Jaký je rozdíl mezi vizí a misí?

Pokud jste si přečetli dokument SKRIPT VIZE Z VYTVOŘENÉ BUODUCNOSTI, tak v tuto chvíli máte vhled to procesu vytváření vize. Při koučování a vedení lídrů jednotlivých firem jsem si všiml, že nerozeznávají rozdíl mezi vizí a misí a kombinují tyto dva termíny nebo je dokonce jeden za druhý zaměňují.

Vize není mise

Vize i mise jsou základní kameny úspěšného podnikání. Společně se strategií tvoří trojici, která je zodpovědná za manifestaci výsledků v realitě. Spousta lídrů se zaměřují na strategii a někteří zdůrazňují, jak je klíčová mise. Každý cesta a technika vede k cíli, ale pokud přehlídnete vizi, tak se připravíte o možnost dosáhnout požadovaných výsledků.

Mise a vize svým specifickým způsobem poskytují informace pro sestavení strategie. Mise každý den poskytuje jasnost v identitě a rozsahu vašeho podnikání. Ze svých zkušeností a zkušeností mých klientů vím, že bez jasné mise se jednotlivci, celé týmy a celá organizace velmi často nechají unášet cíli do příliš mnoho směrů nebo nesprávným směrem.

Vaše firemní identita je tvořena tím, kdo jste, komu sloužíte, jaké problémy řešíte, jakou proměnu světa přinášíte. Odpovědí na tyto čtyři otázky vám poskytne jasnou misi, která bude mít vliv na výsledky.

Když jsem se v roce 2019 rozhodl na svém vrcholu pomyslného kariérního žebříku specialisty na sklo ukončit své dosavadní podnikaní ve stavebnictví, první věc, kterou jsem musel udělat bylo uvidět svou vizi a uvědomit si svou novou misi – mou novou identitu. Mise definovala, kdo jsem a popisovala o čem je moje podnikání. Vize určovala odkud přicházím.

  • Mise je stručně to, co teď a tady děláte.
  • Vize je barvitě vymalované místo, ze kterého přicházíte.

Vaše mise musí být jasná, stručná a měla by se vejít na vaše tričko a když si ji lidé budou číst, tak každý bude vědět, na jaké misi jste.

Na druhou stranu vize je robustní dokument, který je sepsán v přítomném čase z vytvořené budoucnosti. Dalo by se říct, jako byste stáli v budoucnosti, dívali se do přítomnosti a v přítomném čase popisovali, jak budoucnost vypadá.

Víte, jak napsat inspirativní, jasnou, proveditelnou a atraktivní vizi budoucnosti? Využijte praxí ověřený skript vize z vytvořené budoucnosti, kterým vždy zahajujeme spolupráci s klienty, které osobně koučuji v ročním programu. Dnes máte možnost získat tento dokument a napsat si inspirativní, jasný, praktický a atraktivní skript vize.