Co je proveditelnost (workability) vašeho projektu

Jako lídr, který je zodpovědný za strategii a taktiku svého týmu, musíte být plně zodpovědní i za to, že váš tým dokáže rozlišit uskutečnitelnost jednotlivých částí projektu, kterým dali své slovo.

Proveditelnost/uskutečnitelnost projektu definuji jako:

stav nebo podmínka, která představuje příležitost k fungování, operování nebo chování se za účelem produkování zamyšlených výsledků, tj. být efektivní. Jinými slovy stav nebo podmínka, která určuje sadu příležitostí, ze kterých si můžete vybrat výsledky, návrhy nebo konstrukci pro výsledky.  

Příležitost k fungování

Kdykoliv vedu sebe nebo své klienty, tak se potýkáme se situacemi, kdy jejich nebo mé chování/jednání narušuje integritu systému, který byl navržen pro dosažení záměru, smyslu a cíle naší společné mise, ve které je zájem všech zúčastněných stran naplněn. Pokud jeden z nás nectí své slovo a neplní si své úkoly, kterým se zavázal, že je bude dělat, tak nemůžeme očekávat proveditelnost záměru. Jinými slovy není možné očekávat, že mé koučování a vedení bude plně funkční.

Kdykoliv jeden z nás nedodrží svůj slib, ve kterém přislíbil, že něco udělá nebo se něco stane, tak přicházíme o příležitost k dosažení toho, na čem nám skutečně záleží a co je pro nás důležité. Naše spolupráce není plně funkční a nelze očekávat výsledky, které jsme společně deklarovali.

Proveditelnost je kritickým rozlišením pro plnou funkčnost

Pokud lidé v týmu neumí rozlišit, jak klíčové je být v integritě se systém, organizací a ostatními lidmi, tak váš tým ztrácí příležitost k fungování, účinnosti, efektivitě a plné funkčnosti.

Velmi rád říkám, že neznám špatné týmy, ale jen špatné vedení, proto mám na vás velkou otázku: „Kdo jste jako lídr sami pro sebe a pro ostatní, když vy, někdo z týmu nebo celý tým nejste v integritě – nectíte své slovo v době, kdy má být dodrženo?“