě pochopením těchto souvislostí vám poskytnu v jakékoliv situaci možnost být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Není možné být lídrem jen v práci a doma ne. Pokud to tak máte, tak někde hrajete falešnou hru.

Jak z vás vytvořím lídra?

Naše bytí člověkem (lídrem sám sebe) a efektivní leadership je schováno v jazyku, který používáme při komunikaci s druhými i sami se sebou. Lídra dělají lídrem odborné termíny, které jsou navzájem mezi sebou specifickým způsobem poskládané do konverzační domény, se kterou mezi sebou budeme komunikovat. Mistrovstvím pak bude v této specifické lingvistické doméně, skrze kterou budeme vnímat a chápat svět, ostatní a sebe. Výsledkem bude taková interakce se světem, ostatními a se sebou, jak to dělají lídři.

Jinými slovy pro sebe objevite nový jazyk leadershipu, který začne měnit to, jak se vám jeví svět, abyste mohli dosahovat v jakékoliv leadership situaci nepředstavitelnou produktivitu, a přitom stále měli klid na duši, svobodu bytí a svobodu jednání.  Dokážete-li být lídrem sami sebe, pak teprve můžete v přítomnosti vést druhé do právě vytvořené budoucnosti.

Délka programu

 Stát se mistrem v jakémkoliv oboru si vyžaduje intenzivní a záměrný trénink, změnu nastavení mysli a eliminaci našich lidských omezení, které nás často limitují v dosahovaní nepředstavitelných výsledků. Ani můj program a postupy, přes které pomáhám lídrům nedokáží urychlit přirozený proces změny ve vašem bytí lídrem. Jinými slovy, nelze se stát mistrem v hraní tenisu, pokud nebudete intenzivně a záměrně trénovat bytí tenistou a efektivní pohyb na hřišti.

Délka osobní transformace lídra a jeho leadershipu trvá 1 až 3 roky.

Ze své zkušenosti však mohu říct, že být skutečně lídrem, který dokáže efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření je jako lezení na horu bez vrcholu. Pokud nezůstanete v konverzaci o tom, co je být lídrem a efektivně uplatňovat leadership, tak tento specifický jazyk přestanete používat. Vaše bytí lídrem a váš leadership začne upadat. Proto vedu každého účastníka k tomu, aby se stal zdrojem těchto konverzací v jeho organizaci.

 

Moji klienti dělají věci, které dokáže dělat jen malé množství lidí na celé planetě. Jsou silní, vášniví a úspěšní, ale přesto to, co vidí ve své vizi budoucnosti jim připadá jako něco, co je většího, než jsou oni sami. Jsou zdrojem toho, co se stane.

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“

Pokud vám to zní povědomě, pojďme se spolu setkat a objevit, jak vám mohu pomoci a jak si navzájem sedneme.